A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hoed op naar de kerk


In sommige kerken dragen vrouwen altijd een hoed als ze naar de kerk gaan.

Het is merkwaardig dat de mannen dan juist hun hoed afzetten  Vanwaar die gewoonte?

"Iedere man die bidt met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan" 

Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt doet háár hoofd schande aan." (1 Kor.11:4)

Opgestoken haar

Vrouwen die deelnamen aan de liturgie in de tijd van Paulus staken het haar op, mannen niet. Getrouwde vrouwen droegen het opgestoken haar vast gehouden met een doek."Met gedekten hoofde" zou je dus moeten vertalen met 'opgestoken haar'. Mannen droegen het haar los. Zij droeg een knotje en hij vooral geen staartje.In ieder geval moet de vrouw het haar opmaken, maar de man niet. Het unieke en eigene blijft dan bewaard.

Niet hoofd in de zin van opperhoofd

Het hoofd is het belangrijkste, meest essentiele lichaamsdeel. Wat is nu het hoofd van de vrouw?Niet het hoofd over de vrouw  Vroeger dachten velen: de man is het hoofd, het opperhoofd, de baas over de vrouw. Maar het hoofd van de vrouw is haar eigenlijke lijfelijke presentie, haar verschijninsvorm, haar waardigheid.

De Christusgelovige mag zeggen:Christus is het Hoofd van de vrouw en Hij is ook het Hoofd van de man.Het belangrijkste, het meest essentiele van de christenvrouw en de christenman is Christus!

 

 

Vrouw zonder hoed en zonder haar was vroeger een hoer

In het antieke  Griekenland  droegen uitsluitend de prostituees geen  hoofddeksel.

In die tijd betekende dat zonder sluier

Ze waren  ook nog kaal geschoren om herkenbaar te zijn voor de mannen. 1 Kor. 11:6.

Je gaf aanstoot als je zonder sluier verscheen.

Paulus wil niet dat de vrouwen in de kerk aanstoot geven. 

Vers 8 is ironisch bedoeld:

"Indien een vrouw  het hoofd niet dekt, moet zij zich ook het haar maar laten afknippen."

Ze wil toch geen prostituee zijn?

Ze moeten zich gedragen zoals het in die tijd paste.

Geen voorschrift voor elke cultuur 

Niet alle  vrouwen van alle tijden en alle culturen moeten een hoofddeksel dragen

De vrouw moet haar eigen aard als vrouw bewaren

In Tarsus liepen de vrouwen ook altijd gesluierd op straat. Zo niet in de Ionische steden

Het dragen van een hoed is dus een kwestie van een bepaalde cultuur.

Bij een voorschrift moeten we altijd letten op de bedoeling van dat voorschrift.

Het voorschrift mag nooit een wettisch regeltje worden!