A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Troonsbestijging van de opgestanee Paasvorst


Bijna niemand buiten het christelijk geloof weet meer wat die dag betekent.

Op Hemelvaartsdag viert de kerk de troonsbestijging van de opgestane Paasvorst.

Boven de razernij der volkerenwereld staat een troon.

Tenhemelopneming

De evangelisten spreken niet over hemelvaart, maar over de ten hemelopneming.

De Verrezene is naar de hemel gegaan om deze bruisende wereld als Wereldregent te leiden.

Jezus is gerepatrieerd om bij de Vader onze Advocaat te zijn. ”Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader”

Aast de troon staat ook een altaar. Jezus is niet alleen Koning, maar ook onze grote Hogepriester.

Jezus is gerepatrieerd om het koningschap over deze wereld uit de handen van de Vader te ontvangen. Om een naam boven alle naam te ontvangen (Fil 2)

Jezus is gerepatrieerd om in de hemel bij de Vader plaatsen te reserveren voor ons.

Gereserveerde plaatsen

Ons domicilie is in de hemel. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga er heen om u plaats te bereiden (Joh. 14)

We hebben dus gereserveerde plaatsen!