A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Horoscoop


In de sterren geschreven?

 

Onze toekomst staat niet in de sterren geschreven

Er is geen ster die ons voorgaat, maar wel een Hand die ons leidt

Velen willen hun machteloosheid onder de sterren omzetten in macht over de sterren

De toren van Babel uit Genesis 11 was een observatorium van astrologen.

Zij geloofden dat de  stand die de planeten innamen temidden van de sterren beslissend was

Er is echter maar één Waarzegger en één Helderziende; Christus

Hij kan ons de waarheid zeggen en laat ons helder zien wat Gods toekomst is!

Het is vandaag mode om je horoscoop te laten trekken.

Dierenriem

 

De basis vormt de zogenaamde Dierenriem.

Dat is de gordel aan het firmament waarin de ons bekende planeten zich bewegen.

We kennen de tekens van de Dierenriem: de Tweelingen, de Weegschaal, de Schutter, de Steenbok en de Waterman.

De oude Romeinen kenden vogelwichelaars en ingewandschouwers.

De eersten keken naar de vlucht der vogels, de laatsten letten op de ligging van de kronkels in de ganzenlevers die als voortekenen golden.

Orakel

De Grieken raadpleegden de orakels bij de priesters van Apollo. De bedoeling was om iets te weten te komen over de onzichtbare wereld achter onze horizon en grip te krijgen op de toekomst. Zo ook bij de horoscopie!

Er zijn maanden waarin je grote kans hebt om verliefd te raken, rijk te worden en er zijn maanden waarin je goed moet oppassen je partner of je geld niet te verliezen.

Rond de tekens van de Dierenriem is een complete industrie ontstaan. De bekende tekens kom je tegen op broches, armbanden, oorhangers en herendassen.

Een Tweeling op je washandje, een Leeuw in je hemd, een Maagd in je onderbroek en een Steenbok op je slipje. Het is een hele rage geworden

Occultisme

Horoscopie behoort tot de geheimzinnige wereld van het occultisme (zie daar).Miljoenen hechten grote  waarde aan hun horoscoop.Ze hebben de scheurkalender ingeruild voor de horoscoop en het heiligenbeeld voor het sterrenbeeld.

Daar zit een bepaalde filosofie achter. Veel mensen geloven namelijk dat de stand die de planeten innamen tussen de sterren in het uur van je geboorte, bepalend is voor het verloop van je leven.

Horoscoop betekent dan ook ‘het zien van het uur´ (namelijk van je geboorte) zoals bioscoop betekent ‘het zien van het leven’ en telescoop ‘zien in de verte’.

Om iets te weten te komen van die geheimzinnige wereld van de Onzichtbare Dingen, zijn we echter niet op de sterren aangewezen, maar op een Persoon , op Iemand. Niet op de Dierenriem, maar op de Bijbel, niet op de dode materie, maar op de levende Heer, niet op bovennatuurlijke  kennis maar op Gods beloften.

Er is geen ster die ons voorgaat, maar wel een Hand die ons leidt.

Er is een Helderziende!

In de horoscopie zien we een herleving van het oude heidendom. Er is maar één Waarzegger en er is maar één Helderziende: Jezus Christus.