A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herinneringen


We beleven onze wereld via onze herinneringen

Herinneringen :vlinders of wespen

Zij fladderen van bloem tot bloem of laten een steek na

Blijheid leeft van fijne herinneringen

Wroeging is een herinnering die ons steekt

Schuldgevoelens zijn herinneringen die ons aanklagen

Verdriet is een herinnering die ons weemoedig maakt

Dankbaarheid is een blijvende herinnering

Er zijn herinneringen die ons bemoedigen

Jezus zei bij brood en wijn doe dit door Mij te herinneren, tot mijn gedachtenis

Goede herinneringen worden gewekt door foto's .

De herinnering aan een fijn bezoek is duurt langer dan het bezoek zelf!

Her-inneren= zich te binnen brengen

In onze belevingscultuur worden geen feiten meer herdacht, maar het schokeffect daarvan

We herinneren ons niet zo zeer de feiten, als wel de gevoelens die deze feiten opriepen

De eenvoudigste dingen van een overledene openen een luik naar het land van verlies

Dingen hebben hun gevoelswaarde die anderen zich herinneren als wij er niet meer zijn

Heimwee wordt bepaald door onze herinneringen.