A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemel als woonplaats van de levende Christus


Wat is de hemel?

Wij bedoelen met het woord hemel de wolkenhemel, de sterrenhemel, kortom het firmament.

In de bijbel betekent het woord hemel niet de uitbreiding van onze waarnemingshorizon, een verlengstuk van de aarde.

Volgens onze naïeve  ervaring bevindt de hemel zich boven ons.

In de bijbel is de hemel de woonplaats van God, de sfeer waar God woont.

Maar het is onzin om te beweren dat God achter de sterren woont.

In het Oude Testament betekent de uitdrukking ‘hemel en aarde’ een vaststaande term en er wordt mee bedoeld de gehele bestaande  werkelijkheid.

Hemel is daarin niet de woonplaats van God

Meerdimensionaal

De hemel als woonplaats van God heeft een méérdimensionale werkelijkheid. Ze kent méér dan de drie dimensies die wij mensen kennen: hoogte, lengte en breedte.

Figuurtjes van computerspelletjes hebben slechts twee dimensies, namelijk lengte en breedte.

Wij kunnen ze vlaklanders noemen.

De vlaklanders kunnen mensen die recht op lopen nooit herkennen.Ze missen namelijk een dimensie. Zo missen wij een dimensie om God waar te nemen met het blote oog.

In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier -  is tegeltjeswijsheid van de kroeg.

Het hemelgeloof keert terug.

 Bij de begrafenis van André Hazes had iedereen het over de hemel als een soort bruine kroeg

Droomland, droomland, land van mijn dromen waar ik zo graag wil komen daar waar geen leed kan bestaan zong Hazes

De hemel is waar Christus is.

Voor ons is sterven naar de hemel gaan, dat is naar Christus gaan.

Onze aardse tent, dat is ons lichaam wordt dan afgebroken en we hebben een stevig huis bij God

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarn wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen:een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel (II Kor. 5:1)