A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hiernamaals one-liners


 

One-liners over hiernamaals 

Er is geen roltrap naar de hemel

Van het hiernámaals weten we niets van ons zelf

Elke dode trekt de ladder achter zich op

We weten ook niets van ons hiervóórmaals

Het lijden van het hiernúmaals, weegt niet op tegen heerlijkheid van het hiernámaals (Rom 8,18

Ons domicilie is in de hemel

De christen is geen DP (displaced person), een statenloze

Onze namen staan ingeschreven in het register van de hemelse burgerstand

Wij zijn burgers van een Koninkrijk in de hemelen (Fil 3;20)

De Romeinse veteranen daarentegen beriepen zich in Filippi op het Romeinse burgerrecht

Vanuit de hemel valt een brede lichtbaan over deze aarde

Wie hoopt, huppelt, want hopen en huppelen hebben dezelfde woordstam

Met Mozes staan we op de berg Nebo

We zien het beloofde land wel, maar uit de verte

De christen is geen toerist maar pelgrim

Kanaän ligt altijd achter de Jordaan

Het land van Belofte ligt altijd achter de doodsrivier

Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven (Joh. 11 :25).

Er is continuïteit over de harde randen van het graf heen

Er is geen ruimte voor terugzending en opnieuw sterven. 

Wij weten, dat, indien de aardse tent waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw bij God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis (2 Cor.5:1).

Elke dode heeft de ladder achter zich omhoog getrokken

Leven is kamperen en sterven is opbreken.

Een duurzame woning zal de weinig solide tent van onze aardse bestaanswijze vervangen.