A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heilige Geest/Oneliners


 • De golven van de Heilige Geest staan garant voor de zee van gelukzaligheid die komt
 • We hebben de Geest als onderpand, een eerste aanbetaling (Rom. 8:23)
 • Er ligt nog een hele erfenis op ons te wachten (Ef.1:22)
 • De Heilige Geest opent ons hart voor het Woord en het Woord voor ons hart
 • De Heilige Geest is woningzoekend
 • Door de mond op mond beademing van de Heilige Geest wil God ons reanimeren
 • Als de stroom van de Geest uitvalt, gaan de lichten uit en wordt het donker
 • Zonder H. Geest schiet het geloof geen wortel  en draagt de liefde geen vrucht
 • Zonder H. Geest heeft de hoop geen uitschieters
 • Zonder Heilige Geest wordt de kerk een kerkhof en de mens een mummie
 • Gelokt door de herkenningsmelodie van de Heilige Geest worden wij geroepen tot vreugde
 • Gods Geest moet  het Woord beademen en beamen
 • Zo kunnen wij Amen zeggen op Gods ja
 • We mogen onze zonden en onze schuld  meegeven met de reinigingsdienst  van de Heilige Geest
 • De werking van de Heilige Geest is niet adembenemend maar ademgevend
 • De Heilige Geest is als het reservepaard bij de postkoets van vroeger
 • Hij was er wel, maar je kreeg hem nooit te zien
 • De Heilige Geest overreedt de mens wel, maar verkracht hem niet
 • De Heilige Geest heeft een schijnwerperfunctie. Hij zet Jezus in het volle licht!
 • Hij vraagt geen aandacht voor zichzelf.
 • De Geest is de Moeder van de Schrift
 • Door de Geest heeft de gemeente een bovenaardse oorsprong en boventijdelijke bestemming
 • Gods Geest gebruikt  mensen als handlangers van Gods barmhartigheid
 • De Heilige Geest is als bloed als je het af tapt, ben je dood
 • Gods Geest zweeft niet boven de wateren van onze ziel. Hij woont er.
 • De Geest is pontificaal. Hij is een  Bruggenbouwer. Hij verbindt wat ontbonden is.
 • De Geest maakt van iedere punt een puntkomma.
 • De geestdrift van het merendeel is Geest te weinig en drift te veel
 • De Geest moet ons inspireren, reanimeren en leren.
 • We kunnen de Geest uitblussen met de waterslang van de  spot
 • We kunnen het vuur van de  Geest doven met het blusapparaat van onze kritiek
 • De Heilige Geest is als een douche waarvan je opfrist,
 • De Heilige Geest is als een regenbui na een hete zomer die alles in bloei zet
 • De Heilige Geest is God zoals Hij hier en nu werkzaam en tegenwoordig is. De Heilige Geest is God-in-actie
 • De Geest is als bloed. Als je het aftapt, ben je dood.
 • We leven in een eb-periode van de Heilige Geest
 • De Geest zoekt de herinnering aan Jezus op. Hij zal  ‘u te binnenbrengen al wat Ik u gezegd heb’ (Joh. 14 : 26).
 • Her-inne-ring= opnieuw in ons brengen. De Geest brengt Jezus bij ons en in ons
 • De Geest is de grote Verbinder. Hij verbindt de Vader en de Zoon, heden en toekomst, Hij verbindt ons aan Christus en aan elkaar.
 • De Heilige Geest overreedt de mens wel, maar Hij verkracht hem niet.
 • Iemand zei eens in de eeuw van de postkoets ’Het is met de Heilige Geest als met het derde postpaard (het reservepaard), waarvoor men wel betalen moet, maar dat men nooit ziet
 • De Heilige Geest wordt de Trooster genoemd. Wat betekent dit ? Het betekent niet dat Hij slechts voor de discipelen een doekje voor het bloeden is, vanwege Jezus’ toekomstige afwezigheid. Maar veel meer dat Jezus door de Geest op een veel bredere en intensievere manier bij de zijnen aanwezig zal kunnen zijn.
 • Het typerende van de personaliteit van de H. Geest is dat Hij verwijst naar Jezus en Jezus verwijst naar God.
 • We moeten bedauwd worden met de Heilige Geest
 • In O.T tijd. viel de Heilige Geest op mensen. Kenmerkend voor het werk van de Heilige  Geest in het Nieuwe Testament is . dat Hij bij ons woont. Hij is blijvend.
 • De Geest gaat over de bestaande grenzen heen. De Geest leert ons bij stukjes en beetjes. De Geest leert ons nieuwe dingen.
 • Bidden om de Heilige Geest is gevaarlijk, want dan moet je jezelf veranderen.