A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sodom en Sodomie


  

  

Sodom

Hier woonden de Sodomieten 

Zoutpilaren in de Dode Zee.  De vrouw van Lot zou veranderd zijn in een zoutpilaar omdat zij niet los kon komen van Sodom

Zoutformaties

Even ten noorden van de stad Sodom die in het Oude Testament genoemd wordt (Gen.13-19) liggen aan de zuidwestkust van de Dode Zee twee kuuroorden. Uit de hele wereld komen hier gasten  om genezing te vinden van allerlei kwalen.  Hier bevinden zich vele minerale bronnen. 

 Deze bronnen waren in de eerste eeuw al bekend. Het geneeskrachtige water zou een remedie zijn tegen allerlei kwalen, zoals huidaandoeningen, spit en reuma.

De hier gevestigde klinieken  bieden zout- zwavel- en modderbaden.

Als je goed tegen de hitte kunt is het in het moderne Sodom  aangenaam vertoeven. Maar ik vind het er verschrikkelijk heet. 

 

Sodom en Gomorra

 Dat Sodom is een groot verschil met het bijbelse Sodom dat in één adem genoemd wordt met Gomorra. "Sodom en Gomorra" is een beeld geworden van grote decadentie en zedelijke verloedering.

De oorsprong van dit verhaal ligt in de verkeerde keus van Lot.

We lezen in Gen.13 dat Lot met  oom Abram meeging naar Kanaän. 

Ook Lot deelde in Gods belofte aan Abram.  Op zekere dag ontstaat er ruzie tussen de herders van Abram en de herders van Lot. 

Waarom zouden we ruziemaken? zegt Abram tegen Lot (Gen.13:8).Laten we kiezen. 

Abram  kiest voor Kanaän, het land van de belofte en gaat wonen bij Hebron en Lot kiest voor de Jordaanvallei met de steden Sodom en Gomorra., omdat daar een vruchtbaar gebied is en er meer te verdienen valt.

De zonde van Lot was  in de eerste plaats dat hij niet met Abram wilde leven binnen de lichtkring van Gods verbond en beloften. 

 En ook dat hij niet met Abram wilde meegaan maar uit egoïsme het beste deel koos.

Lot, de neef van Abram  vestigde zich toen in Sodom, maar hij werd door God gewaarschuwd Sodom te verlaten samen met zijn vrouw en twee dochters. 

Hij verliet inderdaad Sodom. Maar zijn vrouw keerde zich om want ze kon moeilijk afscheid nemen van Sodom en zij werd voor straf veranderd in een zoutpilaar.

 De gidsen wijzen de toeristen  nu nog die zoutpilaar aan

Lot ging met zijn beide dochters  in de bergen wonen.

Daar bleek dat deze dochters aangetast waren door de geest van Sodom.

Zij voerden hun vader dronken en gingen toen bij hem slapen.

De oudste dochter bracht een zoon ter wereld die ze Moab noemde en de jongste dochter bracht een zoon ter wereld die ze Ben-ammi noemde en die volgens Gen. 19 : 38 de stamvader van de huidige Ammonieten is geworden.

Over sodomie gesproken!