A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nabateeers


 

 Nabateeers

Toen ik in Damascus was, liet de stadhouder  van konng Aretas de stad afsluiten om mij gevangen te nemen. Ik kon alleen aan hem ontkomen doordat ik in een mand door een venster in de muur werd neergelaten (2 Kor.11:32 en 33)” (Aretas was een Nabatese koning)

 

Wie was die koning Aretas over wie Paulus vertelt?

  

Aretas

Ik vermoed dat hij  Aretas III is geweest, koning van de Nabateeers. Onder zijn bewind schijnen deze nomaden hun grootste rijkdom verkregen te hebben door handel en het heffen van tolgelden.

De Nabateeers waren oorsponkelijk een herdersvolk, maar al gauw legden zij zich toe op de handel.

Specerijen werden  uit China en andere oosterse landen over zee aangevoerd tot de Perzische Golf en van daar  brachten zij die met hun kamelentreinen naar Gaza van waar ze per schip naar Rome vervoerd werden

 

Onderweg  bouwden zij hun karavanserais als vesting en als militair kamp.

Hier zien we nog de resten van een dergelijk kamp. De Nabateeers hadden het monopolie op de wierookroute omdat zij alle geheime bronnen in de woestijn kenden.

Zij leefden niet in huizen, maar bouwden wel schitterende graven voor hun doden, zoals je nu nog in Petra kunt zien en bewonderen. Ze dronken geen alcohol, want dat vonden ze een teken van een  permanent bestaan.

 

 

 

In de zomer naar Syrië (Noorden) en in de winter naar Jemen (Zuiden).

Ze handelden in specerijen, parfum en olie en kregen daar goud en zilver voor terug.Waar de handelaars ook veel aan verdienden was het heffen  van tol in hun gebied.

Als tegen prestatie beschermden ze karavanen tegen rovers.

De Nabateers waren Arabische nomaden die vanuit het zuiden naar Jordanië waren getrokken.

Ze bewerkten de rotswanden van hun paleizen en tempels alleen maar met een hamer en een beitel.

Om de pilaren rond te maken en de wanden recht, hadden ze geen machines  tot hun beschikking.Dat kun je heel goed zien in Petra.Ze gebruikten houten steigers.

 De gaten in de muur die ze gebruikten  om de balken in te leggen zijn nog steeds te zien.Ze schijnen geen slaven in dienst te hebben.

In 1812  was de Zwitserse onderzoeker Johann Ludwig Burckhardt op zoek naar het graf van Aäron en tijdens deze zoektocht ontdekte hij de verborgen stad Petra, de hoofdstad van deze nomadenstam.

Een poortje van Nabatese stad. De twee belangrijkste steden waren Petra en Avdat.