A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nob Tafel der toonbroden


  

Nob

“Hebt u niet gelezen wat David deed  toen hij en zijn metgezellen honger hadden en hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen er van mochten eten ?(Matt. 12:3)

Het is waarschijnlijk op een sabbat geweest dat David en zijn mannen het brood uit het heiligdom gegeten hebben.

Op de sabbat vond immers het wisselen der toonbroden plaats.

Dat zou dan mede kunnen verklaren waarom Jezus deze gebeurtenis aanhaalt in het sabbatsconflict met de Farizeeën

Replica van de tafel der toonbroden in de tabernakel. Dezetafel stond oorspronkelijk in het heiligdom te Silo, maar bevond zich in de tijd van David in het heiligdom van Nob. Waarschijnlijk was het heiligdom in Silo verwoest door de Filistijnen.

Replica van de tabernakel of tent der samenkomst in de woestijn te Timna

 

1 Sam. 21 is het hoofdstuk waarin David zijn zwervend leven begint.Hij moet vluchten voor Saul.Eerst vlucht hij naar Achimelech de priester van het heiligdom in Nob en daarna naar het Filistijnse Gat, waar hij maar liefst twee psalmen heeft gemaakt: Ps 34 en Ps 56. Tenslotte komt hij in Adullam terecht (zie daar)

Wat deed David in Nob verkeerd?

 

 Geen wetticisme

Dat hij van de toonbroden gegeven heeft?Zeker niet. Jezus verwijst naar deze gebeurtenis om zijn leerlingen te waarschuwen tegen wetticisme.

Als de Farizeeën aanmerkingen hebben op het aren eten van de leerlingen op de sabbat zegt Jezus met grote nadruk dat de leerlingen net zo onschuldig zijn als de mannen van David  toen zij van de toonbroden uit het heiligdom te Nob hebben gegeten.

De grote fout van David was dat hij Achimelech voor het lapje heeft gehouden.

Hij heeft de priester  bedrogen. Wapens en brood had hij gerust wel ergens  anders kunnen vorderen. Uit 1 Sam 22 blijkt dat David waarschijnlijk naar Achimelech is gegaan om via het orakel-instrument van de Urim en de Tummim God te raadplegen.

 

Borsttas

 

Dit is de de borsttas voor de orakelstenen van de hogepriester (NBV) .De NBG- vertaling  heeft: “En ge zult in het  borstschild der beslissing de Urim en de Tummim leggen, op het hart der hogepriester.”Het is een mysterie waar deze orakel stenen vandaan komen en hoe ze gebruikt werden. Waarschijnlijk waren het “ja en nee’stenen waarmee Gods wil   bekend werd gemaakt.

Het was in ieder geval een soort dobbelen met ja en nee-stenen.Na Davids tijd worden de Urim en de Tummim niet meer genoemd.

Toen kon men de profeten raadplegen om Gods wil te leren kennen.

In Hand. 1:23-26 is geen sprake meer van Urim en Tummim.

De twee kandidaten voor de open gevallen plaats voor apostel  kregen een potscherf met hun initialen.

Die potscherven werden  zo lang in een urn geschud totdat er een naam uitviel.

Bij het bekendmaken van zijn wil maakte God zich bekend door zich aan te passen aan bestaande gebruiken, later door mensen, profeten en apostelen.


Tot zijn grote schrik ontdekte David in Nob dat daar op die dag ook de Edomiet Doëg te gast was.

En deze was in dienst van Saul!Natuurlijk zou deze aan de koning vertellen dat hij “de zoon van Isaï “ gesignaleerd had in Nob.

 Dat heeft hij inderdaad ook gedaan.Hij vertelde ook aan de koning dat  de priester hem onderdak en brood en het zwaard van de Filistijn had gegeven en voor hem de HEER had geraadpleegd.

Uit wraak heeft koning Saul toen Achimelech en 85 priesters door Doëg laten ombrengen.Saul deed eerst heel zielig(1 Sam. 22:11 – niemand bekommert zich om mij)Saul doet alsof hij zelf slachtoffer is.

Zelfs  mijn eigen zoon heeft zich laten opstoken door die priester Achimelech. Saul was heel duidelijk een psychiatrisch patient. Vroeger zeiden we: hij was krankzinig.