A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nazaret/Galilea


 

Nazaret

 

Hij ging wonen in de stad Nazaret, zodat in vervulling ging wat gezegd werd door de profeten:"Hij zal Nazoreeer genoemd worden (Matt. 2:23)

Jezus was afkomstig uit een groot gezin. Zij waren op z'n minst met z'n negenen. Jezus had minstens twee zussen(Mat.13: 56) en vier broers.Marc. 3:6 en Matt. 13:55); Jakobus, Jozef, Simoan en Judas. Jakobus zal wel de oudste geweest zijn en Judas de jongste. Ze waren beiden getrouwd volgens Paulus. ( 1 Kor. 9:5)

Wist u dat Jakobus en Judas twee brieven geschreven hebben die opgenomen zijn in het Nieuwe Testament? Als oudste zal Jakobus het verschrikkelijk gevonden hebben dat Jezus aan het kruis de zorg voor moeder Maria niet aan hem maar aan zijn neef Johannes toevertrouwde.

Archeologen hebben in december 2009 een woning opgegraven die stamt uit de tijd van Jezus.Dat is heel bijzonder Op de voorgrond (voor de auto nog) zie je de opgraving en daarachter zie je een woonhuis

Vlak bij de Kerk van de Aankondiging vonden de opgravingen plaats. Het is zeker dat Jezus als kleine jongen ook hier gespeeld heeft, want hier vlak bij is de Maria bron, die er ook al was in de eerste eeuw. 

Huis uit de tijd van Jezus

 

Israëlische archeologen hebben  veertien dagen voor Kerstmis 2009 in Nazaret een woning blootgelegd die volgens hen stamt uit de tijd van Jezus.

Met de verfijnde koolstof 14-methode hebben zij dit bijna feilloos vast kunnen stellen. De plaatselijke pastor van de Basiliek  der Aankondiging noemde de ontdekking  een kerstgeschenk.

Toevallig deden archeologen die vondst  bij het uitgraven van een klooster.

De onderzoekers vonden restanten van een muur, een schuilplaats, een binnenplaats en een watersysteem dat het regenwater moest opvangen.

Er werd ook een verdekte ingang naar een kleine kunstmatige grot gevonden. Deze schuilplaats was gecamoufleerd, waarschijnlijk uit  vrees voor de Romeinen. Romeinse soldaten waren in de eerste eeuw in Galilea op jacht naar Joodse opstandelingen. Nazaret was voor hen echter te onbeduidend. Zij hielden liever razzia’s in steden en dorpen op strategische heuvels.

Archeologe Yardena Alexandre zei:Het is heel goed mogelijk dat de kleine Jezus met zijn vriendjes en zijn neefjes rond dit huis heeft gespeeld. De vondst is gedaan vlak bij de huidige basiliek van de Aankondiging en dichtbij de Mariabron. Niet ver van de plek waar de engel Gabriël verscheen aan Maria. Het gehucht telde toen ongeveer 50 arme Joodse families volgens Yardena.

 Dat zij arm waren bleek uit het ontbreken van glasscherven en geïmporteerde producten. Dat er weinig mensen woonden bleek uit het feit dat er slechts enkele rotsgraven gevonden zijn buiten het dorp.

Geen synagoge-gebouw

Er bevond zich in Nazaret geen synagogegebouw. Het is wel zeker dat er een huissynagoge was.  Synagoge is een Grieks woord en betekent: plaats van samenkomst. Die plaats kan ook een open plek aan rivier zijn, zoals in filippi

Een plaats waar orthodoxe Joden samen kwamen op de sabbat werd ook synagoge genoemd, als er maar tien bezoekers kwamen. Nu telt Nazaret ongeveer 65.000 inwoners.

Toen maar een paar honderd. Geen wonder dat Natanaël zei “Kan er uit Nazaret iets goeds komen? toen hij hoorde dat de Messias uit dat gehucht kwam. In de tijd dat Jezus in Kana logeerde, ging Hij ook naar Nazaret. Zijn moeder en zijn broers woonden toen al niet meer in Nazaret, maar waren  verhuisd naar Kafarnaüm.

Alleen de zusters van Jezus waren in Nazaret blijven wonen. Zij kenden iedereen in het dorpje en iedereen kende de zusters van Jezus. Het plaatsje telde slechts een paar honderd inwoners. In Luc. 4:24 heeft de NBV weliswaar ‘vaderstad’ , maar dat zou je beter kunnen vertalen met ‘geboorteplaats’, want Nazaret was veel kleiner dan wij vandaag denken.

Het had niets stedelijks. Het had zelfs geen synagogebouw. Het synagogenschooltje waar Jezus les heeft gekregen in de Tora, zal heel weinig leerlingen geteld hebben. Er waren  geen grote klassen.

 

Foto uit 1890. Toen was Nazaret nog een gehucht. In Jezus' tijd nog veel meer. Geen wonder dat Natanael in de tijd van Jezus vroeg: Kan uit Nazaret iets bijzonders komen?

Hier ziet u weer een foto uit 1890. Een overdekt straatje. De riolering was bovengronds en liep in het midden van de straat.

Huis in Nazaret (reconstructie)

 

Tegenstanders van Jezus noemden Hem de man van Nazaret, de Nazarener of Nazoreeër. De jonge Jezusgemeente werd door hen genoemd: de sekte der Nazoreeërs.  Hand 24:5.  Sommigen noemen Jezus vandaag 'de man van Nazaret'. Dat is een abstracte Jezus, losgemaakt, afgetrokken van zijn persoonsgeheim God en mens

In de 21 brieven van het Nieuwe Testament wordt Nazaret niet één keer genoemd.  Ook niet Jezus van Nazaret. Een dorp van niks

In de bijbelse tijd was Nazaret een volkomen onbekend gehucht. In het Oude Testament wordt het niet eens genoemd. Natanaël zei tot Filippus: Kan uit Nazaret iets goeds komen? (Joh. 1:46). Nazaret dankt zijn bekendheid uitsluitend aan het feit dat Jezus hier opgegroeid is als jongen. Daarover wil ik hieronder het een en ander in verhaalvorm weergeven.

Hier is de hoogheilige God als een nietig mens onder ons mensen verschenen.

Hij die zo rijk was is arm geworden en reken maar dat Maria het arm had.

 De gave bij het offer in de tempel wijst daarop (Luc. 2:24). Twee gewone duifjes.Men neemt aan dat de woning van Jozef en Maria bestond uit een rotskamer en een houten voorbouw.

 

Kerk van de Annunciatie

Die zou zich dan bevonden hebben op de plek waar nu de kerk  van de Annunciatie(aankondiging)staat. Onder het altaar lezen we de woorden Verbum caro hic factum est - het Woord is hier vlees geworden.

Hier heeft Jezus met zijn preek in de synagoge de woede van zijn plaatsgenoten opgewekt.

Ze vonden hem vreselijk eigenwijs en te scherp in de mond.

 Er zijn twee plaatsen waarvan we met grote zekerheid kunnen zeggen dat Jezus daar geweest is. Allereerst de bron van Nazaret die nu de Mariabron heet en in de tweede plaats de steilte van de berg waarvan ze Jezus wilden dumpen.