A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vindplaats Thomasevangelie


 

 Nag Hammadi

 

 

Zinderende warmte op het dorpsplein

Bij ons bezoek aan Naghammadi kwamen vrouwen met kinderen van alle kanten op ons af

Wonen  aan het water.......

Wonen in hutten van Nijlslib.... 

  

Is Nag Hammadi wel een bijbelse plaats? U hebt er misschien nog nooit van gehoord. Nag Hammadi is een plaats aan de Nijl. Er staat een grote suikerfabriek en de Russen hebben er indertijd een aluminiumfabriek gebouwd. De flats zijn even troosteloos als elders in Egypte. 

 Toeristen zie je er niet want er is niets te beleven. Of het moest zijn Abydos, de ruïnes van de dodenstad  van Osiris, een pelgrimsoord van de oude Egyptenaren.

 Van die dodentempels word je ook niet vrolijk.

Toch is Nag Hammadi een plaats die indertijd wereldwijd in de kranten werd vermeld.

Thomasevangelie

 

Jaren geleden heeft men in deze plaats papyri gevonden die ons interessante inlichtingen geven over de vroegste tijd van het christendom. Eén van deze papyri heeft de naam gekregen: het Thomasevangelie.

Met grote koppen berichtten de kranten : er is een vijfde evangelie gevonden! Naast de vier evangeliën  waarmee het Nieuwe Testament opent, zou er nog een ander evangelie zijn ontdekt.

Van verschillende kanten werd toen de vraag gesteld of onze wetenschap omtrent de oorsprong van het evangelie niet herzien moest worden. Die vraag was extra indringend omdat we in het evangelie van Thomas een totaal andere Jezus aantreffen dan in de ons vertrouwde evangeliën.

In dit geschrift is Jezus niet meer dan een wijsheidsleraar.

Dit  Thomasevangelie is één van de bekendste documenten van de zogenoemde Egyptische Nag-Hammadigeschriften.

Moeten we ons geloof in Jezus Christus nu herzien in het licht van dit geschrift?

Er zijn sommigen die dit van mening zijn. We zouden achter de huidige evangeliën terug moeten gaan naar de echte, authentieke Jezus zoals Hij ons in het Thomasevangelie wordt voorgesteld.

  Dit zogeheten evangelie van Thomas heeft echter niets met de apostel Thomas te maken noch  met het evangelie van Christus.

 

114 spreuken

Dit laaste kom je al heel gauw te weten als je de moeite neemt om de 114 logia(spreuken) van dit document te lezen. Het Thomasevangelie is één grote lappendeken van verschillende versies en tradities. Deze bundel spreuken is ontstaan in Edessa, het tegenwoordige  Urfa in Turkije. Zie bij Edessa

In het Thomasevangelie worden geen gebeurtenissen verteld en er is geen sprake van geschiedenis.

 Een verbindende tekst ontbreekt en we horen helemaal niets van wat Jezus gedáán heeft.

Het  document bevat slechts uitspraken die aan Jezus worden toegeschreven. Jezus wordt in dit geschrift niet verkondigd als Verlosser, maar als een leraar van goddelijke wijsheden.

 

Gnostisch document

De schrijver was een gnosticus, die zijn gnostische spreuken op naam van Jezus heeft gezet om zijn ideeën ingang te laten vinden.

Uit de inhoud blijkt dat de weg van verlossing wordt toegeschreven aan zelfkennis. Volgens spreuk 77   heeft Jezus gezegd: Ik  ben het licht dat boven alles is. Ik ben het Al. Splijt een hout en ik ben daar. Hef een steen op en gij zult mij daar vinden. De mens is niet zondig maar onwetend.  Dit pantheïstische geluid komen we nergens in de bijbel tegen. In het zogenaamde vijfde evangelie gaat het daarom niet over geloof in de Verlosser, maar over inzicht in zichzelf.

Onze conclusie kan alleen zijn dat gnostici omstreeks het jaar 150 eigen gnostische uitspraken hebben uitgegeven als woorden van Jezus, en – om daaraan nog meer gezag te verbinden – het document op naam van de apostel Thomas hebben gezet.

Aangetoond is dat veel van de spreuken bewerkingen zijn van de 4 evangeliën.

Er is ook een apocrief geschrift De Handelingen van Thomas.

Het staat vol met miraculeuze verhalen, maar het is zo heel anders dan de Handelingen der Apostelen waarin het gaat om de voortgang van het evangelie van Jeruzalem tot Rome.