A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nieuw Jeruzalem


Nieuw Jeruzalem 

(Zie ook Hemels Jeruzalem!)

 

In het laatste  Bijbelboek wordt het komende Rijk van God getekend met beelden die ontleend zijn aan het oude Jeruzalem. Wij zijn burgers van het Nieuw Jeruzalem (Openb. 21: 2) De geschiedenis van de wereld begint met een hof, de hof van Eden en eindigt met een stad. Daar zit een eeuwenlange ontwikkeling achter van de menselijke cultuur. 

Kenmerken van die Stad

 

 

 

Het Hadassa ziekenhuis te Jeruzalem. De ramen zijn van Chagall. Van  het nieuwe Jeruzalem wordt gezegd: er zal gaan ziekte en dood en rouw meer zijn.

 

 

Shoppingcentr  in het nieuwe Jeruzalem 2010! Zeer luxueus winkelcentrum op de Cardo in het ondergrondse Jeruzalem! Deze straat ligt wel in het nieuwe, maar niet in het NIEUW JERUZALEM

 Schitterend uitzicht op de oude stad en de wolkenkrabbers van de nieuwe stad in het oosten van Jeruzalem

 

 

Tempelberg van de oude stad. Inhet Nieuwe Jeruzalem zal geen tempel meer zijn. De eeuwige is Zelf Tempel.

 

 

 1) Van die nieuwe stad wordt allereerst gezegd, dat hij uit de hemel neerdaalt. Wij mensen  zullen die nieuwe stad niet doen verrijzen. Ze ontstaat ook  niet via evolutie.  Het Nieuw Jeruzalem is helemaal  Gods werk. Niet de mensen gaan naar de hemel, maar de hemel gaat naar de mensen.-------------------------------------------------

2) Het Nieuw Jeruzalem is  verder niet alleen maar een bijzondere stad. Het nieuwe Jeruzalem is méér dan een aardrijkskundige plek, het Nieuw Jeruzalem zelf is de volmaakte gemeenschap met de Heer God.”Mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen m Mij tot een volk zijn.”(Ez.37:27)’

-----------------------------------------------------------

3) De toekomst van het Nieuwe Jeruzalem zal werkelijkheid worden hier op aarde. God blijft de aarde trouw. Het Nieuw Jeruzalem is  geen andere naam voor de hemel. Het is een aards rijk voor de verlosten.

--------------------------------------------------------

4) Van dit Nieuwe Jeruzalem wordt in Gods Woord gezegd wat er allemaal niet zal zijn:  er zal geen dood meer zijn en geen verdriet, geen rouw en  tranen. Ook de zee (symbool van dreigende machten) zal niet meer zijn.

------------------------------------------------------------

5) Het Nieuw Jeruzalem als stad van God is de antipool van Babel, de stad van de mens

-------------------------------------------------------------

6) God zal alle dingen nieuw maken. Hij die op de troon zat zei:Nieuw maak ik maak alle dingen.(Openb.5) God maakt geen andere wereld, geen andere mensen,maar Hij maakt deze oude wereld nieuw. De geschiedenis blijft geen eeuwige kringloop, waarin alles weer terugkomt wat een keer is geweest. Geen eindeloze herhaling der gebeurtenissen. Nee, nieuw maakt Hij alle dingen stralend nieuw. 

-----------------------------------------------------------------

Geen uitzicht naar Boven?

 Soms zijn we het uitzicht op die Stad van God kwijt.De vensters naar Boven zijn dan gesloten.

 Dan moeten we de rolluiken optrekken of de tralies wegbreken.

Een mens die geen uitzicht heeft naar Boven is als een huis waarvan de vensters getralied zijn. En toch is ons gebed geen slag in de lucht.

De hemel is voor ons niet gesloten.

De toekomst is niet dicht. Ook al zijn er veel vensters d

ichtgegaan in ons leven, toch hebben we uitzicht, want we hebben open vensters in de richting van Jeruzalem.  

Open vensters in de riichting van Jeruzalem!

 

 

Rotsrelief van koning Darius in Babel dat toen centrum van het Perziche rijk was.

 

 

Dit is de dubbele poorttunnel van de tempel te Jeruzalem. Onlangs mocht men hier opgravingen verrichten. Deze tunnel leidde van de zuidelijke poorten via ondergrondse gangen naar  boven, naar de voorhof vande tempel. Zodra je boven kwam zag je rechts de  tempelhallen van Salomo waar Jezus vaak leerde.Jezus heeft hier  ook gelopen. Deze ondergronde tunnel vind ik nog indrukwekkender dan de klaagmuur. Joden kregen van de moslims toestemming hier te graven. Hier heb je een klein idee van de grootsheid van de tempel.

=====================================

Daniel bidt

Op de hoogste verdieping van zijn riante woning in Babel bezat Daniël open vensters in de richting van Jeruzalem (Dan. 6:11).

 Vroeger zaten er tralies voor. Maar Daniël had ze laten wegbreken. Hij wilde vrij uitzicht hebben naar het westen.

Daar lag Jeruzalem. Daar had God zijn naam bekendgemaakt.

Daar woonde God onder zijn volk. Daar bevond zich de tempel.Daar werden vroeger de offers der verzoening gebracht.

Voor Daniël werden veel vensters gesloten. Zijn collega’s kregen een hekel aan hem.

Hij was de lieveling van Darius. Zij waren jaloers op Daniël. En Daniël bleef een vreemde, een vreemdeling.

Waarom moest Darius nu uitgerekend zo’n vreemde jood, zo’n onderkruiper op die hoge post van minister-president plaatsen?Hij vereerde bovendien ook niet de Perzische goden van het licht en de duisternis..

Ze wisten de koning zo ver te krijgen dat hij een wet ging uitvaardigen dat de eerste maand niemand tot enige god mocht bidden dan tot de koning. Was de koning eigenlijk ook niet een beetje god?

Daniël moest echter niets hebben van de leer van de twee goden die de Perzen kenden. Hij bleef trouw aan de God van Israël en hij bad driemaal daags tot God, want hij had open vensters in de richting van Jeruzalem.De Joden kenden God als een God van liefde en eindeloze barmhartigheid. “Barmhartig is de HERE en groot van goedertierenheid”.

Daarvan is geen sprake bij alle Mesopotamische godsdiensten. 

Hun goden waren wreed, meedogenloos en veeleisend en de bewoners leefden in een voortdurende angst voor de terreur van goden en geesten, demonen en gedrochten.

Tegen die achtergrond krijgt het gebed en het geloof van Daniël een scherp reliëf.Daniel had open vensters in de richting van JeruzalemU ook?