A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vroeger de haven van Filippi


 

 

 Neapolis

 

Haven van Neapolis, waar de apostel aankwam vanuit Troas

Opgraving van het antieke Filippi, vermoedelijk is hier de plek waar Paulus en Silas gevangen zaten.

 

Kavalla 

Neapolis was aangelegd door de bewoners van het eiland Thasos. Voor hen was de overtocht naar het vaste land slechts kort  en zij hadden een haven nodig om hun koopwaren te lossen. 

Het eiland exporteerde veel goud dat in zijn rijke goudmijnen gevonden werd. 
Neapolis was vroeger de haven van Filippi.  Nu heet de stad Kavalla.Je ziet dat Paulus nog flink m

oest klimmen toen hij in Neapolis met het schip aankwam.  Boven op de acropolis zie je een Byzantijnse burcht. Daarachter lag Filippi vroeger. Aan het strand van Kavala is een mooie camping!

Als Paulus op zijn tweede zendingsreis in Troas aankomt, krijgt hij 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië   hem toeroept:"Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp". (Hand.  16:9)

 De apostel ervaart dit als een roeping  van God.

Hij zoekt  en vindt in de haven van Troas een schip dat vanuit Troas naar Neapolis zal varen.

Via het eiland Samotrake bereiken ze de Griekse havenstad Neapolis (Hand.  16:11).

  Samotrake was het Thracische eiland Samos. Na één dag varen bereiken ze dit eiland en nog één dag later komen ze in Neapolis aan, de eerste plaats in Macedonië.

Vandaag heet de stad Cavalla of Kavála. 

 In de tijd van Paulus was ze de haven van Filippi. Tussen de oude stad en de haven ingeklemd ligt er nu een zeer bedrijvige vismarkt, die er in Paulus ' tijd ook wel geweest zal zijn.  In de Byzantijnse tijd heette ze Christoupolis, Christusstad. 

In de tijd van Paulus was Macedonië geen Griekenland.  Het was bewoond door allerlei volksstammen, maar de kuststreken waren eeuwen lang Grieks van karakter.

 De blijkt ook uit de Griekse naam van de havenstad Neapolis. Dit woord betekent Nieuwstad.  De naam van de huidige stad Napels in Italië komt ook van de Griekse naam Neapolis.

 Neapolis lag  vroeger aan  de beroemde Via Egnatia, die van Byzantium naar Dyrachium (Durezzo aan de Adriatische Zee) liep en aan de overzijde in Italië bij Brindisium weer aansloot op de Via Appia  naar Rome.

De Via Egnatia was in de tweede eeuw voor Christus door de Romeinen aangelegd.

Via Egnatia

Beroemde Via Egnatia die door Neapolis liep

Paulus bleef niet in Neapolis, want hij wilde de vier grote cultuurcentra van Griekenland bereiken: Filippi, Tessalonika , Corinte en Athene. Dat waren de  belangrijkste steden van Griekenland.  En Neapolis was slechts een havenstadje

Vanuit de haven heeft Paulus eerst nog flink moeten klimmen om  Neapolis te bereiken. De stad ligt op een vrij hoge heuvel. Boven op de top aangekomen, had hij een geweldig panorama over de vlakte van Filippi.

Vroeger heette de hoofdkerk van Neapolis de Pauluskerk, maar nu kerk van Sint Nikolaas, de patroon van de schippers.

Af en toe kom je aan de haven bewoners tegen die elkaar  begroeten met de paasgroet Christos anesti (Christus is opgestaan)!