A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Negev wordt ook wel Zuiderland genoemd


Negev

HERE, wend ons lot als beken in het zuiderland.(Ps 126:3) NBG

Zie ook bij Nabateeers en Berseba en Woestijn

Het Zuiderland is in de bijbel de Negevwoestijn).

Zie ook bij Nabateeers die als geen ander volk de wierookroute en de Arabische woestijn beheerst hebben omdat zij  de woestijn door en door kenden

 

Ten zuiden van de bergen van Judea en de kustvlakte ligt een enom uitgestrekt woestijngebied, dat voorzover het tot de staat Israël behoort, de Negev wordt genoemd..Het woord Negev betekent zuiderland.

 

 

Bedoeinen handwerk

 Bedoeinen  leven in de eindeloze vlakten van de Negev

Een tent van de Bedoeinen in Turkije. In psalm 27 lezen we dat God ons verbergt in het verborgene, het binnenste van zijn tent. David heeft daarbij niet gedacht aan onze kampeertentjes, maar aan een  nomadentent, die met onverwoestbare scheerlijnen, geprepareerde dierenhuiden en sterke kleden de ergste stortbuien buiten de tent hielden.

De slaapvertrekken waren met tal van sterke geweven kleden afgeschermd. Dat was het "binnenste" van de tent. Daar was men veilig. Bovendien stond de stoere eigenaar van de tent in de uitgang en liet niemand binnen.

=================================

In de Negev valt nauwelijks 100mm regen per jaar. Maar toch kan een regenbui zeer gevaarlijk zijn omdat het water in de wadi's (droge rivierbedding) snel kan oplopen.Daarom begrijpen  we het gebed van de psalmist “Och Here wend ons lot als beken in de Negev”De NBG heeft “als beken in Zuiderland” De NBV als beken in de woestijn

Op sommige plaatsen staat dan ook een waarschuwingsbord, hetgeen bij veel toeristen een glimlach teweeg brengt.

In de zomer is het overdag erg heet 40 graden is normaal maar in de nacht kan de temperatuur ver wegzakken.

Belangrijke bomen zijn de tamarisk, acacia, terebint. Om de Negev toch te ontwikkelen was permanent water nodig.

 Zo is er een wateraanvoer via een pijplijn vanaf de Kinneret.. In 1948 woonden er vooral Bedoeïnen. De bevolking was niet veel groter dan 4000 mensen,. Nu wonen er in het gebied enkele honderdduizenden mensen.

Op veel punten in het landschap zie je er de zwarte lappententen  van de nomaden. Maar steeds vaker siert een moderne schotelantenne de tent en zijn jeeps geen uitzondering meer.

Een project om deze nomaden in stenen huizen onder te brengen is niet erg van de grond gekomen.

De Byzantijnen en Nabatheeën legden wegen aan en ontwikkelden landbouw en wijngaarden.

 De Romeinen lijfden tenslotte het Nabatese rijk in en maakten er de provincie Arabia van. De voormalige Nabathese en Byzantijnse nederzettingen geraakten na de Perzische inval in verval en bloeiden pas weer op na 1948.

Bedoeïnen in de Negev

De nomaden leefden altijd bij schaarse bronnen en gegraven putten. Ze hadden geen vaste verblijfplaats. Aan de hand van  gevonden aardewerkresten zijn de archeologen tot de conclusie gekomen dat er in drie perioden zelfs in de Negev gesproken kan worden van een vrij dichte  bevolking.in de

Oudstestamentische tijd vanaf Abraham

Romeinse periode

Byzantijnse tijd

De oostelijke grens van de Negev wordt gevormd door de Araba, dat is de vlakte tussen de Dode Zee en de Rode Zee. Hoofdplaats van de noordelijke Negev is Berseba (zie ook daar en bij woestijn))