A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nebo Mozes zag hier beloofde land


Nebo

Vanaf de Nebo heb je dit schitterende  uitzicht op het Beloofde Land!

De staf van Aaron is boven op de Nebo geplant.  Mozes mocht het beloofde land wel zien, maar niet binnengaan.    

 Hieronder een kaartje van het Overjordaanse , dat betekent immers het land aan de overkant van de Jordaan.  Als je boven op de Nebo stond met Mozes, keek je dus over het land van Moab heen naar Kanaän

De weg er heen in de winter valt heus niet mee.

De klimtocht er heen loont zeker, want hier heb je een fantastisch uitzicht over het Beloofde Land.

Hier zie je de route van Israel. De Koningsweg loopt via het Overjordaanse naar Damascus Edom hield het volk tegen.

Niet zo ver  ten oosten van  de Dode Zee tegenover Jericho bevindt zich in Jordanië de berg Nebo. Dat is zeker een bijbelse plaats, omdat daar Mozes is gestorven. Vanaf de berg Nebo kon hij het beloofde land in de verte zien, maar hij mocht er niet binnengaan.

Heel in de verte kon hij de rivier  de Jordaan zien liggen. Als het helder weer is kun je ook nu nog de Dode Zee zien.

We lezen in Deut. 32: 49 "De HEER zei tot Mozes: "Beklim de Nebo, die in Moab ligt, tegenover Jericho.  Daar kun je uitkijken over Kanaän, het land dat ik de Israëlieten in bezit ga geven. Alleen van een afstand zul je het land zien dat ik hun zal geven maar  je zult het niet binnengaan"

De berg Nebo ligt in het gebied  van het vroegere Moab. Op weg naar het beloofde land kwam Israël via de Koningsweg naar Amman door het gebied van de Moabieten. 

We lezen immers in Numeri 22: 1: "Daarna trokken ze verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan de overkant van de Jordaan, ter hoogte van Jericho".

Ook wij staan met Mozes op de Nebo en zien het Beloofde Land slechts op een afstand. Wij zullen wel binnengaan door de Middelaar van het Nieuwe Verbond.

 

Graf onbekend

Mozes is daar op de Nebo  wel gestorven, maar zijn graf is onbekend

Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is.

 Dat heeft toch wel een bijzondere betekenis. Mozes is wel gestorven, maar hij is niet begraven.

Begraven is een uitroepteken achter sterven! Zo zeggen wij vaak van iemand om zijn verleden tijd aan te duiden.  O die ? Die is al lang dood en begraven.

 Mozes is dood, maar niet passé. Mozes heeft ons nog veel te zeggen. Men beweert wel eens dat Mozes niet begraven is, om te verhinderen dat het volk naar zijn graf  op de berg Nebo zou pelgrimeren. Mozes mocht niet vereerd worden.

Er zit meer achter

Michael

. Het Nieuwe Testament vertelt ons in de Brief van Judas(vs 9) dat Michaël, de aartsengel ruzie met de duivel maakte over het lichaam van Mozes.

 Hij wilde Mozes gehéél weg hebben, dood en begraven. Hij wilde Mozes daarom een publieke begrafenis geven. Want er is geen beter middel om profeten tot zwijgen te brengen dan te zorgen dat je hun graf kunt aanwijzen.

Je moet ze monddood maken. O, die ? die heeft niets meer te zeggen.  die is al lang dood en begraven!

Als middelaar heeft Mozes afgedaan, maar als getuige leeft hij voort.

 

Op berg der verheerlijking

We zien hem dan ook in het Nieuwe Testament terug als getuige van Christus op de berg der verheerlijking.