A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nabloes


Nabloes 

(Zie ook Gerizim enSichem)

 

 

Gerizim

Ten westen van de stad ligt de berg Gerizim. Op de oostelijke helling van deze berg ligt de Jacobsbron. Bij deze waterput ontmoette Jezus van Nazareth een Samaritaanse vrouw: ‘Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar: Geef Mij te drinken. De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot Hem: Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse? Joden onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen’ (Joh. 4:7-9).

  

De Romeinen  herbouwden Sichem en gaven het de naam Neapolis, die door de Arabieren verbasterd werd tot Nabloes. In deze stad woont te midden van de Arabieren nog een klene groep Samaritanen. Zelfs nu nog beklimt een kleine Samaritaanse gemeenschap, die in Nabloes, aan de voet van de berg woont elk jaar de Gerizim,

 

 Samaritanen

 

 

Zij vieren dan daar het Paasfeest in witte gewaden. Besnijdenis en sabbatviering worden strikt gehandhaafd. Ze verwachten ook dat de Messias, de komende Profeet, op deze berg zal verschijnen.”Uit uw eigen midden zal Jahweh uw God, een profeet doen opstaan (Deut. 18:15).Ze erkennen allen het gezag van de vijf boeken van Mozes en het boek Jozua. Tegenwoordig ligt op de top van de Gerizim nog de ruïne van een vesting, die keizer Justinianus liet bouwen in 633 na Chr. Ook ligt er een steen die de Samaritanen houden voor hun tempel. 

Sichem

 Sichem is de eerste stad die in de Bijbel genoemd wordt in verband met de komst van Abraham in het Beloofde Land.(Gen. 12:6) De oude Kanaänitische  stad lag tussen Ebal en Gerizim in, als een nek tussen twee schouders. De stad heet nu Nabloes en er wonen veel Palestijnen. Het was ook bij Sichem, dat Jozefs broers de schapen van hun vader hoedden, toen  Jozef werd gestuurd om te vragen hoe zij het maakten.Ook hedt lichaam vanJozef is daar begraven. Het is niet gemummificeerd 

Jezus in Samaria

  Jezus stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden Maar de  dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.Als de Joden voor een feest optrokken naar Jeruzalem, gingen ze liever niet door Samaritaans gebied, ook al was dat korter. Dat zou de feestvreugde bederven. Want Samaritanen hielden vol dat Jeruzalem niet de stad is waar God aanbeden wil worden. Hun eigen heiligdom op de Gerizim lag al dik honderdvijftig jaar in puin, maar nog steeds vierden zij daar hun feesten.Maar de boden die Jezus’ komst moeten voorbereiden, krijgen opdracht om wél naar een Samaritaans dorp te gaan. Jezus betrekt hen nadrukkelijk bij zijn reis naar Jeruzalem. Hij wil ook hun Koning zijn…Want wat is nu belangrijker, de Koning ontvangen of ruziemaken over de plaats van zijn paleis?