A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nazaret Mariabron


 

 

Nazaret  

 

 

Op deze plek bevindt de Mariabron zich onder de grote Griekse kerk die hier is gebouwd

 

 

 

 

Op deze oude foto zie je hoe de vrouwen de kruiken water op het hoofd dragen. Op het pleintje  zou de engel Gabriel aan Maria zijn verschenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria bron met plein. Ook weer uit de 19e eeuw!!

 

 

 

 

Mariabron

 Onder de kerk van de aankondiging  is er nog steeds de bron waar Maria en Jezus vermoedelijk dagelijks water uit geput hebben.

 De kruik water met de smalle hals zal zij toen  - net als de vrouwen op de foto - op het hoofd gedragen hebben.

Sommige meisjes presteren het zelfs om  een kruik water op het hoofd te dragen zonder die met  handen vast te houden!

Nazaret had in de tijd van Jezus geen stadspoort en ook geen muren.

 Als iemand belangrijke zaken had te regelen werd daarom gekozen voor het pleintje voor de bron. Dat was een plek om elkaar te ontmoeten en om zaken te doen.

Volgens de traditie is de engel Gabriël ook daar aan Maria verschenen.

Dat is mogelijk maar we weten het niet. Zeker is dat de engel in Nazaret tot Maria gezegd heeft:

Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u.

Lucas heeft dit zelf opgetekend uit de mond van Maria toen hij haar een interview afnam, zoals hij heeft gedaan bij vele andere oog-en oorgetuigen.

 Dat de engel haar begroette was al heel uitzonderlijk, want in Israël werden vrouwen niet gegroet!!

Door de toevoeging  gij begenadigde, die in het grieks door het trefwoord genade  (grieks :charis) een woordspeling bevat,- chairete /charis-  krijgt Gabriëls groet een extra dimensie:Heil u die door God  heil ontvangen heeft.

De latijnse weergave van Wees gegroet:Ave is de inzet geworden van het Ave Maria dat als liturgische formulering uit drie delen bestaat.

Twee delen zijn ontleend aan de tekst bij Lucas 1:28 en 42

Het derde deel”Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood” werd er pas in de 15e eeuw aan toegevoegd en in de 16e eeuw door de paus bekrachtigd.