A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nazaret/Berg


 

Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok (Lucas 4:30)

Het oude Nazaret lag iets hoger op de westelijke heuvel. Het is mogelijk dat de 'berg der neerstorting' op de achtergrond te zien is! Je kunt toch in de verte iets van een afgrond zien?Ziet u in het midden dat bergje dat behoorlijk hoger is? Daar lag waarschijnlijk het oude Nazaret en daar vlak bij de zogenoemde 'berg der neerstorting'.Het huidige Nazaret lig rond de Kerk van de Aankondiging uit 1955!

Natanael kwam uit Kana, vlak bij Nazaret dat in die tijd een heel klein boerengehucht was. Natanael zei: Kan uit Nazaret iets goeds komen? Een dorp van niks.Hij moet er vaak geweest zijn geweest zijn. Men heeft grotten ontdekt die in die tijd voor de kleine boeren als graanopslag dienden

Op het synagogenschooltje in Nazaret zal Jezus geleerd zijn dat Sarepta bij Sidon een stad was waar de Feniciers Baal vereerden Zie ook Izebels zegel

Damascus. Ingang poort van de  straat. De Rechte Hier woonde in de tijd van Elisa Naaman de Syrier In de tijd van Elisa werden de Syriers Arameeers genoemd. Syrie was Aram en Aram had vaak ruzie met Israel.

Damascus is duizenden jaren oud. Nu heb je er moderne soeks.

 

Lag Nazaret op een berg?

 

 

Nee, Nazaret lag in een vallei.

De stad lag wel bij een vrij hoge heuvel.

Ik vermoed dat Lucas in dit geval niet zelf polshoogte is gaan nemen naar de hoogte van die steilte.

Veel informatie die hij doorgeeft, zal hij wel uit de mond van Maria gehoord hebben, net als wat hij zo uitvoerig vertelt in Lucas 2 over de geboorte van Jezus.

Het is ook mogelijk dat hij de verschrikkelijke gebeurtenis die hij beschrijft in hoofdstuk 4 ook uit de mond van vrienden van Jozef en Maria heeft opgetekend.

Matteüs en Marcus vertellen ons die poging tot moord niet. Lucas heeft deze informatie gekregen van oog- en oorgetuigen.

 

Oog-en oorgetuigen

 

Hij is de enige evangelist die het verhaal doorgeeft. Toen Paulus in de gevangenis van Caesarea zat had Lucas immers 2 jaar de tijd om het land door te reizen en oog en oorgetuigen te ondervragen.

Hij moest die 2 jaar wachten totdat Paulus vrij kwam.

Uit de veelheid van gegevens die door hem in die periode verzameld zijn, heeft hij de geschiedenis in Nazaret opzettelijk vóór aan geplaatst bij zijn evangeliebeschrijving. Jezus is zijn openbare optreden zeker niet begonnen in de synagoge van Nazaret.

Lucas heeft ontzettend veel aantekeningen gemaakt  over  alles wat de mensen van Jezus zeiden, maar als hij zijn aantekeningen gaat selecteren, opschrijven en vooral ordenen (Luc 1:3) begint Lucas bij wat Jezus over zichzelf heeft verteld.

Hij begint dus bij het zelfgetuigenis van Jezus en vult dit aan met alles wat hij van tijdgenoten van Jezus heeft vernomen.

 

Ebel Qafsa 

 

 

Bij het woord ‘berg’ zullen we moeten denken aan een behoorlijk grote heuvel. De steile helling van de ebel Qafsa, die uitkijkt over de vallei, wordt wel de ‘berg der neerstorting’ genoemd. Dat is mogelijk.

Dit was echter niet de helling van de heuvel waarop stad Nazaret gebouwd was.  

De woedende Nazareners zullen Jezus nog een behoorlijk eind hebben meegesleurd.

Het woord ‘stad’ is ook niet helemaal juist voor de zeer kleine nederzetting die Nazaret in de tijd van Jezus was. Als je Nazaret bezoekt, moet je wel weten dat de oude stad hoger op de westelijke heuvel lag dan het moderne Nazaret waarvan ik een foto heb opgenomen.

De helling kan daarom behoorlijk steil geweest zijn. We weten niet absoluut zeker waar de ‘berg der neerstorting’ heeft gelegen.

In de tijd van Jezus besloeg de nederzetting een gebied van 900 maal 200 meter en had  ongeveer  400 inwoners.

Het is begrijpelijk dat Jezus daarom naar Kafarnaüm is uitgeweken. De omgeving van dit meer was een dichtbevolkt gebied.

Er werd dubbel tol geheven: voor het scheepvaartverkeer op het meer van Galilea en op de handelsroute naar het noorden, naar Syrië. Ik zou de ‘berg der neerstorting’  de eerste berg der verheerlijking willen noemen. Hoe heeft Jezus dáár zijn heerlijkheid geopenbaard! Hij liet zich eerst meesleuren de stad uit.

Hij verzette zich niet uit alle macht. Pas toen de Nazareners op het punt stonden om Hem de afgrond in te duwen en te stenigen, liet Hij de mensen terugdeinzen en vertrok Hij majesteitelijk. Zo heeft Hij toch in Nazaret zijn messiaanse heerlijkheid geopenbaard!

 

Waarom  waren de mensen zo boos?

 

Ik denk dat er drie redenen waren waarom de mensen in Nazaret zo verschrikkelijk boos waren.In de eerste plaats waren ze erg teleurgesteld, ja zelfs beledigd, dat hij in andere plaatsen wel allerlei wonderen deed, maar uit

gerekend in Nazaret niet.

Had hij in de werkplaats van Jozef niet vaak met hen gespeeld? Hij had zich wel eens mogen legitimeren met een wonder.

In de tweede plaats wordt het nog erger als hij verwijst naar Elia en Elisa die ook niet in hun vaderstad welkom waren. Zij werden daarentegen wel hartelijk ontvangen in het buitenland, bij de niet-joden. Dat is toch wel erg choquerend! Waren  zij dan te min voor die bouwvakkersjongen?

 

 

 

Sarepta bij Sidon 

 

 

En zou die heidense Fenicische  weduwe hen tot voorbeeld zijn? Volgens de annalen van de Assyrische koning Sanherib was Sarepta één van de versterkte steden van het Fenicische Sidon. (zie ook Fenicië).Dat is ook precies wat Lucas  vermeldt:

Sarepta lag bij Sidon.

De plaats wordt ook al vermeld in Egyptische annalen. Vandaag heet de plaats Sarafand. Om het antieke Sarepta te bereiken moet je vanuit Sarafand  anderhalve km lopen. Via een smal straatje kom je dan in een kleine vissershaven aan de Middellandse Zee. Als je je hier omdraait, zie je achter je een vrije hoge tel liggen, bedekt met weelderige plantengroei. Daar lag  de stad Sarepta. Nog steeds is hij niet opgegraven. Ook Sarepta onderhield handelsrelaties over het hele Middellandse Zeegebied. Hoogstwaarschijnlijk was de man van de weduwe van Sarepta een zeeman geweest die op één van zijn tochten is omgekomen. Het is ook mogelijk dat haar man werkte bij een pottenbakkerij, omdat Sarepta een centrum was voor de pottenbakkerij. De weduwe vereerde Baäl. De Nazareners zijn vreselijk boos dat hij heidenen hun tot voorbeeld stelt. En dan heb je die Naäman, de Syriër.

Zou God werkelijk die onbesneden heiden voortrekken boven alle melaatsen in Israël?

Maar het ergste zal wel geweest zijn wat Jezus over zichzelf zei.

Hij wist het zelf allemaal zo goed. De profetie van Jesaja zou in Hem vervuld worden. Dat was nog eens pure godslastering. Wat Jesaja zei van de komende Gezalfde  betrok hij op zich zelf (Jes. 61) “Ik  ben die Vredekoning, Ik ben de Messias zelf” zei hij.

Daarom werden zij witheet van woede! Wat een brutale vlerk!

Die moet uit de weggeruimd worden.

De hysterische menigte  is van plan  Hem in de afgrond te dumpen en wellicht daar ook te stenigen.

Een godslasteraar moet toch gestenigd worden, nietwaar? Maar Jezus gaat niet op de vuist, Hij gaat niet schelden, Hij vlucht niet, nee;

 Hij gaat midden tussen hen door en vertrekt.

Zo majesteitelijk heeft Hij bij de berg van Nazaret zijn ‘Heer-zijn’, zijn heerlijkheid laten zien!