A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nazaret Natanael


 

 Nazaret/Natanaël Kan uit Nazaret iets goeds komen ? (Joh1:46 ) 

 

Een jongen vroeg eens of ik een verhaal over Jezus als jongen in Nazaret wilde vertellen. OKE!! Kijk maar eens naar Nazaret/Josjoea  --Jezus werd zo genoemd:Joshoea, Joshoaakom je eten? Joshea is Hebreeuws.

 

 

 Kana lag 5 km van Nazaret

 

 

 

Foto  van Nazaret uit 1862!!,

 

 

 

Inwoners   wilden Jezus vandeze berg afwerlpen. Ze vonden hem erg eigenwijs

 

 

 

 

 

Landelijk Nazaret

 

 

Nazaret in 1862

Met Natanaël is de eerste helft van het twaalftal discipelen door Jezus geroepen. Het is deze  Natanaël die heel sceptisch is over  de enthousiaste uitroep van Fililppus: ‘’We heben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef uit Nazaret.’ ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël .Kan uit Nazaret iets goeds komen?

  Iets goeds uit Nazaret?

‘Kan uit Nazaret iets goeds komen (Joh. 1;46)?

.Filippus kwam uit Betsaïda; dezelfde stad als Andreas en Petrus. Dat was tenminste nog een grote stad, maar Nazaret stelde niets vooor. Nazaretwas een gehucht. Bovendien wordt dat gehucht nergens in de profetische boeken enoemd.

 

Dicht bij Kana

 

Natanaël kwam zelf uit Kana. Kana lag ook in Galilea, enkele kilometers ten noorden van  van Nazaret. Het bruidspaar was wellichct bekend bij de leerlingen en bij Jezus. Zijn moeder was immers ook op de bruiloft aanwezig. (Joh.2).Natanaël zal Nazaret wel gekend hebben. Het was net zo’n gehucht als Kana. Kana lag slechts enkele kilometers van Nazaret verwijderd.

 

Jezus wist ervan

 

Jezus moet geweten hebben dat Natanaël zo minachtend sprak over de plaats vwaar Hij vandaan kwam. Ook minachtend over die man over wie Fililppus vertelde.En wat is nu het geval? Uitgerekend aan hem vertelt Jezus over die Jacobstrap.(Gen.28:16)

 

De Jacobstrap

(Zie ook Jacobstrap ,O.T. enN.T.)Natanaël dacht: die figuur ut Nazaret over wie Filippus verrtelt, moet ook wel een simpel mannetje geweest zijn. Niks bijzonders.En laat Jezus  nu juist aan hem vertellen dat Hij de mensenzoon is, die in voortdurend intiem contact staat met zijn hemelse Vader. Hij is het door wie hemel en aarde zijn verbonden. Door Hem is de hemel geopend. Gods engelen zijn in grotengetale bij Hem om uitvoering te geven aan zijn bevelen. (Marc. 1:12, Matt.26:53)Dat oet toch wel indruk maken op  Natanaël.

Vindt u het ook opvallend dat Johannes ons - in aansluiting aan de opmerkingen van de  sceptische Natanaël uit Kana- het eerste wonder van Jezus in Kana verhaalt? Het moet nu toch wel  duidelijk zijn, dat juist uit Nazaret  wel degelijk ‘iets goeds’ kan komen! Jezus is immers de luchtbrug voor het engelenverkeer tussen hemel en aarde.Hij herstelt het paradijs.In Kana zo dicht bij Nazaret, heeft Jezus zijn heerlijkheid, zijn overwledigende grootsheid laten zien.

 

Natanael = Bartolomeus? (Matt.10:3,Luc. 6:14)

Het is natuurlijk vreemd dat Natanael niet voorkomt in de apostellijsten. Hij is wel een leerling van Jezus  geweest. Het is waarschijnlijk dat hij wel genoemd wordt, maar met de naam Bartolomeus.Het zal een patroniem fgeweest zijn. Hij zal de zoon van Bartolomeus geweest zijn en zijn vader zal Tolomeus geheten hebben.. Bar is het Hebreeuwse woord voor zoon.. Simon bar Jona= simon de zoon van Jona