A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nazarener


 

 

Berg der 'neerstorting'

Foto van Nazaret uit 1862

Mariabron 1862

Overdekt straatje in vorige eeuw

Ik zie ineens dat ik enkele jaren geeleden vijf andere bestanden van Nazaret gemaakt heb: Nazaret Berg, Nazaret  Galilea, Nazaret Jeshoea, Nazaret Mariabron en Jezus van Nazaret. Onder de naam Nazaret Jeshoea probeer ik mezelf een dag voor te stellen in het leven van Jezus;

Geen prettige herinneringen

 

Jezus zal geen prettige herinneringen aan Nazaret gehad hebben. Ik denk dan niet aan zijn jeugdjaren (zie bij Nazaret/Jeshoea), maar aan later. Toen Hij in dit gehucht sprak in de synagoge, die slechts een afgebakend stuk  weidegrond was midden in het plaatsje, waar hij als jongen geleefd had, waren de inwoners woedend geworden. Hij had namelijk de Nazareners hun ongeloof in Hem en in zijn boodschap verweten. Zij zeiden tegen elkaar: Hij is toch het zoontje van Jozef?(Luc. 4:22?) Waarom laat hij hier die tekenen niet zien die hij in Kafarnaüm heeft gedaan? Zijn wij soms te min voor hem? Hun ergernis werd nog  veel groter toen Hij de inwoners vergeleek met mensen buiten Israël. Jezus zei: ‘Toen er in de tijd van Elia een grote hongersnood uitbrak, waren er in Israël wel heel veel weduwen ,maar uitgerekend tot een heidense vrouw werd Elia gestuurd. En er waren in de tijd van Elisa heel veel mensen die aan huidvraat leden, maar uitgerekend naar een heidense man werd Elisa gezonden. Jullie moeten niet denken dat jullie een streepje voor hebben bij God omdat jullie in Nazaret wonen.

Pisnijdig

 

Toen waren  ze pisnijdig geworden en hadden Hem de stad uit gesleept naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was. Daar wilden ze Hem in de afgrond dumpen. Als u Nazaret bezoekt moet u niet vergeten de grote heuvel  te bezoeken waarop het gehucht indertijd gebouwd was. Die berg en die afgrond zijn nog steeds te zien. Net zo goed als de bron waarbij Jezus met zijn twee zusjes en vier broertjes  gespeeld heeft. Met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid mogen we  aannemen dat dit hìer gebeurd is. Nazaret zelf is echter een grote Arabische stad geworden met even veel Arabieren als christenen. De berg, de afgrond en de bron zijn er nog steeds. Marcus plaatst dit verhaal aan het begin. Hij wil namelijk zeggen: in Nazaret is  zijn afwijzing al begonnen.

 

 

Nazarener

Onder het volk is Jezus bekend als Jezus van Nazaret. “Jezus de Nazarener”. Zo werd Hij genoemd. Of:Jezus uit Nazaret. Er waren nog andere joden die Jozua heetten. Jozua ia de Hebreeuwse naam van de Griekse naam Jezus: Jèsous.  Moeder Maria riep: Jòsua, Jòsua, kom je eten? Jezus wordt door het volk nooit genoemd JosuabarJozef. Het publiek in de tijd van Jezus duidt hem aan met de benaming die in die tijd bekend was:Jezus van Nazaret of Jezus de Nazarener.’Jezus, de man over wie iedereen het heeft tegenworordig ? O, je bedoelt zeker Jezus de Nazarener? ‘

Is de Nazoreeër  dezelfde als de Nazarener?

De term ‘nasoreeër’ komt  verschillende keren voor in het Nieuwe Testament. Betekent die term hetzelfde als Nazarener?  De Griekse termen zijn nasoraios en nazarènos. Tussen haakjes; de term nasireeër heeft een eigen betekenis_Dat is iemand die een gelofte heeft afgelegd. Maar goed: we gaan weer terug naar het woord nasoreeër

Veel uitleggers denken dat deze namen dezelfde betekenis hebben: de man uit Nazaret. Ik denk toch  dat dit niet juist is. Het heeft een andere stam dan nazar‘enos. Het woord nasoreeër wordt uitsluitend door de Judeeërs gebruikt en de Judeeërs zullen niet geweten hebben waar Nazaret lag. Dat lag helemaal in Galilea en dat was zo ver weg en zo heel klein, dat de Judeeërs dat gehucht niet gekend zullen hebben. Ik vermoed dat zelfs Paulus dit niet geweten heeft. Ik meen dat hij dit woord nooit gebruikt heeft. Ze zullen die term ook niet voor Jezus gebruikt hebben, Zo klein was het gehucht. En tenslotte:in Hand. 24 :5 wordt met dit woord de christenen bedoeld. Taalkundig is er ook geen enkel verband tussen deze Griekse woorden zoals ik al zei..

 

Conclusie

 

Waarschijnlijk is het afgeleid van het Aramese woord natseraj dat ‘wachter’ betekent en in het Grieks vertaald is met nasoraios. Oorspronkelijk zal dan het woord spottend bedoeld zijn:Jezus? O. je bedoelt Jezus de wachter? 

 

Een andere conclusie

Sommigen beweren daarentegen:In Judea heeft men er iets anders van gemaakt. Met een licht spottende overdrijving heeft men de Galilese doffe uitspraak van de ‘a’ veranderd. Het werd toen Jezus de Nasoreeër. Het is echter nog de vraag of dit terecht is. Wat zegt Bartimeüs? De blinde bedelaar  bij de uitvalsweg van Jericho had deze benaming(de Nazarener) natuurlijk kunnen overnemen. Dat zou voor de hand gelegen hebben. Dat doet hij niet. Hij benadert hem niet vanuit zijn bekendheid onder het volk, maar van uit de verwachting die hij over hem heeft:”Zoon van David”.

Zoon vanDavid

Die benaming heeft een Messiaanse boventoon.(Luc 1, 27.2,4). Deze benaming (dé zoon) is gereserveerd voor de beloofde Messias! Zoon van Maria. Wanneer Jezus eens een doofstomme  bezetene geneest, vragen de mensen zich verbijsterd af:”Deze is toch niet de zoon van David?(Matt 12,23) Bij deze vraag gaat het heus niet alleen over  de afkomst van Jezus maar ook over de vraag of hij misschien de beloofde Messias is. De roep ‘ontferm u over mij’ is ook meer een bede tot God dan een bede tot de mens. Kortom”Zoon van David” heeft veel meer inhoud dan het vlakke ‘Jezus van Nazaret’ (Marc. 10).of “Jezus de Nazarener”.