A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nineve Jona


Ninevé Jona

Zie Mosoel.

NB!

Mosoel/Nine e ligt in het vroegere Mesopotamië. Veel meer tekst en foto’s vindt u onder Mesopotamië/ Talen, Mesopotamië/Wonen en Mesopoamië/ Religie.

Jona en de vis.De vis is zo groot als een begraafplaats.Hij slokt Jona op.Maar de 'grote vis' spuwt Jona ook weer uit.Zo is het met Jezus gebeurd. De aarde heeft Hem weer uitgespuugd  bij zijn opstanding. Matt.12:38  geeft de uitleg van het boek Jona.Volgens Martin Buber "Belehrte Lehre" onderricht in verhaalvorm

Hoe is het met Jona afgelopen?Hoe is het met Jezus afgelopen

Zie ook Nineve

Gereconstrueerde stadsmuur en poort van Ninevé.

Jona werd geroepen om de bewoners van Ninevé tot bekering te roepen. Als er één stad geweest is waar de Joden met afschuw aan terugdenken is het wel Ninevé geweest. Ninevé was voor Israël symbool van de holocuast  van 722 vóór Chr. toen de Assyriërs de bewoners van het tien-stammenrijk in ballingschap voerden.jpg'> 

Dit is een Alexandrijns graanschip dat vaak ook passagiers als Jona vervoerde.

Jona moet Ninevé gaan vertellen van Gods genade en Gods gericht.Maar Jona vlucht. Hij moest naar het oosten, maar hij gaat naar het westen Hij vertrekt met een Alexandrijns  korenschip (zie boven) Hij gaat de verkeerde kant op. Jona duikt onder.Hij moest naar Ninevé, maar hij gaat naar Tarsus.

De stad tegenover de ruïnetell Nineve heet nu Mosoel.

Ze ligt in Noord-Irak aan de westelijke oever van de Tigris. Aan de oostelijke oever, waar vroeger Ninevé lag, wordt gebouwd aan de grote voorstad van Mosoel, die ook Ninevé heet. In acht Bijbelboeken komt Ninevé voor. Er zijn in Mosoel veel Armeense christenen.

  ======================================

 

 Meer dan Jona is Jezus

Jezus heeft zich vergeleken met Jona. "De Ninevieten hadden zich bekeerd op de prediking van Jona, en de koningin van het Zuiden had geluisterd naar de wijsheid van Salomo en hier zien jullie iemand die méér is dan Salomo (Luc. 11:32) " Met die woorden bedoelde Jezus zichzelf.

Jona betekent 'duif',Jona is het symbool van Israël.

Israël is de postduif van Gods genade. De kerk is ingelijfd in Israël

Dit blok zag ik bij de grens met Irak. Het is Akkadisch spijkerschrift.  Internationale taal zoals nu het Engels. Het boek Jona is een Hebreeuws profetisch boek en niet bedoeld als een historisch boek. Israel moet een duif zijn van Gods genade.

 

 

Profetische geschiedschrijving!

De inhoud van het boek Jona wordt vaak in de  anekdotische hoek getrokken. Iedereen heeft wel eens gehoord van 'Jona in de walvis' Met een meewarige blik in de ogen vraagt men ons soms"Geloof jij nog: dat Jona echt in de buik van de walvis gezeten heeft?

Je moet echter niet vergeten dat Jona  tot de 12 kleine profeten. behoort.

Jona is een proféét.

En profeten vertellen geen verhalen van vroeger. Zij vertellen over de toekomst.

 Ze vertellen wat er allemaal gaat gebeuren als…….we dit of dat doen of niet doen.!!…

Het boek Jona heeft ook het karakter van een gelijkenis.

Jona is een beeld van Israël.

Jona is ook een beeld van de kerk..

Jona vertelt ons wie God is (zo oeverloos genadig) en vertelt ons wie wij zijn (zo hardleers en  zo onbarmhartig).

Zo leert de kerk ons wie God is  en wie wij zijn.