A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nineve


Ninevé

 

Nineve de metropool van Sanherib is nu nog slechts een ruine

Ninevé was de hoofdstad van Assyrië. Zie ook Nineve Jona en Nineve Israel en Nineve Juda

De stad was gelegen aan de Tigris, ongeveer waar nu Mosul ligt en bij Tikrit, de geboorteplaats van de gewezen Irakese dictator Saddam Hussein.

De stad was al 2000 jaar voor onze jaartelling gesticht. Assyrië  stond bekend als een oorlogszuchtige roofstaat. Overwonnen volken en legers werden zeer wreed behandeld.

In het paleis Sanherib zien we hier de koning op zijn ivoren troon. Hij kijkt toe hoe de buit uit Lachis wordt weggesleept

Het was niet ongebruikelijk om gevangenen levend te villen, oren,  voeten en neuzen af te hakken en tong uit te trekken. Er waren monumentale bergen van mensenschedels.

Prisma van Sanherib. Dit is een zeskantige zuil uit Nineve met beschrijving van Sanheribs zegevierende veldtochten, inclusief een  verslag van de belegering van koning Hizkia van Juda te Jeruzalem

De Assyrische soldaten waren echte vechtjassen. Ook werden hele bevolkingsgroepen  met geweld verplaatst. De bedoeling daarvan was dat zij hun taal en identiteit zouden verliezen. Daarin zijn zij buitengewoon goed geslaagd. Van de bewoners van de tien stammen  van Israël die naar Assyrië zijn gedeporteerd, is elke herinnering  verdwenen, hoewel onlangs nog een grote groep Joden uit de stam van Manasse in India is ontdekt en teruggekeerd naar het huidige Israël.

 

Beeld van Sanherib

Nahum

De profeet Nahum (ca 650 v. Chr.)  vergelijkt de stad met een troep leeuwen, roofzuchtig en bloeddorstig (Nah.2:9-13).Een stad gedrenkt in bloed met stalpels lijken (Nah. 3:1-13). De bloeitijd van de metropool begon onder koning Tiglat-Pilezer I (ca 1120 v. Chr) en duurde ongeveer 300 jaar!

Ninevé was een echte vestingstad, omringd door vijf vestingmuren en drie diepe grachten. Er was een stadskern, met daarom heen een periferie die men samenvatte onder het begrip Groot-Ninevé. Groot Ninevé  mat 48 bij 18 km. De Bijbel vermeldt dat de stad drie dagreizen groot was (Jona 3:3). Ninevé is niet altijd de hoofdstad van Assyrië geweest. Assur, Nimrod en Gorsabad waren eerst de hoofdsteden.

Sanherib

Saddam Hussein heeft geprobeerd iets vande oude glorie te herstellen, maar her resultaat heel gering

 Het is Sanherib (704-681) geweest die voor het eerst Ninevé als residentie heeft uitgekozen. Hij gaf Ninevé  een ringmuur van twaalf kilometer lengte en vijftien poorten. Met deze koning zitten we midden in de Bijbelse tijden, want het was deze Sanherib  met wie koning Hizkia te maken kreeg.(2 Kon. 18:13)

Het was in zijn paleis in Ninevé dat hij al zijn herinneringen aan zijn veldtocht  in Juda heeft laten afbeelden en uitbeelden. De belangrijkste ruimte van zijn paleis in Ninevé had hij gereserveerd voor zijn gebeeldhouwde muurreliëfs.

Beelden van Lachis

Ze zijn opgegraven door Layard en staan nu opgesteld in het Brits Museum. Het gaat over de belegering en de plundering van de zwaar versterkte Judese stad Lachis. Loopt u even mee? 

We zijn verrast dat de beelden zo buitengewoon levendig en scherp zijn. We zien de goed-aangestampte taluds,  de stormrammen, de aanvallen van de soldaten te voet,terechtgestelde gevangenen die aan de muren hangen, verdedigers die om genade smeken, en tenslotte de inwoners die weggevoerd worden in slavernij en ballingschap.

Daar zien we ook Sanherib zelf, zittend op zijn ivoren troon en van veilige afstand toeziend hoe de stad in vlammen opgaat. Op de inscriptie eronder lezen we: “Sanherib, koning van de wereld, koning van Assyrië, zat op een troon en zag aan zich voorbij trekken de buit van Lachis”. Het is volgens deskundigen de meest aanschouwelijke  documentaire  over een oorlog, ooit in de antieke wereld gevonden.

In 614 v. Chr.is Nineve door de Meden veroverd en verwoest. Saddam Hussein heeft geprobeerd een gedeelte weer op te bouwen.

 Assyrië/Tijdtafel 

Onderstaande jaartallen zijn allen vóór de geboorte van Christus 

1900     Oud-Assyrische rijk met als basis Assur

883-59   Assurnasirpal II verplaatst hoofdstad naar Nimrod

859-24  Salmanassar III

853       Slag van Qarqar. Assyriers tot staan gebracht

745-27   Tiglatpileser III sticht nieuw-Assyrisch rijk

722-       Val van Samaria. Israël gedeporteerd naar Assyrië

721         Sargon II verplaatst hoofdstad naar Chorsabad

705-680   Sanherib  verplaatst hoofdstad naar Ninevé

701         Assyrische inval in Juda, plundering van Lachis

689          Sanherib verwoest Babylon

680-69      Koning Esarhaddon

671           Assyrië verovert Egypte

614           Assur veroverd door de Meden

612           Ninevé  verwoest door Babyloniërs  en  Meden  

 

Opmerking:

Assur-nasirpal schijnt een grote sadist geweest te zijn. Je moet hem niet verwarren met Assurbanipal. In deze tijdtafel zie je dat in 722 Samaria viel en dat een jaar later  de koning naar Chorsabed verhuisde. Ballingen uit Israël moesten meehelpen bij de bouw van zijn paleis in Chorsabad. Je kunt ook zien dat enige tijd later Sanherib weer verhuisde naar Nineve. Omstreeks 671 stond Assyrië op het toppunt van zijn macht. Het veroverde Egypte. In die tijd kondigde de profeet Nahum al de ondergang aan van Nineve, die plaats vond in 612