A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ik ben (Algemeen)


 

 

Nergens in de Bijbel vinden we ook maar de minste aanduiding hjoe Jezus er heeft uitgezien. Alle afbeeldingen van Hem zijn fantasie, hoe wel Hij in kinderbijbels vaak wordt afgebeeld.Hoe zou Jezus er uitgezien hebben? Dat hnoeven we ook niet te weten. Wij mensen interesseren ons voor het uiterlijk. Het gaat om de vraag wie Jezus is.

 De 'Ik ben woorden' van Jezus zijn vaak contrastwoorden.Ik ben de goede Herder. De Farizeeen die geen liefde hebben voor hun medemens is nood, zijn geen goede herders

 

 

 Als u in het bos een gesprek hebt met de boswachter, kan het gebeuren dat de boswacht op een gegeven ogenblik zegt;”Laat ik mij even aan u voorstellen: Ik ben Barend Boslust’, de boswachter.U  zult zeker niet denken, nee: u bent Teunis de Tuinman, want waar zou u die kennis vandaan halen? U zult aannemen dat hij inderdaad de boswachter is. Vooral omdat u hem in het bos hebt ontmoet. Als Jezus zegt:”Laat ik mij even aan u voorstellen, Ik ben de goede herder, dan zullen we direct aannemen dat dit zo is, tenzij het tegendeel blijkt .Als iemand zich aan ons voorstelt, is het dan wel eerlijk om te denken;u kunt me nog wel meer vertellen, maar ik geloof dit niet? Vooral als een van zijn beste vrienden dat aan ons heeft doorgegeven die hem heel goed kent? Als Jezus zich aan ons voorstelt, is het niet eerlijk om te denken: dat zegt u nu wel ,maar wij geloven het niet. Waarom gelooft u dit niet? Waarschijnlijk omdat u gevangen bent in de kooi van het zogenoemde verlichte denken, dat er bij voorbaat van uitgaat dat Jezus  - rationeel bekeken - nooit meer kan zijn dan een gewone Jood.

 

Elf ik-benwoorden..

 Hieronder vindt u elf zogenoemde ‘ik-ben-woorden’ van Jezus. U vraagt zich misschien af wat deze woorden van Jezus te maken hebben met Bijbelse plaatsen? Het zijn woorden die Jezus op  verschillende plaatsen heeft gesproken. Die plaatsen geven dikwijls ook een zekere kleur aan die woorden. Het zijn geen wijsgerige woorden, die een filosoof heeft gesproken in een collegezaal. Bijvoorbeeld ‘Ik ben het zijnde’ of dergelijke on-zin. De woorden ‘Ik ben de deur der schapen’ heeft Jezus bij de Schaapspoort  gesproken. De woorden ‘Ik ben het Licht der wereld’ op het tempelplein vroeg in de morgen toen de zon opkwam. De zon geeft licht en warmte. Zo ben ik, wil de Heer zeggen.

 

Bij bepaalde gebeurtenis

In de tweede plaats hebben die ‘Ik-ben-woorden’ meestal te maken met een bepaalde gebeurtenis. De woorden ‘Ik ben de opstanding’, hangt samen met de opwekking van Lazarus.”Ik ben het Licht der wereld” nadat Hij een vrouw gered had die de Joden wilde stenigen omdat zij op heterdaad begtrapt was op overspel. “Ik ben de goede herder” nadat de Farizeeën de blindgeborene de toegang tot de synagoge ontzegd hadden.

 

Beeldspraak

 

In de derde plaats is hier altijd sprake van beeldspraak. Jezus gebruikt beelden die ontleend zijn aan het gewone alledaagse leven van die tijd. Jezus was in werkelijkheid geen schapenhoeder, maar Hij vertoonde het gedrag en het optreden van een oosterse herder. Men noemt zo’n beeld ook wel eens een metafoor.

 

Relatiewoorden

 

In de vierde plaats geloof ik dat alle ‘Ik-ben-woorden’ relatiewoorden zijn. Als Jezus  zegt Ik be de ware wijnstok, betekent dat wij de  vruchtdragende  ranken zijn. Hij is de goede herder, wij de schapen.In de vijfde plaats zijn de ‘Ik-ben-woorden’  vaak contrastwoorden. Als Jezus zegt Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven bedoelt Hij daarmee dat alle heilswegen buiten Hem dwaalwegen zijn, leugenwegen die tot de dood leiden.De elf ‘ik-ben-woorden’ kunt u vinden onder de letter ‘I’ bij bijbelseplaatsen:

Ik ben die verraden zal worden

Ik ben de deur der schapen

Ik ben de goede Herder

Ik ben de Opstanding en het Leven

Ik ben de ware wijnstok

Ik ben de weg

Ik ben het Levensbrood

Ik ben het Licht der wereld

Ik ben het: laat hen dan gaan

Ik ben het:niet bang zijn

Ik ben vóór Abraham

P.SBij het maken van deze bestanden heb ik een dankbaar gebruik gemaakt van het helder geschreven boek van prof.dr. P.H.R. van Houwelingen ‘Jezus stelt zich voor’. Het is helaas uitverkocht.