A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ik ben het


Ik ben het

Zie ook :Ik ben (Algemeen) De Ik ben –woorden van Jezus zijn relatiewoorden

De woorden “Ik ben het”vinden we in twee vormen. In de ene vorm zegt Jezus zonder omhaal

 

Ik ben het of : Ik ben.

 

In de tweede vorm wordt er een beeld aan toegevoegd Ik ben de goede herder Ik ben het brood des levens.In Joh. 8 presenteert Jezus zich als de levensbron Ik ben het levende water.Dat leidt  tot grote verdeeldheid onder de mensen.Jezus neemt het woord en zegt U bent van deze wereld. Ik ben niet van deze wereld.U bent van beneden Ik ben van boven.(Joh. 8:23) En dan komt dat vreemde woord Als u niet wil   geloven dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven (Joh. 8: 24) Hier hebben we dus die eerste vorm. Ïk ben het”Wat betekent dat dan? "Wie bent u dan eigenlijk", vragen de Joden. Voelt u de enorme geladenheid in deze woorden? Ze staan onder de spanningsboog van

 

JHWH ,Jahweh=Ik ben het Ik ben er bij

 

 

De betekenis moeten we zoeken in Ex. 3:14 in de passage van de brandende doornstruik Mozes krijgt het antwoord als hij vraagt wie moet ik zeggen dat u bent. Dan zegt God  Ik ben Jahweh, JHWH =Ik ben die is, Ik ben erbij. Hij is er altijd voor de mensen gisteren, vandaag morgen.Ook In de profetien van Jesaja openbaart God zich als Hij die is.

Als Jezus zegt Ik ben het. Neemt Hij de verhaallijn over van Exodus en Jesaja en betrekt die op zichzelf. In Hem is het mysterie van de ene God persoonlijk aanwezig.

 

 Jezus is hooogstpersoonlijk God

 

Als  de mensen niet willen geloven dat God  hoogstpersoonlijk  in Jezus aanwezig is, zult u in uw zonden sterven. Jezus is één en al relatie met zijn vader.De openbaringsformule “Ik ben” zien we ook in Joh. 8: 28 Wanneer u de Mensenzoon omhooggeheven hebt, zult u begrijpen dat Ik het ben. Omhoog geheven? Ja, daarmee wordt bedoeld, als Jezus aan het kruis hangt.Uitgerekend op het kruis zal blijken dat Jezus de Zoon is., één met de Vader. Het kruis is de ware hoogte.de hoogte van de liefde die tot het uiterste gaat (Joh. 13: 10).Op het kruis bevindt Jezus zich op het niveau van God zelf, die liefde is.Daar is te zien wie Hij is, dat “Ik het ben” 

 Openbaringsformulie

voor Vader en Zoon!

 

We zien dus zo duidelijk dat de openbaringsformulie (Ik ben die is) zowel op de zoon als op de vader toepasbaar is.Dat is geen  bovennatuurlijke speculatie is, maar openbaring, onthulling wie God, wie Jezus ten diepste is. Namelijk, oeverloze,  eindeloze  liefde, zichtbaar geworden in het kruis.De brandende doornstruik is het kruis.Daar en nergens anders  begrijpen we pas dat God liefde is, dat Hij erbij is’bij ons, vandaag gisteren en morgen

 Ik ben woorden

 

.De tweede groep uitspraken treffen we daar waar dit woord geconcretiseerd wordt in allerlei beelden. Het zijn er  zeven De zogenoemde Ik ben woorden. . Ik ben het Licht der wereld, Ik ben de goede Herder, Ik ben het brood des Levens. Ik ben de deur, Ik ben de ware wijnstok, Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven.Ik ben de Opstanding. Hieruit blijkt dat de waarheid geen systeem is geen filosofie, maar een Persoon. Nog aan toegevoegd zou kunnen worden Ik ben het levende water, de waterbron. Al deze beelden zijn variaties op een zelfde thema; Jezus is gekomen opdat de mensen leven in overvloed zullen hebben. Jezus kan ons God geven, omdat Hij zelf één is met God.