A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ingewand der aarde


Ingewand der aarde In den beginne schiep God  hemel en de aarde (Gen. 1 :1) Dus ook het binnenste, het ingewand van de aarde.De beste vertaling is:’In beginsel, (in principe) schiep God hemel en aarde’.

 

Het ingewand der aarde is een gloeiende vuurbal

 

Aardspleet

 Zo’n gang naar buiten kende onder andere ook de tempel van Didyma bij Milete. Er was daar in de antieke wereld een aardspleet waaar -van uit het binnenste der aarde - giftige dampen opstegen. Daar zat de priesteres, die -bedwlmd door de giftige dampen die uit de aardspleet  opstegen, het orakel raadpleegde. Dat orakel was een soort paranormaal consultatiebureau voor allerlei zaken.  .jpg'>

Geen evolutionisme

  Leven  kan toch niet ontstaan zijn uit de dode materie? Het is juist andersom: materie is ontstaan  uit de. levenscheppende  Geest. De leven-  en levendmakende Geest zweefde over de wateren. In principe is de aarde niet uit zich zelf ontstaan,  maar geschapen. Voor de Joden was de hemel het uitspansel, het zwerk en de aarde de woonplaats van de mensen. De context van Genesis 1 moeten we dus niet opsluiten in de moderne geofysica.

 Ingewand der aarde

 Dat is een Bijbelse term voor het inwendige van de aarde. zoals de ingewanden het inwendige van de mens vormen. Aardwetenschappers noemen  die plek ‘de aardkern’. Dat is een reuze bol met Magna erin. Vulkanen staan door gangen met die oplek in verbinding .Een vulkaan is eigenlijk een pukkel op de aardkorst, die door een lange gang  in verbinding staat met het binnenste van de aarde. Het vuur dat de vulkaan uitspuugt komt uit het binnenste  van de aarde..Zoals het ingewand van de mens een uitgang heeft naar buiten zo heeft het ingewand van de aarde ook een uitweg naar buiten. 

 Aardkern is onbereikbaar

 Aardwetenschappers zeggen dat de aardkern voor ons onbereikbaar is. Het is een kern van gloeiend  ijzer. De afstand tot het middelpunt van de aarde is ruim 6900 km. Het diepste punt ooit bereikt is 12 km. De kern is dus onbereikbaar. Op die afstand is het al zo heet dat de boor direct vervormd wordt. Laten we dit eens vergelijken met het Marskarretje Curiosity  Dat karretje rijdt  straks op een afstand van  zo’n vijftig miljoen kilometer rondrijdt; dan is het toch wel verbazingwekkend dat  wij niet verder komen dan 12 km. Dat is het diepste gat ooit werd geboord. Heel moeilijk te  bereiken dus. De kern zal altijd onbereikbaar blijven. We blijven dus maar wat wroeten in de bovenste laag van de aardkorst. Zijn er creatieve manieren om toch te weten te komen, hoe het er onder de aardkorst uitziet? 

Blijvend mysterie

 Dit artikeltje stuurde ik als een informatiefje naar  mijn buurman-vriend Hans Huisman. Zijn zoon Sander is hoogleraar in Duitsland in de geofysica als aardwetenschapper. Hij heeft de  belangrijke ontdekking gedaan om de aller-bovenste aardlaag met radar te kunnen doorzoeken. Daarin geeft hij nu college aan studenten uit de hele wereld. Dat onderzoek had nog nooit eerder plaats gevonden. Ik was verrast enkele uren later van hem via zijn zoon Hans het onderstaande berichtje te ontvangen op mijn vraag:”Zijn er creatieve manieren om toch te weten te komen hoe het er onder de aardkorst itziet ?” 

Antwoord van prof. Huisman

 Hi Papa, Het is inderdaad zo dat diep boren moeilijker is dan heel ver vliegen. De aardkern is gesmolten ijzer, waar kunnen we materialen vandaan halen om mee te boren? De beste informatie over de aardkern komt van interpretatie van seismische data in samenhang met aardbevingen. Er zijn seismische golven die direct door de aarde gaan en aan de andere kant gemeten kunnen   worden. De snelheden die daar gemeten worden vertellen veel over wat er in de kern aanwezig is. Ook het aardmagnetisch veld hangt af van de processen in de kern, en kan dus gebruikt worden om eigenschappen van de kern af te leiden.