A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ik ben die verraden word


 

 Judas, verraad jij de Zoon des mensen met een kus? Ziet u links de figuur van Petrus die het oor van Malchus afhakt? De tempelpolitie had veel verzet verwacht van de twaalf leerlingen. Jezus geeft zich vrijwillig over

 

Het verraad van Judas is in de kunst vaak afgebeeld.

 Ik ben het, die verraden zal wordenMaar de Schrift moet vervuld worden:Hij die mijn brood eet heeft tegen mij zijn hiel opgeheven. Nu al vertel  Ik jullie dit, voordat het gebeurt, zodat jullie als het zover is zullen geloven dat Ik het ben (Joh. 13:18 en 19) 

Aan de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen gebruikt, vergelijkt Jezus Judas met Achitofel. Jezus denkt aan Judas die Hem straks zal verraden in het landgoed  Getsemane.

 Judas lijkt op Achitofgel

 

Hij lijkt op Achitofel. Achitofel was een van de vrienden van koning David. Hij at met hem aan tafel. Hij ging vertrouwelijk met de koning om. David klaagt echter in Psalm 41 :10:’Hij die mijn brood eet, heeft tegen mij zijn hiel geheven. Tussen haakjes: je hiel tegen iemand heffen is hetzelfde als je hand tegen iemand op heffen, dat is: naar het leven staan. Daar is iemand die bedreigd wordt door zijn eigen vriend.

 Vriend en huisgenoot

David beklaagt zich over verraad door een huis-en tafelgenoot. Achitofel is betrokken bij een staatsgreep van Absalom tegen koning David. Achitofel wilde David uit de weg ruimen (II Sam. 17:1).Achitofel wilde zich sterk maken tegen David, wiens brood hij at. Jezus kent de Schrift. Hij kent dit verhaal en hij voelt zo duidelijk, dat Judas op Achitofel lijkt. Hij zelf lijkt op David.

 Zoon van David

Is Hij niet de grote zoon van David? Judas is de dubbelganger van Achitofel. Hij zelf is de grote Zoon van David en straks zal Hij ook verraden worden. De Schrift moet vervuld worden.Jezus zegt:”Weten jullie wat in Psalm 41 geschreven staat:Hij die mijn brood eet, heeft tegen mij zijn hiel geheven” Ik ben het. Wij zitten hier wel aan de feestelijke Paschamaaltijd, maar ik ben het tegen wie één van ons zijn hiel heeft geheven. Een van jullie zal mij verraden en uitleveren aan de Romeinen en het Sanhedrin” De leerlingen vragen aan Jezus: “Bent u werkeljk degene die door één van ons verraden zal worden?” -“Ja, ik ben het” zegt Jezus. Hij is het inderdaad, die zich liet uitleveren aan de vijanden om ons terug te brengen  bij de Vader. Zijn vriendenkring werd doorbroken om ons voor altijd in dat feestelijke  gezelschap te houden,waarvan Jezus Christus het middelpunt is.