A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ik ben de Weg


 

 

 Jezus zei :Ik ben de Weg,de Waarheid en het Leven. Alleen via Mij komt men bij de Vader.(Joh.14;6)

 

De bekende plaat van de brede en de smalle weg geeft geen goed beeld van het evangelie. De afbeelding is moralistisch. De liefde van God gaat juist uit naar de mensen op de brede weg.Wel juist is weergegeven de dubbele uitang der geschiedenis

 Dat zijn vreemde woorden, vindt u ook niet? want Jezus zegt niet ‘Ik wijs je de weg’, maar :Ik ben de weg. Als je de weg kwijt bent, kun je iemand,de weg vragen. Hij zal dan wellicht zeggen: ik wijs je wel even de weg. Iemand de weg wijzen is heel iets anders dan zelf de weg zijn. En dat laatste zegt Jezus. Dat is toch wel heel bijzonder!

Een wegwijzer is niet de weg zelf. Een apostel of een evangelist is nog niet de HEER zelf

 

Als je bijvoorbeeld de weg kwijtraakt in het Himalayagebergte, heb je een groot probleem

Dit is een gedeelte van de beroemde Estrada Romana, een Romeinse weg. Kenmerkend voor een weg is dat ie je ergens naar toe kan brengen.

 

Nu maakt het heel veel uit wáár je de weg bent kwijtgeraakt. In een dichtbevolkte streek is dat nog niet zo heel erg. Hoe heel anders is het als je de weg kwijt bent geraakt in een onherbergzaam gebied. Bijvoorbeeld in de Alpen. De hoogste toppen kunnen alleen door geoefende klimmers worden bedwongen. Die zoeken zelf hun weg langs richels en  rotsspleten , omhoog naar de top. De weg naar de top is altijd een heel moeilijke weg, zowel in de sport als in de zakenwereld. Maar God is zonder twijfel de hoogste top voor de mens. Hoe vind je de weg omhoog? De weg naar God?

 Met welk soort weg zou je de uitspraak van Jezus het beste kunnen vergelijken? Ik denk niet met een moderne vierbaansweg. Een zandweg zoals je hier ziet in Namibie, ligt meer voor de hand. De weg van Jezus liep niet onder machtige  triomfbogen door, maar langs het kruis!

De Weg naar God

Veel mensen zoeken zelf hun weg naar God. Er is weinig houvast. Af en toe een markering. Hoe kan ik God vinden? Is Hij wel bereikbaar? Waar is de weg, de weg  omhoog? Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”  Jezus is de enige weg tot God. Jezus zegt; Er is maar één manier om God te bereiken,namelijk door Mij. Wie geeft Jezus echter het recht zichzelf de enige weg tot God te noemen?Kan dit soms ook niet via andere mensen? Bijvoorbeeld via Plato of  via Mohammed? Ik noem maar wat. Alleen door die rabbi van Nazaret? De meeste mensen vinden dit het toppunt van arrogantie. Wie of wat geeft Jezus het recht zich zo te noemen? Hoe is het mogelijk dat iemand op aarde ons de toegang geeft tot de hemel?

De Weg van God naar de mens

Hoe kan Jezus zo’n absolute uitspraak doen?Omdat Jezus regelrecht van God komt. Omdat Jezus de Zoon van God is. Hij zegt het ook zelf:”Wie Mij gezien heeft, die heeft God de Vader gezien’ .Wie in Jezus gelooft, heeft zicht op God. God is in Jezus naar de aarde gekomen, om aard-mensen  de toegang tot de hemel te verschaffen.We hoeven de weg omhoog niet meer te beklimmen omdat God zelf de weg omlaag is afgedaald.Waarom kan Jezus zeggen “Ik ben de Weg?” Omdat Hij ook de Waarheid en het Leven is. Heilswegen buiten Hem zijn doodlopende wegen. De weg naar zijn Vader was geen doodlopende weg. Hij ging via het kruis omhoog,naar de hemel. Een heel bijzondere route. Een route die nog nooit iemand was gegaan. Niet eens gemarkeerd. Maar langs die weg heeft Hij voor ons de weg tot God gebaand.