A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Illyrie


Zo heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid (Rom. 15: 19) Ik zal over niets anders spreken dan over wat Christus door mij tot stand brengt.”

Illyrie valt bijna  samen mde de Romeinse provincie Dalmatie

De vroegere tombe van keizer Diocletianus (de heftigste christenvervolger) is nu een R.K.kerk. Naast de tombe is een grote toren gebouwd behorend bij deze Domnius kathedraal. Domnius was beschop in Solona bij Split en is martelaar geworden in 302

 

De  beroemde Romeinse heerweg de Via Egnatia liep vanuit Byzantium via Tessalonica  en via Apollonia (Hand. 17: 1) naar Durres, ten westen van het huidige Tirana.

 

Vandaar kon je met het schip oversteken naar Italië en langs de Via Appia Rome bereiken. Illyrie begint op de kaart bij Croatië en Bosnië.

Wat is een heerweg?

Een heerweg, met varianten heerstraat, heirbaan of heirweg (via), is een oude Romeinse (lange-afstands)weg. Heer (van het Germaanse harja) is een in onbruik geraakt woord voor leger. De naam wijst op het oorspronkelijk doel van deze "snelwegen". De Romeinen legden honderden kilometers wegen aan naar alle delen en kolonies van het Romeinse Rijk om met hun legers snel ter plaatse te zijn in geval van een opstand. Ook handelaars maakten dankbaar gebruik van deze wegen. Dit feit ligt aan de oorsprong van het gezegde "alle wegen leiden naar Rome".Het Forum Romanum te Rome. Telkens weer werd Paulus verhinderd Rome te bezoeken.Hij wilde zo graag enige tijd in Rome blijven om vanuit Rome als pleisterplaats Spanje te bezoeken..jpg'>.jpg'>Gibraltar, het uiterste zuiden van Spanje

 

In de tijd van Paulus was dit het einde van de toenmalige bekende (Romeinse) wereld. Voorbij de  rots van Gibraltar was er de onbekende en eindige oceaan.

Paulus had een geweldig groot verlangen om ook daar het evangelie van Christus te verkondigen!

 

Spanje

 

Paulus heeft de brief aan de gemeente te Rome in Korinte geschreven. Hij schrijft daarin onder andere: Jullie moesten eens weten hoe vaak ik me heb voorgenomen om naar jullie toe te komen Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd.(Rom 1:13).

In het 15e hoofdstuk komt hij hier nog eens op terug en hij schrijft daar nog bij dat hij van plan is om  hen te bezoeken als hij vanuit Jeruzalem op doorreis is naar Spanje (Rom, 15:28).

In bovengenoemde tekst lezen we dat Paulus in ieder geval tot aan de grens van Illyrië het evangelie van Christus heeft verspreid. Was hij toen al op weg naar Rome?  Zo  ja, wat zou hem dan ervan weerhouden hebben om verder te reizen ? We kunnen dit wel vermoeden.

 

Via Illyrie lukte niet

Paulus heeft zijn reis naar Rome en Spanje  via Illyrië niet voortgezet. Hij is teruggekeerd naar Griekenland. Waarom?

Waarschijnlijk kwam hij onderweg joden en jodenchristenen tegen die als vluchtelingen  uit Rome verdreven waren. Het was namelijk precies in die tijd dat keizer Claudius  de joden had bevolen Rome te verlaten.

Dat was in het jaar 49. Die verdrijving wordt in Hand. 18:2 vermeld  en had ook de joodse christenen Aquila en Priscilla getroffen. De reden van deze verdrijving  was volgens buitenbijbelse bronnen, dat de keizer zich zorgen maakte over een hevige ruzie tussen de Joden over een zekere “Chrestos”!!