A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ik ben het Licht der wereld


Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt heeft op zijn weg geen duisternis te vrezen, maar hij zal het levenslicht bezitten (Joh.8:12)

 

Zonsopgang in Israel

 Zonsondergang in Israel

 

 

Met goddelijk gezag en messiaans bewustzijn heeft Jezus deze woorden uitgesproken. Voor de moderne mens zijn er slechts twee conclusies mogelijk:zo iemand is niet goed bij zijn versstand, of hj is inderdaad van Hoge Komaf. Als we het optreden van Jezus bestuderen is er helemaal niets te vinden dat er op zou wijzen dat we in Hem met een geesteszieke te maken hebben, bijvoorbeeld met een vorm van hoogmoedswaanzin. Heel zijn leven was een levend getuigenis  oeverloze ontferming en warme menselijkheid.!Daarom is Hij ook het Licht der wereld!

De lokatie

Ook deze “Ik-ben-wooord’ van Jezus begrijpen we nog beter als we letten op de Bijbelse plaats waar Jezus dit heeft gezegd:Deze woorden sprak Jezus namelijk op een  vroege morgen ergens in het tempelcomplex van Jeruzalem. De zon was nog maar net opgegaan. De eerste stralen gleden over het tempelplein. Jezus vergelijkt zich met de morgenzon, de eeuwen oude markering van het verschil tussen dag en nacht. Waar de zon schijnt, wordt alle duisternis verdreven. Jezus gebruikt deze uitdrukking later nog een keer:Joh.9:4,5 ”Zolang ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Het is ook hier een contrastbeeld.

Niet Israël, niet de Tora, maar Hij

Jezus presenteert  zich als het licht van de zon voor de wereld. Ook hier is weer sprake van een contrastbeeld. Niet Israël, niet de Tora, niet de Schriftgeleerden zijn het licht der wereld, maar Hij, Zoon van God en Zoon der mensen.

Wat was er gebeurd?

Er was een incident geweest. Men had Jezus geconfronteerd met een vrouw die echtbreuk had gepleegd. Ze was op heterdaad betrapt. Uiteindelijk waren alle aanklagers beschaamd afgedropen. De vrouw kon gaan. Jezus veroordeelde haar niet. Hij droeg haar wel op niet langer in zonde te leven(Joh.8:2-11). Iemand die haar nastaarde, toen ze de tempel verliet aan de oostzijde, keek precies in het licht van de zon. Wellicht heeft Jezus daar aan gedacht, toen Hij deze vrouw redde van de stenigingsdood. Hoe bekend zijn de  woorden die Hij toen sprak:Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen. Vreemd dat mensen de duisternis liever hebben dan het licht. Ze blijven rondtasten terwijl het licht is opgegaan. Ongeloof is oogverblindend. Door Hem te volgen leef je in de schijnwerper van zijn aanwezigheid en in de zonnewarmte van zijn liefde.

Zelf in duisternis

Zelf heeft Hij wel in de duisternis verkeerd. Drie uren lang was het aardedonker om Hem heen.Gods toorn hing zwaar in de lucht. Boven Golgota ging het licht uit. Zelfs het levenslicht van Jezus Christus werd aan het kruis gedoofd. Maar dat was een unieke dag. Sindsdien is het voorgoed licht geworden.  

Wandelen in het Licht

Door in Hem te geloven worden wij wandelaars in de zon. Wandelaars op weg naar het Nieuw Jeruzalem: de lichtstad bij uitstek. Daar is volgens de Bijbel een unieke stadsverlichting die het licht van zon en maan overbodig maakt.  De Almachtige zal haar verlichten en haar lamp is het Lam (Openb. 21:23) En die godslamp voor de wereld zal nooit worden gedoofd. Als we het Licht tegemoet leven zal de schaduw achter ons vallen.