A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ik ben het Levensbrood


Ik ben het Levensbrood. Wie tot Mij komt zal geen honger lijden (Joh. 6:35).

Tarwebrood of platte broodjes. De joden aten platte broden.

 

Brood en vis gebruikelijke combinatie

Aan deze woorden van Jezus gaat het wonder van de broodvermenigvuldiging vooraf(Joh. 6). Dit wonder is een teken! Een teken en een illustratie van de boodschap die Hij wil brengen. Jezus is geen tovenaar, die een indrukwekkend kunst je uithaalt. Hij heeft een boodschap waarin Hij zelf de hoofdrol speelt. Jezus zegt tot de mensen :Jullie moeten Mij niet zoeken om de tekenen die Ik gedaan heb. Ik ben het Levensbrood.

Geestelijk verstaan

 

De broodvermenigvuldiging vond plaats n het noorden van het meer van Galilea Foto uit 1892!!

De Joden hebben de diepte van Jezus” woorden helemaal niet begrepen.”Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven?(Joh. 6:52) Wil hij ons soms tot kannibalen maken? Jezus antwoordt: Als jullie het  lichaam van de Mensenzoon niet eten en zijn bloed niet drinken, hebben jullie geen leven in je zelf. Jezus bedoelt deze woorden niet in fysieke zin, maar in geestelijke zin

Drie aspecten

 Ons brood heeft een bijzondere vorm, samenstelling en herkomst. Die vormen de drie aspecten van brood,of het nu gaat om Frans stokbrood, of Zeeuws roggebrood. Het  brood uit de hemel  kent ook deze drie aspecten. Dit brood uit de hemel heeft ook een bijzondere vorm:menselijk lichaam, een bijzondere samenstelling: het bestaat uit vlees en bloed. En het heeft ook bijzondere herkomst:het komt van God. Het is Genadebrood. Jezus is het Levensbrood  met een bijzondere vorm:een menselijk lichaam, een bijzondere samenstelling: het bestaat uit vlees en bloed. En het heeft een bijzondere herkomst:het komt van God. Het is Genadebrood.

Wij zijn vergankelijk en afhankelijk

  Ons leven is vergankelijk. Om onvergankelijk leven te krijgen heb je het Levensbrood nodig. Jezus is het levensbrood. Er bestaat  voedsel dat onbeperkt houdbaar blijft. Het is Brood uit de hemel. De Joden vonden het verschrikkelijk dat Hij zei dat Hij het brood uit de hemel was (Joh. 6:41).Heftig protesteerden zij daartegen. Die man uit Nazaret wou toch niet beweren dat hij méér was dan Mozes, Gods bemiddelaar van het manna? Hij is toch maar  een doodgewone timmerman?

Manna

Zo zal het manna er hebben uitgezien

Als een Jood iemand hoorde spreken over het Lelvensbrood, als brood uit de hemel, dan dacht hij onmiddellijk aan het manna dat het volk Israël in de woestijn kreeg. In de tijd van Mozes kreeg het volk Israël het manna,. Dat was plas echt ”brood uit de hemel.” Wat is nu het verschil met dit manna? Allereerst was Mozes slechts een bemiddelaar. Hij was het ware brood niet. Hij strooide het slechts rond. Het manna stilde slechts tijdelijk de honger. Maar nu hoeft niemand meer te verhongeren. Hij is het blijvende levensmiddel dat de levenshonger van de mens stilt. Jezus geeft de mensen in Kafarnaüm de opdracht: werk niet alleen maar voor het brood dat vergaat, maar voor het brood dat blijft.