A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ik ben het, laat hen gaan


Als u Mij zoekt, laat deze mensen dan gaan (Joh. 18:7) 

Ommuurd landgoed

Oeroude Olijfbomen

Verraad van Judas

 

Vlak buiten Jeruzalem aan de voet van de Olijfberg ligt een landgoed. Het is een olijfboomgaard, met een ingang aan de rechterkant van de weg die naar de top van de berg voert. Niet alleen tijdens de lijdensweek was Jezus hier. Dat Hij de laatste nacht doelbewust op weg ging naar Getsemane,wijst er op dat men dikwijls samenkwam in deze hof. Dat vertelt trouwens Johannes ook. We denken meestal dat Jezus en zijn leerlingen samenkwamen onder de olijfbomen,(Je was daar beschut tegen de zon!) maar het is ook mogelijk dat Jezus en zijn vrienden samenkwamen in de grot die als opslagruimte diende en tijdens de oogst gebruikt werd bij het persen van olijven. Jezus zal zeker toestemming van de eigenaar gevraagd hebben.

Ook met Judas 

 

In ieder geval kwam Jezus daar heel vaak samen, ook met Judas! (Joh.18:2) Judas kende die plek dus ook. Het landgoed lag net buiten de stad, maar was veilig ommuurd. Prof.van Houwelngen wijst erop dat Jezus dat landgoed binnenging. Het was dus een afgesloten ruimte waar Jezus rustig met zijn leerlingen kon praten. Een ander adres voor Jezus aan de overkant van de Kidron was natuurlijk Betanië in de woning van Lazarus en zijn beide zussen.

Judas en arrestatieteam

Judas kwam het ommuurde landgoed binnen met een speciaal arrestatieteam, bestaande uit Romeinse soldaten en leden van de Jeruzalemse tempelpolitie. Met man en macht was men uitgerukt  met zoeklichten en handwapens om in het nachtelijk duister een groep van twaalf fanatieke Galileeërs te overmeesteren. Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren. Hij liep rustig naar hen toe en vroeg:”Wie zoeken jullie?” Ze antwoordden:”Jezus uit Nazaret” “Ik ben het” zei Jezus. Daar schrokken ze  vreselijk van en ze vielen op de grond. Dat hadden ze niet verwacht. Weer vroeg Jezus:”Wie zoeken jullie?” en weer zeiden ze:”Jezus uit Nazaret”.”Ik heb jullie al gezegd:

”Ik ben het” zei Jezus.”Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan”.Jezus Christus liet zich gevangen nemen om ons in vrijheid te stellen.