God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 901 tot 1000


 1. 901. Het leven is een reis en bejaarden zijn reizigers op het laatste traject.
 2. 902. Wij bakenen zandbanken van zelfgenoegzaamheid af op het wad van deze wereld.
 3. 903. We hebben Gods genade verspild en verspeeld.
 4. 904. We mogen baileybruggen van verzoening bouwen in deze wereld.
 5. 905. Het koninkrijk Gods is meer dan een markt in zwemvesten.
 6. 906. Te hoog opgeklopte verwachtingen resulteren in teleurgestelde verwachtingen.
 7. 907. Geluk is iets hebben waarvan je houdt.
 8. 908. Wij geloven in verklede mensen. Een uniform of pak maakt immers de man.
 9. 909. De mens is een zinzoekend wezen in een schijnbaar zinloze wereld.
 10. 910. De mens is persoonlijk omdat God persoonlijk is.
 11. 911. We leven onder de ster van Gods beloften.
 12. 912. Niet de adat van de wereld bepaalt ons gedrag maar de norm van het Godsrijk.
 13. 913. We hebben in ons land een sociale zekerheid van vangnet tot hangmat.
 14. 914. Christus is het die de afgronden dempt en de afgoden temt.
 15. 915. Critici zijn kippen die kakelen als anderen eieren leggen.
 16. 916. Wij zijn bevleugeld door de Geest om in vrijheid uit te vliegen.
 17. 917. Als de stofwolken van de strijd zijn opgetrokken…
 18. 918. De leden van de LPF vallen om als kegels op de kegelbaan.
 19. 919. De kruisweg is geen parade-avenue die onder triomfbogen door voert.
 20. 920. Sarcasme bijtend als zoutzuur.
 21. 921. De duivel doodzwijgen is zwijgen ten dode.
 22. 922. Zijn we een brief van Christus of staan we in het kladboek van de duivel?
 23. 923. Donateurs van de duivel.
 24. 924. De duivel verschijnt ons als een verklede prins, een gemaskerde ridder of als een engel des lichts.
 25. 925. We leven in het jachtgebied van de duivel.
 26. 926. Jezus volgelingen worden geschaduwd door de duivel.
 27. 927. De duivel brengt ons onder narcose en hypnose.
 28. 928. Er zijn ook elegante en charmante vormen van het kwaad.
 29. 929. Zonder maskers en make-up zijn we melaats van de zonde.
 30. 930. We schuwen een diepteboring te verrichten in eigen zieleven.
 31. 931. We zijn bang om een bodemonderzoek te laten doen in eigen hart.
 32. 932. Uw woord is brandend als een lavastroom en verfrissend als een regenbui.
 33. 933. We zijn geen wassen beelden in een panopticum.
 34. 934. We zijn geen etalagepoppen in een groot warenhuis.We zijn levende mensen.
 35. 935. Op dit ondermaanse zijn veel brandhaarden en schroeiplekken die licht ontvlambaar zijn.
 36. 936. Velen liggen elke avond aan het infuus van de media.
 37. 937. Zij laten de bloedbaan van onze aandacht volspuiten met goedkoop amusement.
 38. 938. We trekken ons terug als een mossel in zijn schelp en een slak in zijn huisje.
 39. 939. Stokoude demente bejaarden zijn uitgebrande kraters waarvan het vuur gedoofd is.
 40. 940. Als God komt, komt Hij als een vuur dat de zonde verschroeit maar het hart verwarmt.
 41. 941. Het vuur van de Heilige Geest geeft ook licht in het donker.
 42. 942. De Heilige Geest heeft een schijnwerperfunctie Hij zet Jezus in het volle licht.
 43. 943. In de huidige Godsverduistering brengt Christus de Godsverlichting.
 44. 944. Voor koningin Wilhelmina was Christus de Eerste in haar leven waarbij al het andere achter stond.
 45. 945. Het christendom bracht geen nieuwe moraal of nieuwe filosofie of politiek programma.
 46. 946. Het christendom had een heilsboodschap voor iedereen. En dat is oneindig veel meer.
 47. 947. Er wordt nooit iets nieuws gezegd, er wordt altijd iets nieuw gezegd.
 48. 948. De hemel is een noodoplossing, een wachtkamer waar we uitzien naar de nieuwe aarde.
 49. 949. Als de mens wordt ingesloten binnen een zichtbare horizon is er voor hem geen Overzijde.
 50. 950. Als er niets meer achter deze horizon of boven deze horizon is, ebt de Maranatharoep weg.
 51. 951. We leven in de tijd van de grote Verkilling. Het wordt zelfs koud in de kerk.
 52. 952. Het evangelie is niet zo zeer tijdgebonden als wel tijdgekleurd, want in de tijd verkondigd.
 53. 953. De tijd is evangeliegebonden.
 54. 954. Op de Paasmorgen ontdekte de doodsmacht dat hij dit keer geen slaaf in zijn residentie herbergde.
 55. 955. Christus heeft de dood voor ons allen gemuilkorfd.
 56. 956. Recht en liefde vormen geen tegenstelling.
 57. 957. Het recht is als een frisse regenbui.
 58. 958. De onlust is nog zo hoog opgevlamd als toen de lust uitgangspunt werd.
 59. 959. Volk van God is herkenbaar aan 't vrome gewaad, 't vrome gelaat en de vrome praat.
 60. 960. Het christelijk geloof heeft spraaklessen nodig om weer nieuw te kunnen spreken.
 61. 961. We moeten in het gesprek de gevoelsstroom niet afdammen.
 62. 962. Opgewondenheid van het heidendom staat tegenover opgetogenheid christelijk geloof.
 63. 963. Maar het feest begint ten diepste als verloren zonen de Vader terugvinden.
 64. 964. Mag het wat luchtiger en lichtvoetiger? Wat feestelijker en fantasievoller Ja zeker.
 65. 965. Verwildering en verloedering nemen toe. We zappen langs deze beelden.
 66. 966. Voetballende godenzonen, dansende popsterren, copulerende stellen, exploderende huizen.
 67. 967. Geloofstaal maakt gebruik van beelden en begrippen.
 68. 968. We schieten niet alleen tekort we doen ook tekort. We doen God tekort.
 69. 969. Wie interessant wil zijn, moet zich interesseren voor de ander.
 70. 970. Het lied is een medium waardoor het Woord het hart bereiken kan.
 71. 971. Geen dag zonder Bach ( las ik op een shirt van een organist).
 72. 972. Geen dag zonder lach zegt de optimist.
 73. 973. Het maximum is heel iets anders dan het optimum.
 74. 974. Sommigen zien God als een teddybeer. Hij is altijd bij je en Hij moet altijd mee.
 75. 975. Ieder mens heeft een zondebok nodig, maar gelovigen hebben de echte al.
 76. 976. Zonder tegenwind stijgt geen vlieger op.
 77. 977. De Here God is voor ons optimale nabijheid en maximale distantie.
 78. 978. U wordt zo gemolken.
 79. 979. Midden in de dood zijn we door het leven omvangen.
 80. 980. Het leven is een reis en bejaarden zijn reizigers op het laatste traject.
 81. 981. In God is in het geheel geen duisternis (1 Joh. 1 :5). Wel rondom Hem ( Psalm 97).
 82. 982. De dood overkomt weliswaar alle heiligen, maar de heiligen overkomen de dood.
 83. 983. Johannes ervaart reeds een osmose tussen het hier en het hiernamaals.
 84. 984. Die plek is nog steeds getekend en gelittekend door de aanslag. . . .
 85. 985. Op de zingevingsmarkt zijn vandaag talrijke levensoriëntaties in de aanbieding.
 86. 986. De vragen naar onze herkomst, afkomst en toekomst zijn geen bij-komstigheden.
 87. 987. Er is geen absoluut veilige route op de levenskaart aan te wijzen.
 88. 988. Die echtgenoten hebben nooit echt genoten. Ze waren wel plaatsgenoten, maar geen tochtgenoten.
 89. 989. Het woordje 'amen' is het uitroepteken van het geloof! Zo is het!
 90. 990. Geloven is 'amen' zeggen op Gods ja en zijn beloften be-amen.
 91. 991. Het woordje 'amen' is het meest oecumenische woord. In alle talen is het gelijk.
 92. 992. Nieuwsgierigheid is de wortel van de wetenschap. Niet de nieuwsgierigheid van het sleutelgat.
 93. 993. Wij durven geen zondaren meer te zijn.
 94. 994. God wil niet iets van ons, een offer, een plicht of een gave. Hij wil ons zelf.
 95. 995. De mens komt uitsluitend tot zich zelf als het 'tegenover' van Gods liefde.
 96. 996. Doe het weinige goed: de os vers stro geven en de ezel roskammen.
 97. 997. Het enige referentiepunt van geestelijke groei is de 'volle maat van Christus'.
 98. 998. Christus is voor ons Beginner en Beginsel van waarden en normen.
 99. 999. Het niet-begerig zijn naar wat de ander eigen is, is trouw aan zichzelf.
 100. 1000. Ons heil ligt niet in mijn levensgeschiedenis maar in die van Jezus Christus.