God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 3001 tot 3100


 1. 3001. Zonde is een vreugdeloos leven leiden zonder de gunnende, gevende en genadige God
 2. 3002. Wij worden vaak door mensen afgewezen, maar Jezus is de meest afgewezen Mens ter wereld.
 3. 3003. InJezus de Afgewezene worden we door God aangenomen.
 4. 3004. De oude mens in ons is begraven
 5. 3005. Al een kus van Jezus gehad? Hij zoent on ons ddoor ons met God te te ver-zoenen.
 6. 3006. Onze Genezer is zelf een Gewonde (Jes. 53:5)
 7. 3007. De psalmen waren de gebeden van Jezus
 8. 3008. Je gelooft niet wat je ziet
 9. 3009. Kerkdienst is een dialoog tussen God en mens
 10. 3010. Als in de kerkdienst de aanspraak gemist wordt
 11. 3011. Als in de kerkdienst de qaanspraak gemist wordt, moeten we niet onszelf aansrpekendeer maken
 12. 3012. in de kerkdienst spreken God en mens elkaar aan.
 13. 3013. De.preeki is geen onw-manshow
 14. 3014. Liturgie is interactie Gods Woord en mensenwoord
 15. 3015. O, mocht ik eens een goudvis zijn,
 16. 3016. Sinai is het morgenrood van Gods aanwezigheid
 17. 3017. Sinai is het morgenrood van Gods aanwezigheid
 18. 3018. God is de Onuitbeeldbare en Onuitsprekelijke
 19. 3019. Kind mag nooit naar hond toelopen, het moet omgekeerd dan orde verstoord
 20. 3020. Gastheer geef hulp en bescherming gasten:Gij richt voor mij een dis aan voor wie mij benauwen
 21. 3021. Christus en het Kon. Gods dat in Hem gestalte krijgt, staat al uitgetekend in het O.T.
 22. 3022. Lynch en Braille zijn woordmensen
 23. 3023. Bij Joden staan gebeden meestal in meerv oud
 24. 3024. Hoe meer mensen luisteren, des te meer ze elkaar aanzien
 25. 3025. Hoe meer mensen praten, des te minder ze elkaar aanzien!
 26. 3026. Ieder mens draagt een territoriale zone met zich mee
 27. 3027. Als we in de auto zitten wordt de die territoriale bufferzone veel groterr
 28. 3028. Voor een kind is belevenis en gebeurtenis hetzelfde
 29. 3029. Het grootste wonder vind ik dat God een meervouwis
 30. 3030. De mens is ook een meervour:Hij overlegt bij zichelf
 31. 3031. -Evangelie is werk en persoon van Christs zelf
 32. 3032. Vrouw die, gehuwd is is vrouw die Baal heeft
 33. 3033. Paulus heeft in Gods naam het bezitsdenken doorbroken
 34. 3034. Dit is een revalidatie cenrum voor schapen Ze waren allen vroeger lam
 35. 3035. Dit jaar wordt mede mogelijk gemaakt doorGod (visje)
 36. 3036. God roept niet de bekwamen. aHij bekwaamt de geroepenen
 37. 3037. Jezus staat altijd standby
 38. 3038. Jezus is de grootste witwasser ooit
 39. 3039. Gebed is de motor van de kerk
 40. 3040. Je kunt beter struikelen op de goede weg dan wandelen op de verkeerde weg
 41. 3041. Gods redding is sneller dan glasvezel
 42. 3042. Watr gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat (visje)
 43. 3043. op de smalle weg staat nooit een file (visje)
 44. 3044. De Bijbel is de tomtom op je levensweg
 45. 3045. Genade is niet goedkoop wel gratis
 46. 3046. Genade is niet goedkoop wel gratis
 47. 3047. ongelovigen geloven het ongelovigste
 48. 3048. Heb je een geldig visum voor de eeuwigheid?
 49. 3049. Jezus leeft! Jij ook?
 50. 3050. LLiever een openbaring van God dan tien cigabyte van Gogle
 51. 3051. Geloof is persoonlijk, maar niet prie
 52. 3052. Eeuwig leven is pas duurzaam
 53. 3053. Veel mensen willen God alleen als adviseur dienen
 54. 3054. Laa het einde van het begin niet het bein van jouw einde zijn
 55. 3055. Wees geen schijnheilige maar een heilige die schijnt
 56. 3056. God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur
 57. 3057. Als je Pasen zponder Jezus viert, ben je het haasje
 58. 3058. Je kunt Jezus niet volgen als je stilstaat
 59. 3059. De meest lege mensen op aarde zijn zij die vol zijn van zich zelf
 60. 3060. Jezus wil gezocht en gevonden worden
 61. 3061. Ln In Jezus werd de Allerhoogste onze Allernaaste
 62. 3062. Orthodoxof niks (Willem Barnard
 63. 3063. Harry kuitert heeft zijn generatie van God vervreemd tot in het derde en vierde geslacht
 64. 3064. Hij heeft velen van de kerk weggeschreven
 65. 3065. Hij heeft velen van de kerk weggeschreven
 66. 3066. Je moet de duisternis in om licht te kunnen brengen
 67. 3067. Jammer dat de strjjdende kerk vaak burgeroorlog voert
 68. 3068. De eerste stap naar vrijheid is overgave
 69. 3069. God ontfermt zich met innerlijke ontfermingt= Hij baarmoedert je
 70. 3070. Lees de Schrift niet als een notaris maar als een erfgenaam
 71. 3071. Als God niet meer beweegt, wordt de kerk een monument
 72. 3072. Professionals ouwen de Titanc, amateurs de ark
 73. 3073. Om bij de bron e komen moet je tegen de stroom in zwemmen
 74. 3074. God gebruikt de herder als beeld, Kuitert als zoekontwerp
 75. 3075. Jezus is goed heilig, man!
 76. 3076. Religie is geloof zonder relatie
 77. 3077. God bezoekt ons vaak maaar meestal zijn we niet thujis
 78. 3078. Laat het kerstkind niet verdringen door de kerstman
 79. 3079. Zonder Jezus is het Kerst mis
 80. 3080. Geloof is als een vogel die zingt voordat de zon opkomt
 81. 3081. Overvolle handen kunnen zich niet vouwen
 82. 3082. Door het geloof gaan we de werkelijkheid binen
 83. 3083. Je wil mischien niet zonder God, maar God wil niet zonder jou
 84. 3084. Breng je zorgen bij God. Hij is toch de hele nachrt wakker
 85. 3085. Jezus likte niemands hielen. Hij wase wel voeten
 86. 3086. Jezus plus niets is alles
 87. 3087. sommige christenen lijken op mensen op een hebbelpaard veel b eweging weinig vooruitgang
 88. 3088. Kortste gebed = Maran-atha = Heer, kom. Een S.O.S
 89. 3089. Kortste belijdenis =Jezus =Heer 9Kurios)
 90. 3090. Maranatha isSOS briuidsgemeente Kom Jezus
 91. 3091. God is dujizelingwekkend verweg en duizelingwekkend dichtbij
 92. 3092. Je kunt Jezus niet volgen als je stil staat
 93. 3093. Sommioge christenen hebben alles wel op een rijtje maar niet in juiste volgorde
 94. 3094. Gebed is de sleudel van de morgen en de grendel van de avond.
 95. 3095. De meest lege mensen op aarde zijn die mensen die vol zijn van zichzlf
 96. 3096. De schnrijver is het enige boek uit de oudheid waarvan de schrijv er nog leeft
 97. 3097. We kijken meestal wel hoeveel pitten er in een apoel zitten, maar niet hoeveel appels er in een pit zitten
 98. 3098. Er is geen weg naar Jezus, maar Jezus is de weg
 99. 3099. De Maraanatharoep; Kom Heer kom. Maran=Heer
 100. 3100. We leven in een beeldcultuur