God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 2401 tot 2500


 1. 2401. God is oogverblindende schittering, oeverloze uitstraling van heerlijkheid en majesteit
 2. 2402. God doet ons staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde!!
 3. 2403. Met een daverend applaus halen we de dwaalleraren binnen en leggen voor hen de rode loper uit
 4. 2404. Bij Johannes ademen we de zuivere berglucht der liefde
 5. 2405. God is meerder dan ons geweten, dat ons aanklaagt, beschuldigt en angstig maakt
 6. 2406. Liefde is het bindweefsel van een goed huwelijk en het ruggenmerg van elke relatie
 7. 2407. We mogen een kaars zijn in de lantaarn van Gods barmhartigheid
 8. 2408. De uitnodigingen voor het grote Bruiloftsfeest zijn al verzonden.
 9. 2409. We mogen handlangers zijn van Gods barmhartigheid en de fakkel van de liefde doorgeven
 10. 2410. Het boek Openbaring is het boek der zaligsprekingen!!
 11. 2411. Er komt een dag waarop we op Gods appèl moeten aantreden en de boeken geopend worden
 12. 2412. Jezus is de blinkende morgenster.Dat is een onfeilbare belofte en een onverwoestbare verwachting
 13. 2413. Het leven kan even troosteloos en tochtig zijn als een verlaten perron in de avond
 14. 2414. Wij zijn van nature horig aan duistere driften en lijfeigenen van de Vorst van het kwaad
 15. 2415. Gelovig worden is een andere Heer krijgen, er vindt heerschappijwisseling plaats
 16. 2416. Jezus kent geen dienstplichtigen, slechts vrijwilligers
 17. 2417. In een capsule konden de astronauten zich onttrekken aan de zwaartekracht der aarde
 18. 2418. Wij mensen kunnen ons niet onttrekken aan de zwaartekracht van zonde en dood
 19. 2419. Wij kunnen het kwaad niet schuldeloos maken en ons zelf ontoerekenbaar verklaren
 20. 2420. Een hitchcockachtige prediking met hel en verdoemenis doet mensen huiveren
 21. 2421. Het is echter infantiel te beweren dat God zich niet vertoornt maar wel boos kan zijn
 22. 2422. Je kunt boos zijn op ondeugende kinderen. Gods toorn gaat dieper
 23. 2423. De tornados van Gods toorn zijn uitgewoed op Golgota
 24. 2424. God verleent gratie aan recidivisten omdat Jezus het kind van de rekening is geworden
 25. 2425. Het kruis is het kruispunt van Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid
 26. 2426. Als een kind ontdekt dat buitenwereld verlangens niet vervult trekt het zich terug in binnenwereld
 27. 2427. Velen trekken zich terug in een schijnwereld, een salonwereld,een wereld van duim en droom.
 28. 2428. Narcissus was verliefd op zichzelf en hij verdronk
 29. 2429. De huidige mens heeft geen Verlosser nodig. Hij wil bekláágd worden.
 30. 2430. Hij speelt het Calimerospelletje: De ander is zo groot en ik ben zo klein en dat is geméén
 31. 2431. De nood van de narcistische mens is zijn innerlijke leegte en verbroken relatie
 32. 2432. Narcissus kan met Echo niet communiceren. Hij ventileert wel, maar communiceert niet.
 33. 2433. Narcissus kan met Echo niet communiceren. Hij ventileert wel, maar communiceert niet.
 34. 2434. Christus is onze Middelaar, dat is een Bemiddelaar die bemiddelt tussen twee partijen
 35. 2435. Toen Boeddha stierf waren zijn laatste woorden: Streef met ernst naar uw verlossing
 36. 2436. Toen Christus stierf riep Hij Het is volbracht
 37. 2437. Kerstfeest betekent God met ons, Paasfeest God voor ons, Pinksterfeest God in ons
 38. 2438. Deur van de hemel is opengegaan, deur van de dood ontgrendeld en deur van ons hart ontsloten,.
 39. 2439. Als drie-eenheid van geloof, hoop en liefde ontbreekt wordt de mens eigen postrekeningnummer
 40. 2440. Eenheid van de Vader, Zoon en Geest is een eenheid in volmaakte liefde
 41. 2441. Jezus opstanding is het bruggenhoofd van de nieuwe mensheid
 42. 2442. Gemeenschap der heiligen is geen gemeenschap met gestórven heiligen
 43. 2443. Gemeenschap der heiligen is gemeenschap van zondaren die geheiligd zijn, hier en nu
 44. 2444. Wij zijn met elkaar verbonden als de draden van een ondergronds mycelium
 45. 2445. We worden bij het H. A. niet geroepen om Jezus dood te gedenken maar te verkóndigen.
 46. 2446. Jezus zei eens ronduit U komt er niet in! Namelijk in het rijk van God als u zich niet bekeert
 47. 2447. Goede werken zijn geen dingen die wij goed vinden, maar die God goed vindt. .
 48. 2448. Rechtvaardigmaking is leven uit de genade van Christus
 49. 2449. Geboden zijn geen prikkeldraadversperringen op de heilsweg, maar vangrails daarnaast
 50. 2450. Wetten beogen vrijheid.Daarom moeten vissen in het water en vogels in de lucht blijven leven
 51. 2451. God staat niet met de rug naar ons toe, wij leven voortdurend voor zijn Aangezicht
 52. 2452. Andere goden bestaan wel, maar wij herkennen ze niet meer
 53. 2453. Volken rond Israël wilden een draagbare, verplaatsbare, aanraakbare god die je kon betasten
 54. 2454. We willen ook een god waar je om heen kunt lopen, en over wie je kunt beschikken
 55. 2455. We hebben veel denkbeelden van God uitgesneden een god zonder ogen of oren
 56. 2456. God is de God van het Woord. Hij laat zich niet zien. Hij laat zich verkondigen
 57. 2457. We mogen geen beeld maken. God heeft zelf een Beeld van Zichzelf gegeven; Jezus Christus
 58. 2458. Het vierde gebod wil de heidense gedachte van de eeuwige kringloop doorbreken
 59. 2459. Dag des Heren is in de bijbel het voor de dag treden van de Heer (Hebr. Jom Jahweh)
 60. 2460. Jom Jahweh is ook de dag van het gericht. Wee hen die verlangen naar de Jom Jahweh (Amos)
 61. 2461. In Openb.1 is de Dag des Heren de zondag, maar elders de comeback van de Heer
 62. 2462. Velen beleven de zondag als de geeuw van de week
 63. 2463. Zeg maar ja tegen het leven, roep maar hoera voor het leven, want
 64. 2464. God geeft het, satan verwoest het en Christus herstelt het
 65. 2465. Christenen komen op voor de beschermwaardigheid van het leven
 66. 2466. De Spartanen wierpen mismaakte kinderen te pletter tegen de rotsen.
 67. 2467. De Romeinen legden ongewenste kinderen te vondeling
 68. 2468. Je hebt geen mes nodig om iemand dood te steken
 69. 2469. Je kunt met je blik iemand de grond inboren en met je woorden iemand stenigen
 70. 2470. De mens is niet eenzaam , maar tweezaam geschapen om zorgzaam te zijn voor de ander
 71. 2471. De bijbel begint met een bruiloft en eindigt met een bruiloft
 72. 2472. Zelfs de lelijkste paardebloem gaat open in het licht en de warmte van de zon.
 73. 2473. In een huwelijk zijn man en vrouw geen concurrenten, maar compagnons
 74. 2474. Men zal de ander moeten aanvaarden als tochtgenoot en metgezel, kameraad en reisgenoot
 75. 2475. De vrouw is geen verlengstuk van de man noch de man een kopie van de vrouw
 76. 2476. Een gezin zonder regels is als een land zonder wetten
 77. 2477. Een mens zonder liefde is als een viool zonder snaren
 78. 2478. Zodra kinderen het gevoel krijgen buitenstaanders te zijn beginnen ze te jennen en te jengelen
 79. 2479. Zeggen Jij maakt me boos is zeggen jij hebt macht mij boos te maken
 80. 2480. We moeten meer profeteren tegen de armoe dan profiteren van de rijkdom
 81. 2481. Het vliegwiel van onze maatschappij draait in de richting van een materialistische geluksopvatting
 82. 2482. Een dove is een eilandbewoner die alleen door schrift contact heeft met het vasteland der horenden
 83. 2483. De jaren gaan tellen zei de oude man. Maar ik tel niet mee
 84. 2484. Door het geven van een vals getuigenis werd Naboth gestenigd en Jezus gekruisigd
 85. 2485. We spelen allemaal een rol en dragen allemaal een masker
 86. 2486. De christelijke hoop heeft iets van voorpret; We delen straks in de luister van Christus (Rom 5: 3)
 87. 2487. Hij loopt als een trotse kalkoen te pronken. Maar ook hij heeft maar een kale kippenkont.
 88. 2488. Wij willen graag de ander ontmaskeren maar zelf niet ontmaskerd worden
 89. 2489. Wij gedragen ons in overeenstemming met de indruk die wij bij anderen willen wekken
 90. 2490. We moeten wel altijd menen wat wij zeggen, maar niet zeggen wat we menen
 91. 2491. Mensen die gemakkelijk anderen kwetsen, zijn zelf erg kwetsbaar
 92. 2492. Wij zijn tot in het klokhuis van ons bestaan wormstekig en verrot voor Gods aangezicht
 93. 2493. De ware waarheid is de warme waarheid, waarheid-in-liefde
 94. 2494. Onze begeerten gaan naar de Christus de Bruidegom uit Hij is zeer begerenswaardig
 95. 2495. De verborgen verleiders in de reclame suggereren een meerwaarde
 96. 2496. De paradoxen zijn verdwenen. We zijn zondaar en rechtvaardig
 97. 2497. God maakt zich bekend en Hij verbergt zich. Hij is ver weg en dichtbij.
 98. 2498. Bidden maakt van de mens een bedelaar.
 99. 2499. Zo diep de zeeën zijn gaat Gods erbarmen Zo wijd de zeeen zijn strekt God de armen
 100. 2500. Vaderschap is meesterschap