God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 2601 tot 2700


 1. 2601. Gelukkig is hij die spreekt voor oren die luisteren.
 2. 2602. Het grootste wonder vind ik dat God mens werd en op aarde ging rondlopen.
 3. 2603. Problemen worden problematisch als ze niet gerelativeerd worden
 4. 2604. Christus is onze meest nabije Naaste, onze Allernaaste Niemand is ons meer nabij dan Hij
 5. 2605. De meeste neurosen verwelken als je aandacht besteed aan gewone dingen.
 6. 2606. In Christus straalt Gods aangezicht vol genade en vriendelijkheid
 7. 2607. We leven in een babbelcultuur: we kletsen gezellig langs elkaar heen en er is weinig diepgang
 8. 2608. Hij is overleden betekent; hij is over het lijden heen
 9. 2609. Moe? Take a break!
 10. 2610. Alles is al gezegd en gedaan, maar nog niet door mij
 11. 2611. De slang in het paradijs was de eerste adviseur der mensheid
 12. 2612. Piggelmeesyndroom=eeuwig ontevreden zijn als vrouwtje Tureluur
 13. 2613. Zij ging telkens weer naar het tovervisje: visje, visje in de zee
 14. 2614. Wie op doorreis is naar zichzelf, komt nooit thuis
 15. 2615. Inspireren en geinpireerd worden moeten samen gaan
 16. 2616. Ons leven is altijd tussentijd;tussen geboren worden en sterven, dromen en doen, geloven en werkelijkheid
 17. 2617. Elke herinnering aan God is uitgedoofd als het vlammetje van de gesnoten kaars
 18. 2618. Wie deelt bouwt aan een gemeenschap
 19. 2619. Internet is een dumpplaats van alles en iedereen
 20. 2620. Gemeenschap betekent dat je iets gemeen hebt en iets met elkaar deelt.
 21. 2621. Zoekt God en ge zult vinden
 22. 2622. Velen zitten klem tussen een duwend verleden en een dwingende toekomst
 23. 2623. Relatiestoornissen zijn de ziekten van deze tijd
 24. 2624. Neuroten likken hun eigen wonden en bijten in eigen staart
 25. 2625. Het Latijnse agenda betekent: Wat er te doen is
 26. 2626. Mensen willen het nu beleven. Maar bewondering gaat voor belevig
 27. 2627. Belangrijk is niet hoe ik tot mijn recht kom, maar God
 28. 2628. Besnijden betekent het afsnijden van elke eigenmachtige verlossingsdrift
 29. 2629. Het evangelie kunnen we niet astronautisch of astronomisch verklaren
 30. 2630. Kanaan, het Beloofde Land, ligt altijd achter de Jordaan
 31. 2631. Vasten is vasthoudend zijn, Je houden aan regels
 32. 2632. Crucifixen zijn siervoorwerpen geworden
 33. 2633. Aan de martelpaal gebonden zei Jezus God verdomme, God verdoem me maar
 34. 2634. Paulus was een ontroerd en ontroerend mens
 35. 2635. Het Aloude Testament wordt pas duidelijk door het Vernieuwde
 36. 2636. Geloven gaat tegen de draad in. tegen de schroefdraad van ons sluitende systeem.
 37. 2637. Ik ben niet het middelpunt waaruit het begrip God wordt geformuleerd
 38. 2638. Godvruchtig is godvrezend waaruit het wantrouwen is weggenomen
 39. 2639. We breken het pastrimonium, het voorvaderlijk erfdeel af en maken er een museum van
 40. 2640. Wie geen traditie kent, heeft geen futurum
 41. 2641. Alles wat wijs is, wordt in kiemkrachtige taal vervat
 42. 2642. Dwazen weten niet meer van foon en antifoon, alleen nog van microfoon
 43. 2643. Van de kletskoek die de tv ons dagelijks voorschotelt krijg je geestelijke honger
 44. 2644. Het grote publiek kan niet buiten gehoorafstand van een geluidvoortbrengend apparaat.
 45. 2645. We reduceren de werkelijkheid tot wat zichtbaar, telbaar en aantoonbaar is
 46. 2646. Door de vaart en de welvaart van het leven verschrompelt het gebed
 47. 2647. De godloosheid heeft de gebedsloosheid in haar kielzog
 48. 2648. Bidden heeft een wijde armaslag en een grote draagkracht.
 49. 2649. De tong moet in het gebed het hart niet voorbij praten.
 50. 2650. IK MIS ME is titel van boek van alzheimerpatient
 51. 2651. De gelovige in het OT heft zijn ogen altijd op, zijn handen en zijn hart. Daar zit iets van offer in
 52. 2652. We rennen ons liever dood dan wandelen door de Geest
 53. 2653. Du bist nichts. Dein volk ist alles (Waffen-SS)
 54. 2654. Een buddy begeleidt aidspatienten en stervenden in hospice
 55. 2655. Rupsje nooitgenoeg had altijd buikpijn totdat ze weer groene blaadjes at.
 56. 2656. Beschaving is altijd beheersing van natuurlijke energie
 57. 2657. Zelfcontrole is als een spier. Door oefening wordt ie sterker
 58. 2658. De zelfcontrolespier moet geoefend worden wil je jouw zelfcontrole-energie vergroten
 59. 2659. Dr Phil is een talkshowhost pur sang
 60. 2660. Blonde vrouwen zijn dom is een vooroordeel.
 61. 2661. De controlfreak heeft dezelfde achtergrond als de controljunk :een laag zelfbeeld
 62. 2662. Pure ontlading van heftige emoties helpt niet. Wel regulatie
 63. 2663. Ontremming leidt tot ontstemming. Ontboezeming tot ontluistering.
 64. 2664. De zelfcontrole-energiespier is beperkt en ongetraind is weerloos
 65. 2665. Geloven in Jezus is niet voldoende. Je moet Hem ook willen ontvangen (Joh 1:12).
 66. 2666. Taxichauffeur met licht getinte huidskleur wil leren Nederlands goed, want "ik niet begrijpen"
 67. 2667. Website bijbelseplaatsen.nl "is mijn ding"
 68. 2668. Jezus is de aartsagoog, de leidsman ten leven (Hand. 3:15)
 69. 2669. Waar is onze eerbied, eerbiedigheid en eerbiedwaardgheid gebleven?
 70. 2670. De massa mens is niet meer eerbiedwaardig en respectabel
 71. 2671. In het no nonsense-denken zijn mensen inwisselbaar: voor jou een ander
 72. 2672. Mensen en dingen hebben hun eerbiedwaardigheid verloren
 73. 2673. We laten ons meedeinen op de golven van de tijd
 74. 2674. Is ons levensschip wel verankerd in de vaste bodem van het geloof in Christus.?
 75. 2675. Een man en een vrouw wier huwelijk schipbreuk lijdt, zijn schipbreukelingen
 76. 2676. Zij zijn drenkelingen omdat zij dreigen te verdrinken of al verdronken zijn
 77. 2677. Veel mensen reizen zonder enige geloofsbagage.Maar zijn uw koffers al gepakt?
 78. 2678. Ten aanzien van de toekomst zijn we kortademig en kortzichtig geworden.
 79. 2679. We spreken elkaar niet meer aan en laten ons niet meer aanspreker.
 80. 2680. We zijn net als Egyptische mummies onaanspreekbaar geworden
 81. 2681. We gebruiken de onpersoonlijke mededelingentaal van infos
 82. 2682. In de verwoestijning van onze samenleving hebben we oases nodig om te kunnen leven en te overleven
 83. 2683. Rond e taal van de kerk hangt vaak een geur van betutteling en bevoogding
 84. 2684. Wie Woord zegrt (Grieks; Logos! Zegt ook dia-loog.
 85. 2685. Jezus,als het Woord van God (Logos) was in een voortdurende dia-loog met zijn Vader verwikkeld.
 86. 2686. Het persoonsgeheimenis van Jezus is dia-logisch
 87. 2687. Zijn we wel integer dat is ongeschonden, onbezoedeld, onkreukbaar?
 88. 2688. Een medogenloze cultuur kent geen mededogen. die kent alleen -winners en losers
 89. 2689. In de Middeleeuwen was de stilte het achtergrondgeluid van heel de samenleving
 90. 2690. Stilte confonteert ons met de leegte en met onszelf.
 91. 2691. Het heil is geschiedenis geworden en daarom is er in de geschiedenisloosheid van onze tijd ook heilsgeschiedenis.
 92. 2692. Tegenover elke blikverenging stelt het christelijk geloof de blikverlenging.
 93. 2693. De wind van de Maranathawekroep is gaan liggen. Het is windstil geworden.
 94. 2694. Verveling is Ver-veel-ing: we hebben te veel!
 95. 2695. We verengen de tijd tot het ongenadige ogenblik! Is zo een dergelijke ogen-blik niet erg blikverengend?
 96. 2696. De glans, de gloed en de glorie van de christelijke toekomstverwachting zijn verdwenen in onze oppervlakkige eeuw
 97. 2697. Wij zijn vlaklanders geworden de diepte- en hoogtedimensie van het christelijke geloof hebben we uitgevlakt.
 98. 2698. Gods beloften zijn altijd conditioneel; doe dat en ge zult leven
 99. 2699. Heiligen van de tijd is het huwen van de tijd aan de eeuwigheid
 100. 2700. Eeeuwigheid is geen eindeloze horlogetijd of een klok zonder wijzers.