God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 501 tot 600


 1. 501. De kerken lopen leeg omdat de mensen zelf leeg lopen
 2. 502. Met twee lijnen van een getwijnde draad wik ik dit artikel afvlechten.
 3. 503. De Heilige Geest is de Werkmeester van het geloof
 4. 504. De aarde is bij alle volken beschouwd als de grote Moeder, die leven baart en onderhoudt.
 5. 505. Ze is ook de moederschoot waar het mensenkind weer te ruste wordt gelegd
 6. 506. 'Rust in vrede' is daarom een heidense term
 7. 507. Velen accepteren de ander slechts als een trede op de trap van de zelfverwerkelijking
 8. 508. Bij de ontmoeting met de ander hanteren we onbewust het bruikbaarheidsmotief
 9. 509. Wie is de mens met zijn lusten, lasten en listen? Met zijn pleziertjes, plagen en plannen?
 10. 510. Vertrouwen is het ruggenmerg van de samenleving
 11. 511. Dat is de Achillespees van de maatschappij
 12. 512. We vormen een doorgekruimelde maatschappij. Het verband is weg.
 13. 513. De Here God verbindt zich aan de mens in het Verbond.Die verbinding is een hecht verband
 14. 514. De bijtgrage pitbullterriër van het terrorisme moet gemuilkorfd worden
 15. 515. Het leven lijkt soms een legpuzzel, waarin je sommige stukken niet kunt inpassen.
 16. 516. We hebben nog altijd het model in het deksel van het Woord
 17. 517. We leven in een wereld van verstuivend vuurwerk van begeerten en hartstochten
 18. 518. De trekkracht van Gods beloften is sterker dan de zuigkracht van de dood.
 19. 519. Velen lijden onder de gesel van de en de zweepslag van het geweld
 20. 520. We bekijken de fouten van de ander vaak met een vergrootglas
 21. 521. Jongeren staan op de treeplank tussen twijfel en geloof.
 22. 522. Velen lijden aan stuurloosheid als gevolg van de huidige chaos in de samenleving
 23. 523. God houdt van ons niet omdat we goed zijn, maar opdat we goed zouden worden
 24. 524. Effectief is iets anders dan efficiënt. Het doel is iets anders dan de uitvoering
 25. 525. Het pantheïsme is een beleefde manier om afscheid van God te nemen
 26. 526. De mens wordt zijn eigen nummer; rugnummer, postcodenummer en sofi-nummer
 27. 527. Vlak onder de beschermende bast van ons leven bevinden zich de jaarringen van ons leven.
 28. 528. Ons leven is getekend door allerlei littekens die zijn overgebleven.
 29. 529. Er is veel bevroren wrok en beijzelde boosheid. Hoe kunnen we die ontdooien?
 30. 530. De warme golfstroom van Gods liefde langs de kust van onze dagen zet het leven in bloei
 31. 531. In de bijbel is God geen onpersoonlijk begrip, maar een persoonlijk Gij
 32. 532. Het bijbelse woord voor einde betekent voleinding, zoals een rivier uitmondt in de zee
 33. 533. Jezus is met ons tot de vol-einding van deze wereld in de oceaan van het eeuwigheidsleven.
 34. 534. God heeft onze schuld uitgedelgd en de gebroken relatie hersteld.
 35. 535. Wij lijken op nachtvlinders die zich oriënteren op de maan, maar om andere lichten heen cirkelen
 36. 536. We zijn geschapen voor de grote Lichtgever, we blijven echter cirkelen om iets dat óók licht geeft
 37. 537. We worden sterk beïnvloed door de opiniemakers, de modeontwerpers en de beroepsideologen
 38. 538. Die plant groeit niet op zijn akker. Daar heeft hij geen verstand van.
 39. 539. De relikwie is een overblijfsel van een heilige en het relikwie is een voorwerp van een heilige
 40. 540. Het zijn sterke specerijen, die deze periode gekruid hebben
 41. 541. Het zit zo vast als een verroeste spijker.
 42. 542. Ik wil niet debatteren op een vierkante millimeter
 43. 543. De komeetachtige opkomst van dit idool is verbazingwekkend
 44. 544. We hebben vandaag wel de euro maar er is nog geen munteenheid van taal en spraak
 45. 545. We moeten de problemen niet aanschroeven
 46. 546. We hebben vaste grond onder de voeten en een geestelijk dak boven ons hoofd.
 47. 547. De bleekste inkt is sterker dan het zwakste geheugen
 48. 548. Enkel langs het pad van de nacht kan men de morgenschemering bereiken
 49. 549. Uit het vlechtwerk van oorzaken moeten we nu de belangrijkste strengen losmaken
 50. 550. Gods aanwezigheid maakt hemel aantrekkelijk. Zalig zijn is Gods aangezicht zien én leven.
 51. 551. Wie niet geblinddoekt in de tijd staat en ziende blind.is, ziet dat het gaat onweren.
 52. 552. We worden onrustig door de golfslag van de verandering in de stroom van deze eeuw
 53. 553. Christus gaat met wijdopen ogen door deze verbijsterende wereld en Hij ziet ons.
 54. 554. God overrompelt en overdondert ons niet, maar spreekt ons van ter zijde aan.
 55. 555. Hebben we een geldig visum en een fraudebestendig paspoort voor Gods Koninkrijk?
 56. 556. Het laatste oordeel van Jezus gaat over wat we niet gedaan hebben
 57. 557. Wij weerkaatsen als planeten slechts héél vaag een deel van het zonlicht terug.
 58. 558. Velen geloven wel dat de zon schijnt, maar geloven niet dat God bestaat
 59. 559. Jezus geeft een geheel nieuwe vulling aan de joodse voorstelling van de Messias.
 60. 560. Het bijzondere aan Jezus is dat Hij van Hoge Komaf is.
 61. 561. De ezel van Bourridan bleef aarzelen tussen twee hooischelven.Hij verhongerde tenslotte
 62. 562. We voelen ons soms als verstekelingen op eigen levensschip
 63. 563. Ons innerlijk is overbevolkt en overbewolkt met gedachten en ideeën
 64. 564. Hoe bouwen we een stormvloedkering tegen de springvloed van het ongeloof?
 65. 565. Dat is het kwaad in het kwadraat
 66. 566. Jezus is de zichtbare uitdrukking van de onzichtbare God!
 67. 567. Hij nam het op voor de tenachtergestelden en de minstbedeelden
 68. 568. We worden verzorgd van de schoot tot de dood en van de crèche tot het verpleeghuis
 69. 569. Een kerk zonder gebeden is als een viool zonder snaren
 70. 570. Je kunt alleen geven wat je eerst hebt ontvangen. Kennis, geld, maar allereerst: liefde
 71. 571. Het zit in de lucht als een soort zure regen!
 72. 572. Het flikkerlicht van de sensatie maakt ons onrustig
 73. 573. Dit valt buiten de lichtkegel van onze aandacht.
 74. 574. Als duizend mensen op weg gaan komt er een weg waar geen wegen zijn
 75. 575. Een slang baart altijd een slang.
 76. 576. Je kunt niet klappen met één hand.
 77. 577. Wie de diensten van een hond nodig heeft, moet hem oom noemen.
 78. 578. Als Allah het wil wordt het oog blind.
 79. 579. Waar de dijk het laagst is, stroomt het water het eerst over
 80. 580. Barmhartigheid wordt met onzichtbare inkt geschreven
 81. 581. Wie de zee wil bevaren moet de branding niet vrezen
 82. 582. Als je een ander schopt heb je maar één been om op te staan
 83. 583. Het oog stijgt nooit uit boven zijn wenkbrauwboog.
 84. 584. Een dubbeltje blijft een dubbeltje
 85. 585. Je kunt de duisternis alleen bestrijden door het licht aan te steken
 86. 586. Christus is gekomen als Knecht om zijn komst als Koning aan te kondigen
 87. 587. Er is maar één schrede tussen ons en de Heer, want onze tijd is poreus van Pasen.
 88. 588. De maaltijd kan gelijk zijn, maar het maakt veel uit in welke dekschalen ze opgediend wordt.
 89. 589. Kinderen onderwijzen is geen vaas vullen, maar een vuur ontsteken!!!
 90. 590. De terroristen hebben op elf september een drakeëi gelegd en uitgebroed
 91. 591. We moeten ons niet in gevaarlijk vaarwater laten inschepen.
 92. 592. Het is grote parade, klein garnizoen. (het gevaar is groter dan je denkt)
 93. 593. Wat met de pen is geschreven, kan door geen bijl worden weggehakt
 94. 594. Mensen hebben de neiging anderen eens flink af te boenen.
 95. 595. Het gaat niet om de schil, maar om de pit
 96. 596. Dat is een ijzingwekkend en adembenemend avontuur
 97. 597. Hij is een stuurloos gifschip
 98. 598. Hij kwam met staand zeil op mij en joeg mij de koorts op het lijf
 99. 599. De discipelen waren geen zelfontbranders. Paasgeloof ontstond niet zo maar in hun hart
 100. 600. Het Woord is geen visioen geworden, droom of extase, maar het Woord is vléés geworden