God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 2701 tot 2800


 1. 2701. Een digitaal bewustzijn is de mening dat alles hier en nu moet gebeuren
 2. 2702. De geschiedenis is onheilsgeschiedenis.
 3. 2703. De eeuwigheid is een andere kwaliteit van tijd
 4. 2704. De zinvraag klinkt luider naarmate het zingevingsverlies groter is
 5. 2705. Er is een overbehoefte aan verstrooing en vermaak
 6. 2706. Sabbat was een grote opdracht de tijd te beleven als een oefening voor de eeuwigheid
 7. 2707. Transcendentieverlies leidt tot banalisering en vervlakking van het leven
 8. 2708. De mens verlangt onkwetsbaar te zijn. Daarom heeft hij veel harnassen in zijn klerenkast hangen
 9. 2709. De enige toestand van onkwetsbaar-zijn is de dood.
 10. 2710. Het eeuwige leven is Jezus, want Hij is het brood dat leven geeft (Joh. 6:47)
 11. 2711. Eeuwig leven is wat zich indringt in het hier en nu
 12. 2712. Liefde is te leren
 13. 2713. De massamens kan niet zeggen; ik ben me er eentje!
 14. 2714. Wij zijn kuddedieren in de positieve betekenis van het woord..We hebben een Herder.
 15. 2715. Er zijn gelukkig nog vooruitgeschoven stukjes van het Beloofde Land
 16. 2716. In de woestijn van ons leven zijn zowel fata morganas als oases
 17. 2717. Bijbellezen is braille-lezen: we tasten naar wat er staat
 18. 2718. Voldoende is dat we het hart van God kennen, niet zijn gedachten
 19. 2719. Boeken hebben hun succes vaak te danken aan hun titel net als mensen
 20. 2720. Wij moeten niet de zoutzakken der aarde zijn, maar het zout
 21. 2721. Nog even en je ziet me niet en nog even en je ziet me terug. zei Jezus
 22. 2722. In dat "even" leven wij vandaag
 23. 2723. God heeft het leven lief. Hij heeft het zelf uitgevonden
 24. 2724. Jezus doorbreekt het aanrakingstaboe en wordt zo zelf onrein
 25. 2725. Vroeger was de wereld het jachtgebied van duivels die zich vermomden als heksen ketters en tovenaars.
 26. 2726. Het profetisch perspectief spreekt van een eerste en tweede komst van de Messias
 27. 2727. Dwe wonderen van Christus zijn plaatjes bij zijn verkondiging
 28. 2728. Solidariteit ebt weg door gebrek aan nabijheidsbeleving
 29. 2729. Onze bange wereld is behangen met de schijnwerled van de reclame van vrolijke mensen
 30. 2730. Als we altijd welkom zijn, hindert het niet als we er niet zijn
 31. 2731. Alle schrijvers van het Nieuwe Testament plaatsen Jezus altijd aan Gods kant.
 32. 2732. Vanuit het Jood zijn kunnen de Joden nooit over Jezus spreken in goddelijke categorieen
 33. 2733. Als de deur altijd open staat, wordt niemand gemist
 34. 2734. Zolang we eenzaam zijn, kunnen we geen ruimte scheppen voor de ander
 35. 2735. Dan klampen we ons vast aan de ander om onze honger naar eenzaamheid te stillen
 36. 2736. Toeschouwersdemocratie heeft stemvee nodig geen meedenkers
 37. 2737. Christenen? Bevrijde slaven op weg naar het Beloofde Land
 38. 2738. We zijn geen gelovigen omdat we rechtvaardig zijn, maar gerechtvaardigd worden.
 39. 2739. Het verschil tussen een christen en een niet-christen is dat de eerste gegronde hoop heeft
 40. 2740. God brengrt zichzelf ter sprake. Hij is als sprekende God niet spakeloos
 41. 2741. Wij mensen worden aangesproken en zijn aansprakelijk
 42. 2742. God heeft zich niet bekend gemaakt door helderzienden en waarzeggers, maar door profeten en apostelen.
 43. 2743. In dit informatietijdperk beleven wij de teloorgang van het heilige
 44. 2744. God is een verterend vuur en een verblindend licht.
 45. 2745. Sommigen voelen zich versplinterd, verpletterd en vermorzeld onder het vele geweld
 46. 2746. God is afgedaald in de laagte om onze leegte te delen.
 47. 2747. Kerstfeest betekent: we krijgen hoog bezoek
 48. 2748. Kerst is meer dan kerkklokjes en sneeuwvlokjes, lichtjes en gedichtjes.
 49. 2749. De uitstraling van Gods wezen mag als een warme vacht om ons heenzijn
 50. 2750. Jeugd bereiken. Jeugd wil niet bereikt worden, maar geinspireerd
 51. 2751. Wie de taal verguist, vergruist, vernielt die schaadt het beeld Gods
 52. 2752. Holland, vol land, vuil land, huilland
 53. 2753. Hedt kruis steekt scherp af tegen het mooie weer dat ik speel
 54. 2754. Mooie preek dominee. Zou iemand wel eens gezegd hebben van Jezus dat Hij daar mooi hing?
 55. 2755. Het kruis is nu slechts een versiersel op de mijter van Sinterklaad
 56. 2756. Je kunt nooit vanuit een neutraal standpunt naar de Bijbel kijken
 57. 2757. Het gaat om de nieuwe wereld maar het draait om de verzoening
 58. 2758. De rozekweker zag niet meer hoe mooi zijn rozen waren, omdat hij al zijn aandacht besteedde aan de bestrijding van bladluizen
 59. 2759. Heeft de kerk een vuurtorenfunctie of is ze een flikkerend waxinelichtje?
 60. 2760. Een mijlplaal is geen seinpaal. Een seinplaal zegt; opletten
 61. 2761. Zijn wij soms handelaren in postzegels die niet meer geldig zijn?
 62. 2762. Zij is vel over probleem (anorexia)
 63. 2763. De belijdenis is geen kooi waarin we de Schrift opsluiten
 64. 2764. De wereld is een 'open geheim' Ze verwijst naar bov en
 65. 2765. De fundamentele constanten van het universum wijzen naar een Schpper
 66. 2766. Zoek niet verder. Laat je vinden
 67. 2767. Door aandacht te geven, krijg je aandacht
 68. 2768. De Kerk is de aardse verschijninsgvorm van het lichaam van Christus
 69. 2769. Alleen door de genezing van de ogen van het hart kan het natuurlijke het bovennatuurlijke onthullen
 70. 2770. Het verlichte denken gaat uit van de autonomie van de rede en de ervaring
 71. 2771. De eenheid van de Drie-enige is geen eenheid van getal, maar van de perfecte liefde
 72. 2772. Bij eindgericht is er de vraag; wie is er een echo geweest van Gods barmhartigheid?
 73. 2773. Christus is het begin, het midden en hed einde van de prediking
 74. 2774. Geen heilshistorische, bevindelijke, verbondsmatige of exemplarische prediking, maar Christocentrisch
 75. 2775. De barmhartigheid van de postcodeloterij heeft geen hart
 76. 2776. Jezus is onze vrijspraak en onze voorspraak zo Hem ter sprake brengen
 77. 2777. Als profeet is Jezus Gods mond
 78. 2778. Als priester is Jezus Gods hart
 79. 2779. Als koning is Jezus Gods hand
 80. 2780. Jezus is een "corporate personality" In Hem zijn wij begrepen
 81. 2781. God is zichzelf gezelschap als meervoudig wezen.
 82. 2782. Jus suum cuique=ieder zijn recht
 83. 2783. Geen misdrijf geen straf; Klein vergrijp, kleine straf, groot misdrijf, grote straf.
 84. 2784. Gods gerechtigheid is warm:. Hij richt ons op en brengt ons terecht
 85. 2785. Hemel is de liefderuimte waar God woont
 86. 2786. Jus suum cuique: alleen God kan recht doen aan God
 87. 2787. Niet de kerk is in de plaats van Israel gekomen, maar Jezus
 88. 2788. Wij zijn geen leerling van Jezus, we zijn niet van de leer van Hem
 89. 2789. Israel is eerstgeroepene, wij zijn medegeroepenen
 90. 2790. Jwezus reinigde de tempel niet als profeet of hervormer, maar als Heilbrenger.
 91. 2791. Jezus heeft geen voorgangers of opvolgers.Hij is onherhaalbaar.
 92. 2792. Het tijdelijke en boventijdelijke is in Jezus verenigd
 93. 2793. Willibrord kwam hier niet het christendom brengen, maar het evangelie
 94. 2794. Christendom is een mengsel van evangelie en heidendom
 95. 2795. Er zijn geen verschillende evangelien , maar slechts een evangelie
 96. 2796. Het beste gewicht is het evenwicht
 97. 2797. Protestant is ergens voor zijn want Pro-testari
 98. 2798. Credo is cor dare= je hart aan God geven
 99. 2799. Jezus is de geopende hemel, want als Hij gedoopt wordt, worden de hemelen geopend
 100. 2800. Jezus is hemel op aarde, want incarnatie