God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.



Oneliner 201 tot 300


 1. 201. De mens is de enige diersoort waarbinnen de een de ander naar het leven staat.
 2. 202. Ruzie is oorlog in zakformaat
 3. 203. Onderwijzen is het openen van vergezichten.
 4. 204. Onder de heerschappij van het eigen belang wordt de arme verdrukt
 5. 205. Wat zijn de speerpunten van jullie beleid?
 6. 206. Doceren is doseren
 7. 207. We leven in een Coca Cola- en Mac-Donaldcultuur
 8. 208. Al die gebeurtenissen zijn gefossiliseerd in een ver verleden
 9. 209. Hebben we wel een aanwaaiplek waar we binnen kunnen stormen?
 10. 210. We mogen onze schuld en zonden meegeven met de reinigingsdienst van de Heilige Geest
 11. 211. We zijn gewoon de schuld naar elkaar toe te pingpongen.
 12. 212. Bij het bijbellezen moeten we aanschuiven bij de eerste lezers. Wat hoorden zij?
 13. 213. Jezus wil dat we geen vuisten ballen, maar onze handen vouwen.
 14. 214. Jezus wil dat we de ander niet vergiftigen, maar vergeven
 15. 215. Het seniorengilde leeft in de derde levensfase. Namelijk na de leerfase en na de werkfase
 16. 216. Hij behoort tot de vendelzwaaiers en klootschieters. Mensen die niet meer werkzaam zijn
 17. 217. Christenen zijn niet allemaal dezelfde noten, ze vormen wel dezelfde melodie
 18. 218. De steen der wijzen behoudt zijn aantrekkingskracht maar geeft zijn geheim niet prijs
 19. 219. Hij is er een van het onbespoten en onbesproken type.
 20. 220. In de christelijke opvoeding moeten we het Emmausmodel gebruiken: mee oplopen
 21. 221. We mogen de gebeurtenissen in de wereld zien in het tegenlicht van Jezus' wederkomst
 22. 222. De werkelijkheid verslaat de fantasie met een straatlengte
 23. 223. Hij klampt zich als een bloedzuiger aan zijn onderwerp vast.
 24. 224. De wachtkamer van de arts zit soms even vol als de koelcel van.de poelier met Kerst
 25. 225. God wil dat onruststokers en twistzaaiers vredestichters worden.
 26. 226. Je ziet in de winkels nu veel kassazwagers en winkeldochters
 27. 227. Het is allemaal zo voos en loos, een en al bedrog en bedreiging
 28. 228. Er heerst een stikstofsfeer. Zo benauwd en benauwend is het. Adembenemend!
 29. 229. Het is tramhaltepraat. Cafépraat. Prietpraat. Geklets en gezwets in de ruimte
 30. 230. We laten het verstrooiingsvirus in de bloedbaan van onze aandacht spuiten
 31. 231. Het is een kalenderblaadjesverhaal
 32. 232. Hij komt beslagen ten ijs want zijn hoefijzers zijn op scherp gezet
 33. 233. De bleekste inkt is sterker dan het sterkste geheugen
 34. 234. Je kunt beter iemand in het zadel helpen dan uit het zadel lichten
 35. 235. Die folder vertoont een staalkaart van stijlgebreken
 36. 236. Velen houden van God zoals ze van een koe houden: vanwege de melk en om de kaas
 37. 237. Oude godsbeelden worden ontsokkeld
 38. 238. Dat is een kluwen van gedachten die ik niet kan ontwarren.
 39. 239. Zijn dat soort mensen een bedreigde diersoort ?Ze worden zo vertroeteld!
 40. 240. Iemand schofferen en schavotteren
 41. 241. Alles draait vandaag om marketing, merken en modellen.
 42. 242. Van brood-alleen kun je niet leven. Van brood-alleen ga je dood.
 43. 243. Je krijgt er een hartverzakking van.
 44. 244. Het is net als met lekkere bonbons. Als je er teveel van gebruikt wordt je misselijk
 45. 245. God legt de levensfilm van Jezus over ons zondig bestaan.
 46. 246. De wet is de moeder van de vrijheid
 47. 247. We liggen met z'n allen aan het gezelligheidsinfuus van de tv
 48. 248. De wapenrusting van Efeze 6 ligt in de mottenballen.De strijd van het geloof ontbreekt
 49. 249. Het schild van het geloof en het zwaard van de Geest liggen te verroesten.
 50. 250. VVV is het adagium van de satan namelijk verzoeken, verleiden en verderven
 51. 251. Wat hebben God en satan gemeenschappelijk? God en satan zoeken beiden: de Een om te behouden de ander om te verderven
 52. 252. WWW. Is het adagium van elk mens: Waarvandaan, Waarheen en Waarom ?
 53. 253. Het vangzeil van Gods genade vangt ons op. Het vangnet van de Boze bedreigt ons
 54. 254. Ik ben het die vandaag beslist wat u morgen gaat willen zegt de reclameontwerper
 55. 255. Sommige kerkbestuurders kijken alsof ze een kringloopwinkel beheren. Zo zuinig zijn ze
 56. 256. Er komen steeds meer teenagers als screenagers, jeugd die verslaafd is aan het internet.
 57. 257. Alle godsdiensten prediken zelfredzaamheid. Het christelijk zegt: laat je redden.
 58. 258. Een mens is vaak als een verscheurend dier dat met zijn prooi wegloopt en gulzig verslindt.
 59. 259. In de literatuur wordt een onpersoonlijke hemel gefiguurzaagd.
 60. 260. Bodyguards, freefighters en kickboksers zijn voor VIPS nodig. Zo onveilig wordt het al
 61. 261. In een hospice bereid je je voor om te sterven. In een hospitium om te leven
 62. 262. Het bordspel wordt weer popi las ik gisteren in een docu.
 63. 263. Hij is een echte alternativo
 64. 264. Christus ? Zijn éérste komst gedenken wij zijn tweede komst verwachten wij!
 65. 265. Hij heeft een well-being gevoel.
 66. 266. Bij de fast-food balies van de coca-cola en hamburgercultuur
 67. 267. Hij bezit de tact van en olifant.
 68. 268. Een tacticus is iemand die met tact te werk gaat Hij heeft tact en contact. Hij is tactvol
 69. 269. Welke aanvliegroute gebruik je om dit probleem op te lossen?
 70. 270. Wij belijden de hartgrondige en hardnekkige liefde van Christus.
 71. 271. Vroeger was het zeiken, later werd het pissen en nu zegt iedereen ik moet even urineren.
 72. 272. Aai-over-de-bolachtige uitdrukkingen: Allochtonen zijn medelanders geworden.
 73. 273. Asocialen zijn andersmaatschappelijken geworden, heidenen andersgelovigen, poetsvrouwen zijn nu interieurdeskundigen, bovenmeesters directeuren, vrijgezellen singles
 74. 274. Achterdocht kan groeien als een aardbeienplant. De uitlopers beginnen voor zichzelf
 75. 275. Sproeiwagens van laster rijden door de brede straten van de samenleving
 76. 276. We lijken op nachtuilen, die met knipperende ogen het daglicht ontvluchten
 77. 277. We lijken zo weinig op jubelende leeuweriken die het zonlicht tegemoet vliegen.
 78. 278. We hoeven onze eigen identiteit niet te verwerkelijken. We zijn Jezus' visitekaartje
 79. 279. Onze schuld voor God is als onze kilometerteller in de auto die alsmaar oploopt.
 80. 280. Geluk is wat gelukt is
 81. 281. Het is water naar zee dragen of zand naar het strand.
 82. 282. De maatschappij? Wat boven komt wat lange tijd gelegen heeft onder een vochtige steen.
 83. 283. De stylist vermijdt graag het geëtiketteerde taalgoed.
 84. 284. Ik gebruik liever het taalgoed dat mijn eigen naamkaartje draagt en geen allemans stempel
 85. 285. De stylist wil geen steller zijn, want zijn stel-kunde is tot stel-kunst gestegen.
 86. 286. Kun je beide partijen tot elkaar brengen? Zit er een kruisbestuivingsmogelijkheid in?
 87. 287. De Schrift is er niet om nagesproken te worden, maar om nagedacht te worden,
 88. 288. Men moet lezen wat er staat, maar men moet ook verstaan wat men leest.
 89. 289. De tekst doorlicht de situatie, maar de situatie werpt ook licht op de tekst
 90. 290. Ons leven is overkoepeld door Gods beloften en omsingeld door zijn nabijheid
 91. 291. We hebben geen goede gevoelsprieten meer om de weg naar de toekomst af te tasten.
 92. 292. We lopen tegenwoordig te pletter tegen een muur van betonnen liefdeloosheid.
 93. 293. Kleine potjes hebben grote ogen
 94. 294. Wij zeggen: pluk de dag, maar Pallieter zei: melk te dag.
 95. 295. De gelovige is in Christus verkoren, in Christus verzoend en in Christus vernieuwd.
 96. 296. Het is een kleurloos uitgepenseelde situatie
 97. 297. Hij is de dark horse in het kabinet, het zwarte schaap
 98. 298. Religieuze gevoelens worden met Kerst gekoloniseerd door de commercie.
 99. 299. Esoterische religiositeit heeft een opwaartse druk als een bal die men onder water probeert te houden
 100. 300. Dat karwei is trapezewerk op zeer hoog niveau maar zonder vangnet.