God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 2801 tot 2900


 1. 2801. Jezus' doop is teken van zijn dood. "Ik moet gedoopt worden met een dood" Luc. 12:50
 2. 2802. De weegschaal van de geblinddoekte, onpartijdige Vrouwe Justitia moet in evenwicht blijven
 3. 2803. Gemeente is gemeente van de eindtijd: de Wereldrechter staat voor de deur
 4. 2804. Het belangrijkste dat Paulus ons heeft doorgegeven is dat Christus voor onze zonden is gestorven (1 Kor. 15:3
 5. 2805. Het zijn de Schriften die verkondigen dat Jezus voor ons is gestorven en opgestaan (1 Kor. 15:4
 6. 2806. Ons geschiedt gerechtigheid. Hij brengt ons terecht
 7. 2807. Door de Geestdrift van God kwam Jezus in de woestijn
 8. 2808. God liet zich onderdompelen in het doopwater
 9. 2809. God liet zich verleiden in de woestijn
 10. 2810. God liet zich arresteren door de tempelpolitie
 11. 2811. God liet zich veroordelen door Pontius PIlatus
 12. 2812. God liet zich kruisigen door Romeinse soldaten
 13. 2813. Leerlingen van rabbi's werden altijd zelf rabbi
 14. 2814. Leerlingen van Jezus worden nooit zelf meester
 15. 2815. Geschiedenis van Israel is voorgeschiedenis van Jezus
 16. 2816. Israel 40 dagen in woestijn ter beproeving,.Jezus ook.
 17. 2817. Israel is het uitverkoren volk. Jezus is Gods uitverkorene in persoon.
 18. 2818. Jezus is Gods uitverkorenen en verwerpene tegelijk
 19. 2819. De Here Jezus is een suikerzoete benaming.voor de KURIOS
 20. 2820. Jezus reinigde de tempel niet als profeet of hervormer, maar als Heilbrenger
 21. 2821. De Schrift is Partituur voor Gods opera
 22. 2822. Jezus draagt de heerlijkheid van God als een mantel
 23. 2823. De gemeente moet de bede voor de rede stellen
 24. 2824. Christelijke barmhartigheid is eerst Gods barmhartigheid ontvangen
 25. 2825. Christelijk handelen komt voort uit christelijk geloven.
 26. 2826. Barmhartigheid is buikpijn krijgen van het lijden van anderen
 27. 2827. Piekeren is een vorm van inefficient denken
 28. 2828. Iemand die niet kan loslaten, is bang te verliezen
 29. 2829. Piekeren werkt verlammend
 30. 2830. Paaskaars en doopvont staan innnig naast elkaar
 31. 2831. Vuur en water bijten elkaar. Hun gevecht loopt nooit met een sisser af
 32. 2832. Het vuur van het oordeel wordt geblust door het doopwater van Jezus
 33. 2833. Het ontzagwekkende, overweldigende mysterie en het onkenbare van de levende God maakt ons klein.
 34. 2834. Beeldvorming in kerk en politiek steeds meer door conflict vermelding bepaald
 35. 2835. Jezus is sprekend God
 36. 2836. We moeten luisteren met ons derde oor
 37. 2837. Jezus is de grote Helderziende
 38. 2838. Pogingen om de evidentie van Gods bestaan aan te tonen zijn tot mislukking gedoemd
 39. 2839. Niet inzicht leidt tot geloof, maar geloof leidt tot inzicht
 40. 2840. Goden en doden zwijgenals het graf
 41. 2841. Een tijdbestendicg en stressbestendig geloof ihebben we nodig
 42. 2842. Het Godsrijk komt er aan heilspellend , veelbelovend en onweerstaanbaar
 43. 2843. Onze planeet is geen sprookjesbos van de Efteling
 44. 2844. De kerk is een depot van kneusjes
 45. 2845. God geeft de naamlozen een naam en maakt de massamens tot enkeling
 46. 2846. Wij zijn geen hooglanders, maar Nederlanders
 47. 2847. We zijn in onze hoop en verwachting binnenwerelds geworden.
 48. 2848. Betraande aarde, vergoten bloed en geronnen leed
 49. 2849. Laat door de donkere wolken van ons verdriet de zon van uw genade stralen
 50. 2850. De Bijbel kent applaudiserende rivieren en jubelende bergen (Ps98)
 51. 2851. Het geloof geeft ons rust, geen gemakzuchtige rust
 52. 2852. Maar de sidderende rust van de het Noorden zoekende kompasnaald
 53. 2853. Christus is de spiegel van Gods hart
 54. 2854. In de Bijbel is scheppen het privilege van God
 55. 2855. In den beginne schiep God hemel en aarde= in beginsel, in principe
 56. 2856. De meeste m,ensen wandelen met zichzelf. Henoch wandelde met God
 57. 2857. Vanuit de bedding der geslachten stuwt de stroom der geschiedenis een heilige omhoog:Henoch
 58. 2858. Na Kains broedermoord beginnen de doodsklokken te luiden over de oude schepping.
 59. 2859. Henoch wandelde met God? God wandelde met Henoch
 60. 2860. Henoch was geen dweepzieke mysticus of pilaarheilige, maar een gewone huisvader
 61. 2861. Bij de torenbouw van Babel zetten de mensen ladders tegen de hemel, Op Pinksterfeest heeft God een ladder uit de hemel neergelaten.
 62. 2862. Welke hoop is niet hoopvol ? Een puinhoop
 63. 2863. Relatiestoornissen vormen de grondziekten van onze huidige samenleving
 64. 2864. Jakob had 12 zonen. Geen dozijn om trots op te zijn
 65. 2865. Jakob zegent de farao, een bedelaar zegent zijn broodheer, de kerk zegent de wereld.
 66. 2866. De Israelieten werden leeggezogen, kaal geplukt en uitgebuit
 67. 2867. Farao had een slang om zijn hoofd, Mozes een staf in zijn hand
 68. 2868. De staf moet het opnemen tegen de slang, de profetie tegen de magie
 69. 2869. Grijp ze bij de staart.Maar een slang moet je achter de kop pakken
 70. 2870. De heilige stier was voor Egypte de Ba van Pta
 71. 2871. Christus is het zelfportret van God zeggen de christenen
 72. 2872. EEgypltische goden hadden een kop van een jakhals, valk of krokodil
 73. 2873. God gaat met ons mee: Niet als hekkensluiter, maar als koploper, voortrekker, gids en loodsman
 74. 2874. Nieuwsgierigheid is een gezonde vorm van gierigheid
 75. 2875. Begeren naar iets nieuws verdrijft de saaiheid van het leven
 76. 2876. Het schrikdraad van Gods heiligheid verspert ons de weg om God heerlijkheid te zien
 77. 2877. Calimerogevoel; hij is zo groot en ik ben zo klein en dat is gemeen.
 78. 2878. Velen spelen de versmade messias en blijven hun wonden likken.
 79. 2879. We moeten de ophaalbruggen van achterdoc ht naar de ander neerlaten.
 80. 2880. We leven in de eeuw van de gulzige mens.
 81. 2881. De gulzige mens is de bedreigde mens. Hij voelt zich bedreigd door de vergankelijkheid.
 82. 2882. De playboy filosofie ziet de mens als een sexmachine die voortduren geolied moet worden.
 83. 2883. De mensen lopen niet meer het vuur uit de sloffen, maar zitten met de sloffen bij het vuur.
 84. 2884. We leven in een eb-periode van de Heilige Geest
 85. 2885. Zonder inwoning van Gods Geest is de kerk een wassenbeeldenmuseum
 86. 2886. Er is veel geestelijke leegstand
 87. 2887. Velen roepen naar de hemel: Hallo, is daar iemand?
 88. 2888. God is als een arend, die zijn broedsel het nest uitgooit om te leren vliegen
 89. 2889. Je kunt niet vliegen met de vleugels van je ouders.
 90. 2890. Vaderarend valt door eigen zwaartekracht en zo spreidt hij zijn vleugels onder het jong
 91. 2891. God laat zich vallen door de zwaartekracht van zijn liefde en spreidt zijn vleugels onder ons uit.
 92. 2892. De Heilige Geest is de grote woningzoekende.
 93. 2893. Hij zoekt geen recreatiewoning, maar permanente bewoning
 94. 2894. We voelen ons soms afgestroopt en platgewalst.
 95. 2895. We voelen ons soms als een zeilschip met hangende zeilen in windstilte. De vaart is er uit
 96. 2896. We dobberen soms maar wat rond: richtingloos en stuurloos
 97. 2897. Elia de man Gods wordt bang van een vrouw (Izebel)
 98. 2898. Medt Elisa mogen we een ziener zijn die door de harde feiten heenkijkt.
 99. 2899. Zieners gevraag, kijkers zijn er genoeg.
 100. 2900. Heidenen offerden met angst