God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 801 tot 900


 1. 801. Hij is als een Dracula die zijn politieke tegenstanders leegzuigt….
 2. 802. Hij heeft goed werk verricht. Hij heeft zijn partij, zijn land over de sloot heen getild.
 3. 803. We hebben meer behoefte aan profeten dan aan professoren.
 4. 804. Veel reacties op het nieuwe kabinet zijn venijnig als een wesp.
 5. 805. Het christelijke geloof bekijken velen in een lachspiegel. Wel grappig, hoor is hun reactie.
 6. 806. Wij hebben niet de wijsheid in pacht, maar zijn door de Waarheid gevonden.
 7. 807. Nederland is een echt terpenland. Ieder claimt zijn eigen terpje.
 8. 808. Velen reizen naar de toekomst zonder geestelijke bagage, zelfs zonder rugzak .
 9. 809. Hij is uit heel andere klei gebakken.
 10. 810. God heeft ons wel vaak bezocht, maar meestal waren we niet thuis.
 11. 811. Jezus staat bij ons op de stoep en we laten Hem niet binnen. (Openb.3)
 12. 812. Hij is een echt Michelinmannetje; wel erg potsierlijk maar er zit alleen maar lucht in.
 13. 813. Van het land achter de bergen van de tijd kun je geen goede reportage maken.
 14. 814. Je hebt een nest nodig om volwassen te worden en een thuis om liefde te leren.
 15. 815. We hebben een gereserveerde plaats in de lange rij der getuigen die ons voorgingen.
 16. 816. We zijn wel verlegen om raad maar niet radeloos.
 17. 817. Een goed advies is niet vies.
 18. 818. De god der filosofen is een verheven Idee maar de God van Abraham is een nabije Vriend.
 19. 819. Een wissel op de toekomst trekken is speculeren op gunstige afloop.
 20. 820. Een wissel op de eeuwigheid trekken is nooit zeker weten.
 21. 821. Het beerputtenstelsel van de samenleving wordt geopend.
 22. 822. De aarde is een gifwijk die ontruimd moet worden.
 23. 823. Het leven is daar even opwindend als kauwgom.
 24. 824. Die man plaatst alleen maar gevarendriehoeken.
 25. 825. Ik ben niet van golfkarton.
 26. 826. Seks is seksualiteit zonder tederheid.
 27. 827. Veel godsdienst is puur afgodendienst. De mens produceert goden aan de lopende band.
 28. 828. Klassiek is niet ouderwets of traditioneel maar duurzaam.
 29. 829. Hij lijkt wel een ongeleid projectiel.
 30. 830. Dit is niet de nis waar ik in pas.
 31. 831. Karrenvrachten wijsgerig materiaal zijn het christendom binnengesmokkeld.
 32. 832. Voor velen is het evangelie ongedekte valuta geworden.
 33. 833. De televisie werkt visualiserend en vervluchtigend ze werkt met beelden en geluid.
 34. 834. Zonder woorden kan zelfs C en A niet zeggen dat ze voordeliger is.
 35. 835. Alleszeggend is ook nietszeggend.
 36. 836. Wie kan 't geheimschrift van de geschiedenis ontcijferen en de zin van 't leven ontraadselen?
 37. 837. We gaan met onze vingers langs de richels van de woorden, tastend lang de muren.
 38. 838. We hebben een eeuwig- leven -verzekering waarvoor de premie al betaald is.
 39. 839. We mogen niet discrimineren, maar wel diskwalificeren.
 40. 840. De Bijbel is geen schemerlamp, noch bureaulamp, maar stormlamp in een ruig gebied.
 41. 841. Een fopspeen verdooft, maar een rammelaar stimuleert de ontdekkingsdrift van het kind.
 42. 842. Beleefdheid is de kruipolie van de samenleving. Ze voorkomt wrijving.
 43. 843. De vrouw is geen bijlage van de man, noch zijn bezit, noch sloof of slaaf.
 44. 844. God is geen soort fitting, waar ieder zijn eigen kleur lampje indraait.
 45. 845. De binnenkant van God kunnen wij niet zien, wel de buitenkant Dat is Christus.
 46. 846. Echte kunst verraadt zich door dingen te verzwijgen en toch zichtbaar te maken.
 47. 847. Zodra een gedachte populair wordt, vermindert haar diepgang en wordt zij oppervlakkig.
 48. 848. Het is als bij de irrigatie: hoe breder het bevloeide oppervlak, des te dunner is de waterlaag.
 49. 849. Geluk is een toegift op iets dat niet als geluk wordt gekocht.
 50. 850. Geluk wordt pas goed zichtbaar als het voorbij is.
 51. 851. Wij hebben net als blinden een taststok nodig om onze weg te vinden.
 52. 852. Velen willen ongewenste kinderen niet accepteren en op een gewenste dood niet wachten.
 53. 853. De woorden van Jezus nemen we in als homopathisch middel in de zoveelste verdunning.
 54. 854. Iemand uit het zadel lichten of in het zadel tillen.
 55. 855. Daar is een begijn te geselen; daar is toch wel iets heel bijzonders aan de hand.
 56. 856. Zij varen op een andere golflengte.
 57. 857. We moeten de waakvlam van de liefde brandende houden.
 58. 858. Als je op de tenen staat, sta je niet stevig.
 59. 859. De lelijkste paardenbloem gaat open in het licht en de warmte van de zon. Liefde doet veel!
 60. 860. Velen hebben vandaag een afgeplatte gelukshorizon.
 61. 861. Die spanning is als een Chinese muur om ons heen.
 62. 862. We moeten zonder kurk zien te zwemmen.
 63. 863. De uitlaatgassen van wantrouwen en achterdocht zijn overal om ons heen.
 64. 864. We mogen de zwakken niet van de weg drukken.
 65. 865. Van de schoot tot de dood en van de crèche tot het verpleeghuis worden we verzorgd.
 66. 866. Woorden als lege batterijen. Er zit geen kracht meer in.
 67. 867. Jezus is de zichtbare uitdrukking van de onzichtbare God!
 68. 868. Vooral de tenachtergestelden en misdeelden lijden onder het kwaad in het kwadraat.
 69. 869. We willen een stormvloedkering bouwen tegen de springvloed van ongeloof en twijfel.
 70. 870. De totale verzorgingsstaat is een illusie. Nodig is een zorgzame gemeente.
 71. 871. Reïncarnatie gelooft in wegwerplichamen en kringloopzielen.
 72. 872. Ze voelen zich als zwerfkatten die in vreemde tuinen en pakhuizen rondzwerven.
 73. 873. Achten wij de ander nog wel aan-zienlijk ? Zien wij hem nog aan ?
 74. 874. Mystiek en hysterie zijn als de roos en de doorn die groeien op hetzelfde hout.
 75. 875. Zinloosheid trekt koud op vanuit de achtergrond van ons leven.
 76. 876. Jezus had ze zo lief; de kinderen met hun snotneusjes en de melaatsen met hun zweren.
 77. 877. Het leven wordt volkomen ontregeld, ontwricht, en uit de hengsels getild.
 78. 878. Liefde is het bindweefsel van de samenleving.
 79. 879. Waar houdt de vlam op vlam te zijn bij het beeld van de kerk als kandelaar?
 80. 880. Het leven is geen recreatiepark, maar een arena.
 81. 881. Er is geen atlas van de hemel en de eeuwigheid heeft geen kalender.
 82. 882. Wie kent de plattegrond van de Heilige Stad en de landkaart van het Gods Rijk?
 83. 883. Vroeger kregen winnaars een palmtak in de hand en een lauwerkrans op het hoofd.
 84. 884. Voor de ene schrijver wordt de vlag gehesen, voor de ander de stormbal.
 85. 885. Er zijn in de kerk meer leunpilaren dan steunpilaren.
 86. 886. Onze premier is vasthoudend als een taaie muurvaren.
 87. 887. Mensen met een scherpe tong hebben vaak ook lange tenen.
 88. 888. Het harmonische gezin bestaat alleen op de reclame van Douwe Egberts.
 89. 889. Het christelijk geloof is per definitie een doorgeefgeloof.
 90. 890. Wij hebben het christelijk geloof altijd van "van horen zeggen".
 91. 891. Het geloof begint er mee door je door God te laten zeggen dat je niet aan de goede kant staat.
 92. 892. Je voelt je in zo'n situatie uitgedroogd en leeggemolken.
 93. 893. God komt niet schreeuwend en met zijn armen molenwiekend op je afstormen.
 94. 894. De Here God spreekt ons van terzijde aan zoals Jezus de reizigers naar Emmaus.
 95. 895. De moderne mens is vandaag gebrandmerkt door de ervaring van de zinloosheid.
 96. 896. Sommige journalisten oormerken medemensen zoals kalveren geoormerkt worden.
 97. 897. God is ondoorgrondelijk en het leven afgrondelijk.
 98. 898. Toch bemint Hij ons afzonderlijk uitzonderlijk.
 99. 899. Beeldloosheid was bij heidenen vroeger hetzelfde als godloosheid.
 100. 900. Kenmerkend voor de goden is dat zij zwijgen. De ware God is de God van het Woord.