God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 1701 tot 1800


 1. 1701. Zo als roest ijzer aantast, zo tast afgunt de mens aan.
 2. 1702. Er is een spanningsveld tussen ratio en oratio, tussen het rationele en het oratorische
 3. 1703. In de Koran staat Dood je vijand. Dat zijn niet de christenen, maar dat is het polytheïsme
 4. 1704. Kuitert bestrijdt niet de uitwassen van het christelijk geloof, hij ontwortelt het
 5. 1705. Dat je de zin van het leven kunt construeren door interactie met anderen is zuiver constructivisme
 6. 1706. Studeren is volgen van een leerweg. De richting wordt echter bepaald door de levensbeschouwing
 7. 1707. De veelkoppige monsters van het relativisme en het pluralisme grijnzen ons aan
 8. 1708. Er is vandaag een cultus van het niets in het land van de leegte
 9. 1709. Vrees klopte aan de deur, Geloof deed open. Er was niemand.
 10. 1710. Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan.
 11. 1711. Beter doodmoe dan levensmoe!
 12. 1712. Als de herder een schaap is, is het knudde met de kudde
 13. 1713. Liefde is niet alles, maar zonder liefde is alles niets
 14. 1714. Zonder God kunnen wij het niet. Zonder ons wil God het niet
 15. 1715. Lees de bijbel niet als een notaris, maar als een erfgenaam
 16. 1716. We hebben een 'oudedagsvoorziening' Hebben wij ook een 'jongstedagvoorziening' ?
 17. 1717. Te zeggen dat de wetenschap bewezen heeft dat met de dood alles is afgelopen is grote onzin
 18. 1718. Geef mij maar Pasen!
 19. 1719. Jezus Christus als de verrezen Paasvorst is de enige die eeuwig leven hééft en gééft
 20. 1720. Ons aardse leven is stage lopen voor de eeuwigheid
 21. 1721. Geloof dat doodgewoon wordt, gaat gewoon dood
 22. 1722. Als we ons leven op God richten komen ook de medemensen in beeld
 23. 1723. Breng je zorgen bij God Hij is toch de hele nacht wakker
 24. 1724. Als de dood god is, is God dood maar als God God is, is de dood dood
 25. 1725. Vroeger waren de dominees herkenbaar aan hun gelaat, gewaad en gepraat
 26. 1726. Het christelijk geloof is het meest wereldse geloof, want het wil de heiliging van héél het leven
 27. 1727. Wij zoeken niet de afzondering van de retraite noch de eenzaamheid van de pilaarheilige
 28. 1728. God gaf aan de profeten "backsight, insight and foresight"
 29. 1729. Het is allemaal lucht en leegte bij sommige predikers. Hun preken slaan nergens op
 30. 1730. Nergens is de heerlijkheid van Jezus groter en zijn menselijkheid menselijker dan bij Johannes
 31. 1731. Velen ontsteken vreugdevuren van het nihilisme, wij houden de waakvlam van het geloof brandende
 32. 1732. Onze technische cultuur heeft iets Nebukadnezarachtigs
 33. 1733. Het uur van middaggebed werd in Jeruzalem aangekondigd met bazuingeklank (Mt. 6:2)
 34. 1734. Hypocrieten, huichelaars, (toneelspelers met masker van gebed) gingen dan lang en zichtbaar bidden
 35. 1735. Deze dominee voelt zich thuis bij gevangenen als een uil in het donker
 36. 1736. Evangelie is de viva vox Deï, de levende stem van de sprekende God
 37. 1737. In onze belevingscultuur worden geen feiten meer herdacht, maar het schokeffect daarvan
 38. 1738. Globalisering is als een bus zonder chauffeur
 39. 1739. Verveeldheid en verveling zijn de grootste bedreigingen van het menselijk geluk
 40. 1740. Voor de verveelde mens is alles glansloos, betekenisloos en waardenloos geworden, want te veel
 41. 1741. De grondzeeën van Gods barmhartigheid komen in beweging in de verzoening aan het kruis
 42. 1742. Velen verwijten de christenen dat zij Jezus de stralenkrans van de kinderbijbel omhangen
 43. 1743. God is niet vreeswekkend, wel ontzagwekkend, want duizelingwekkend is de afstand tot Hem
 44. 1744. Wat boven het maaiveld van het rabbijnse jodendom uitsteekt, wordt soms genadeloos afgemaaid.
 45. 1745. Droefgeestigheid is een gevolg van het besef dat alles vergaat, veroudert en wordt afgedankt
 46. 1746. De vergeestelijking van Jezus leidt regelrecht tot zijn ontmenselijking.
 47. 1747. Voor de moderne mens is geschiedenis verleden tijd
 48. 1748. De joden noemen de dodenakker Beth Chajim. Huis van het Leven
 49. 1749. De rat was de slechtste gastheer omdat hij de vlo met pestbacil in zijn maag gastvrijheid verleende
 50. 1750. Van wege Jezus' hemelvaart lopen we hier al met ons hoofd in de wolken
 51. 1751. Als het vuur gedoofd is komen de wolven. Dit geldt ook van het vuur van de Heilige Geest
 52. 1752. De mens is een relationeel wezen want als relaties wegvallen treedt ik-verlies op
 53. 1753. Troosten is stil zijn, zwijgen en luisteren
 54. 1754. Koninkrijk Gods en de Kerk zijn 2 concentrische cirkels met Christus als middelpunt
 55. 1755. Verrast door de onvanzelfsprekendheid van het evangelie of gewend aan de vanzelfsprekemheid?
 56. 1756. In veel preken worden bijbellezingen aan elkaar gepraat i.pv.bestaansverheldering te geven
 57. 1757. De HERE is onze schaduw aan de rechterhand, want daar was de gloeiende hete middagzon
 58. 1758. De joden oriënteerden zich op het oosten en stonden met hun rug naar de zee.
 59. 1759. We mogen best luchtkastelen bouwen, als we er maar niet in gaan wonen.
 60. 1760. Een kerk met een centrum is nog geen kerk met een hart
 61. 1761. Laat ons neerbuigen voor de goede God zei Calvijn aan het einde van elke preek
 62. 1762. Gouderts wordt in de smeltoven geworpen om de slakken af te scheiden
 63. 1763. Ons geloof wordt soms gelouterd om de slakken van ongeloof kwijt te raken
 64. 1764. Rationele filosofieën waren altijd op zoek naar eeuwige, tijdloze en algemene waarheden
 65. 1765. Bij de rabbijnen waren het nooit de rabbi's die vragen stelden, maar de leerlingen
 66. 1766. Het Koninkrijk Gods wordt openbaar in knechtsgestalte
 67. 1767. Velen zijn net zo onpersoonlijk als een brief die geadresseerd is "aan de bewoner van dit huis"
 68. 1768. Hij is zo subtiel als een goederentrein
 69. 1769. Vroeger werd hij putjesschepper genoemd, nu medewerker in de afvalbranch
 70. 1770. Afgunst is agressief en wil iets van de ander afpakken wat jij niet hebt
 71. 1771. Jaloersheid is alleen gericht om te verkrijgen wat jij niet hebt
 72. 1772. De koninkrijksprediking van Jezus wekte veel verzet, omdat Hij zelf de hoofdrol daarin vervulde
 73. 1773. Vulkaanmensen snauwen en grauwen, sissen en smeulen. Vaak komen ze tot een uitbarsting
 74. 1774. Opstanding onvoorstelbaar? De essentie ligt juist in het onvoorstelbare daarvan.
 75. 1775. Niveauverschil tussen God en mens is zo groot, dat wij Hem niet met eigen middelen kunnen kennen
 76. 1776. God kan alleen door God gekend worden. Daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig
 77. 1777. Wie een zot trouwt om het kot (huis) verliest de kot en houdt de zot
 78. 1778. Tschüs is een afscheidsgroet en betekent ga met Jezus. Ook de groet Adieu is gedevalueerd
 79. 1779. Eufemismen zijn de knaldempers van onze taal
 80. 1780. Gebruik nooit generalisaties, zoals altijd, nooit, overal. Jij komt altijd te laat
 81. 1781. Het essentiële van het christelijk geloof is niet de gods-dienst, maar de dienst van God áán de mens!
 82. 1782. Hoe kunnen wij de aanslibsels en omhulsels afkrabben zodat de glanzende kern tevoorschijn komt?
 83. 1783. Het gepresenteerde geloof van de kerk is voor jongeren voorgevormd, voorgedrukt en ingeblikt.
 84. 1784. Het hoeft alleen nog maar opgewarmd en opgediend te worden als een diepvriesmaaltijd.
 85. 1785. Het komt uit de ijskast of diepvrieskist, maar het circuleert niet in hun bloedsomloop
 86. 1786. Het komt uit de ijskast of diepvrieskist, maar het circuleert niet in hun bloedsomloop
 87. 1787. In de verveling vindt men geen vervulling van het leven.
 88. 1788. De inhoud van het Evangelie gaat ruisen als een schelp vol diepzeegeheimen
 89. 1789. Het pantheïsme is een beleefde manier om van God afscheid te nemen.
 90. 1790. Als een leidinggevende disfunctioneert zie je beneden hem veel angst en agressie ontstaan
 91. 1791. We voelen ons als Klein Duimpje in een grote wereld waarin we zomaar kunnen verdwalen
 92. 1792. We worden geanonimiseerd en genummerd door ons rugnummer, pasnummer en ons sofi-nummer
 93. 1793. God houdt niet van ons omdat we goed zijn, maar opdat we goed zouden worden
 94. 1794. Om regent te worden in de Nederlanden was rijkdom belangrijker dan inzicht
 95. 1795. De bijbel is niet Jezuscentrisch, maar christocentrisch. Hij is de verhoogde en verheerlijkte Jezus
 96. 1796. Wij zijn in Christus verkoren, in Hem verzoend, in Hem vernieuwd en straks verheerlijkt
 97. 1797. We leven in de dictatuur van de openbaarheid. Wat privé is wordt naar buiten gesleurd
 98. 1798. De armoe in deze wereld valt doorgaans buiten de lichtkegel van onze aandacht.
 99. 1799. Laat uw geloof niet in de garderobe achter
 100. 1800. Er zijn tal van geruststellingsriten, die troost geven. Zie 1802