God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 1401 tot 1500


 1. 1401. De gulzige mens wil op krampachtige wijze hier en nu de volheid van het leven genieten
 2. 1402. Het waarachtig nieuwe is in de bijbel het eeuwig jonge.
 3. 1403. In deze hectische wereld komt alles op de helling te staan en glijdt langzaam weg
 4. 1404. In het Burdamodel van deze wereld volgt iedereen zijn eigen knippatroon
 5. 1405. Elk heeft op de markt van het leven zijn eigen kraampje, waar zin en onzin wordt uitgekraamd
 6. 1406. Gods gerechtigheid is geen straffende en wrekende gerechtigheid maar een heilbrengende
 7. 1407. Terug naar de historische Jezus is terug naar een Jezus-figuur die voor mij acceptabel is
 8. 1408. De mens is marskramer geworden en vent zijn waarheid uit op de ventweg van het leven
 9. 1409. Niemand vraag meer "Kramer, wat heb je in je mars?" Zo onkritisch is men geworden
 10. 1410. Wij leven als christenen op kosten van een Ander.
 11. 1411. Niet het bloed der martelaren, maar alleen het bloed van Christus reinigt ons van alle zonde
 12. 1412. Van kim tot kim, van IJsland tot Australië wordt het Woord verkondigd
 13. 1413. De geestdrift van het merendeel is Geest te weinig en drift te veel
 14. 1414. Wees ons een schaduw en schuilplaats in de woestijn van het bestaan
 15. 1415. God heeft in Israël naam gemaakt in de Messias
 16. 1416. Wij zijn in Gods handpalmen getatoeëerd
 17. 1417. In de kakofonie van vele stemmen horen we de stem van de Goede Herder nauwelijks meer
 18. 1418. Christus is de grote Waarzegger en Helderziende, die de waarheid is en ons helder ziet
 19. 1419. Leer ons, reanimeer ons, inspireer ons met uw Geest
 20. 1420. Ons domicilie is in de hemel. Hier zijn we vreemdelingen per slot van rekening
 21. 1421. Is er een onzichtbare wereld boven deze wereld, achter deze wereld en na deze wereld?
 22. 1422. De toekomstverwachting van de moderne mens is binnenwerelds geworden
 23. 1423. Christelijke eindtijdverwachting lijkt soms een dure bonbondoos die als reclame in etalage staat.
 24. 1424. God houdt geen spreekuur en spreekt ons niet toe achter een loket
 25. 1425. Velen gaan schuw en schichtig door de schaduw en schemer van het leven
 26. 1426. Wij zijn verkreukelde en kwetsbare mensen geworden
 27. 1427. God staat bij ons op de stoep, maar wij laten hem bellen, kloppen en roepen
 28. 1428. Elke herinnering aan God irriteert velen als een vuiltje in het oog
 29. 1429. Tussen kunstbloemen groeit geen onkruid.
 30. 1430. We kunnen de contouren van de komende Lichtstad nog niet zien
 31. 1431. We kunnen het silhouet van Het Nieuw Jeruzalem nog niet aan de horizon ontwaren!
 32. 1432. Van brood-alléén gaat de mens dood
 33. 1433. De boze vermomt zich altijd want hij verschijnt incognito
 34. 1434. De wapenrusting van Efeze 6 blijft in de mottenballen en het zwaard van de Geest is verroest
 35. 1435. Velen blijven Gods woorden vreemd, behalve die ze van God zelf verneemt!
 36. 1436. Jezus riep de discipelen niet met een pieper, maar met zijn handen als toeter. Volg Mij
 37. 1437. De mens is als een verscheurend dier dat met zijn prooi wegloopt en gulzig verslindt
 38. 1438. Geluk is soms als een vluchtige libel in het zomerlicht die zich niet laat vangen
 39. 1439. Geluk is als een luchtspiegeling in de woestijn, een mooie zeepbel die uit elkaar spat.
 40. 1440. Jezus zweept mensen niet op met de gesel der wet, maar laat klokgelui der zaligsprekingen horen
 41. 1441. Laat de motor van je hart maar altijd warm draaien
 42. 1442. Zet je levenslicht op groen.
 43. 1443. Door zorgzaam te leven kan men een onbezorgd leven leiden
 44. 1444. Heilige onbezorgdheid is iets anders dan zorgeloosh
 45. 1445. Sommigen hebben wel een open beurs, maar geen open hart
 46. 1446. Er is geen safe waarin met de dag van morgen kan opslaan
 47. 1447. De Farizeeën hadden van de wet een soort scrabblespel gemaakt
 48. 1448. Wij mensen zijn jukdragers en lastentorsers. Het laatste is een gevolg van het eerste
 49. 1449. Jezus zei echter Mijn juk is zacht en mijn last is licht (in tegenstelling tot de Farizeeën)
 50. 1450. Het kwaad is iets anders dan het lijden. Het eerste is altijd een destructieve macht
 51. 1451. Achter het juk van de zonde sleept de last van de dood.
 52. 1452. Luisteren is meer dan horen en verstaan meer dan begrijpen
 53. 1453. Kleuren die buiten het kleurenspectrum vallen zien we niet
 54. 1454. Geluidstrillingen die een te hoge frequentie hebben horen we niet
 55. 1455. We zijn slechts balletjes in de ruif van de staatsloterij
 56. 1456. Onkruid vergaat wel
 57. 1457. We erven gemakkelijker grootvaders klok dan grootvaders vroomheid
 58. 1458. Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen, het ging hem door merg en been
 59. 1459. Wij zijn geen begrafenisgangers, maar bruiloftsgasten
 60. 1460. Op onze tijd staat het accent van de eeuwigheid
 61. 1461. Keep Christ in your Christmas zeggen de Engelsen
 62. 1462. We verkeren in een winterslaap van geestelijke onverschilligheid.
 63. 1463. Het kruis is de ophaalbrug over de afgrond die ons van God gescheiden houdt
 64. 1464. Meeleven is samen met de rouwdragende in de afgrond kijken
 65. 1465. Wie niet kan vergeven, vergiftigt zichzelf. Hij legt een drake-ei
 66. 1466. Gods woord is geen bureaulamp en ook geen schemerlamp, maar stormlamp voor onze voet
 67. 1467. Waar niet vergeven wordt, klopt het leven als een zwerende vinger
 68. 1468. Carnaval : van char naval, wagenschip voor de viering van de komst van de lente tijdens joelfeest
 69. 1469. Veel gelovigen lijken op het water van de Jordaan Het stroomt uit in de Dode Zee
 70. 1470. Mij is gegeven alle macht. Geen politieke of militaire macht, maar volmacht, (exousia)
 71. 1471. Jij hebt een "jij" nodig om "ik" te kunnen zijn. Voor wie ik liefheb, wil ik heten
 72. 1472. Doop is geen einddiploma of getuigschrift goed gedrag, maar garantiebewijs van Gods trouw
 73. 1473. Wij zijn dagjesmensen. We leven bij de dag.
 74. 1474. Jezus bestrafte de wind. Koest! In je mand. Wees stil (Marc. 4)
 75. 1475. De kring mensen rond Jezus is niet gegrond in bloedverwantschap, maar in geestverwantschap
 76. 1476. We hebben veel broers en zussen, want we zijn Gods adoptiefkinderen
 77. 1477. In de carnavalstijd worden de taboes op zij gezet en de maskers opgezet
 78. 1478. Kerk heeft echoputfunctie: als bij een echo de roepstem van de Heiland voort te planten Volg Mij
 79. 1479. De roepende Jezus begint zijn kerkvergaderend en gemeentestichtend werk in Galilea
 80. 1480. Jezus horen is gehoor geven aan Hem, Hem gehoorzaam zijn
 81. 1481. Laten wij de lopers van de liefde voor Hem uitleggen, en op de tenen van onze hoop gaan staan
 82. 1482. We willen de palmtakken van ons geloof voor de Verrezene uitspreiden.
 83. 1483. Voor de Nazareners was Jezus aanstotelijk, want zij namen aanstoot aan Hem (Marc 6:3)
 84. 1484. We hoeven geen Atlas te zijn die de hele wereld op zijn nek torst
 85. 1485. We hoeven geen Sint Joris te zijn om de zevenkoppige Draak van alle ellende te bevechten
 86. 1486. Nergens staat in de bijbel heb de wereld lief, maar wel heb elkaar lief
 87. 1487. We zitten vastgekleefd aan het egoïsme als vliegen aan de vliegenvanger
 88. 1488. We hoeven slechts een klein beetje licht en warmte te verspreiden zoals een waxinelichtje
 89. 1489. Velen zijn met een lelijk -eendje gevoel gestrand zijn op de invoegstrook van de levensweg
 90. 1490. De Heilige Geest daalde niet neer als een roofvogel maar als een duif
 91. 1491. Jezus heeft ons niet achtergelaten in een rozentuin , maar in een bedreigde en bedreigende wereld
 92. 1492. Jezus heeft de repeterende breuk van het kwaad van de gebrokenheid van ons bestaan geheeld
 93. 1493. Christus heeft de dood ontmaskerd en ontmanteld en is aan de Overzijde van de dood verrezen
 94. 1494. Wat aan Jezus is geschied zal ook aan ons geschieden
 95. 1495. Heilspellend, veelbelovend en onweerstaanbaar komt het Godsrijk
 96. 1496. Wij zijn als getuigen à décharge opgeroepen in het wereldomspannend proces van Jezus
 97. 1497. Wij mogen leven onder de lichtkoepel van Gods genade en de regenboog van zijn beloften
 98. 1498. De kerstman heeft het kerstkind verdrongen en de kerstboom de kerstboodschap
 99. 1499. We hebben vandaag alleen nog maar respect voor beurscijfers, groeicijfers en kijkcijfers
 100. 1500. De Architect van de Orion en Plejaden heeft onder ons gewoond