God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 1501 tot 1600


 1. 1501. De hel is niet het huisadres van de duivel. Dat is de plaats waar hij uiteindelijk vernietigd wordt
 2. 1502. Het Woord is vlees geworden, God mens en de Heer slaaf
 3. 1503. Het Woord werd vlees en nu mogen wij ook iets worden: adoptief kinderen van God
 4. 1504. De Boze vermomt zich graag als een goedlachse ,gulle gastheer en geziene godgeleerde
 5. 1505. Wat is een mens zonder Mens?
 6. 1506. Bijbel is als een zandloper met twee lijnen, die breed begint en breed eindigt met de schepping
 7. 1507. Christus is het snijpunt van die twee lijnen!
 8. 1508. De narcistische mens wil beklaagd worden, het slachtoffer spelen want hij is verliefd op zichzelf
 9. 1509. Je moet op een aansprekende manier preken zodat de mens zich aangesproken voelt
 10. 1510. Als een mens zijn zin niet krijgt trekt hij zich vaak terug in een schijnwereld van duim en droom
 11. 1511. De laatste woorden van Boeddha waren "Werk met ijver aan uw eigen verlossing", maar . . . de laatste woorden van Jezus: "Het is volbracht!"
 12. 1512. Christus is de enige bliksemafleider die Gods toorn van ons afleidt naar zichzelf
 13. 1513. God staat op zijn vaderrecht, vorderingsrecht, vergeldingsrecht en verlossingsrecht
 14. 1514. God is één en enig, maar niet een-zaam. Hij is driezaam
 15. 1515. Ik geloof niet in God de Almachtige, maar in God de almachtige Váder
 16. 1516. De haan op het kruis van de toren kondigt de nieuwe dageraad aan die met het kruis is begonnen
 17. 1517. De heilige Geest heeft een schijnwerperfunctie. Alle spotlights zijn op Christus gericht
 18. 1518. Gods geboden zijn geen prikkeldraadversperring op onze levensweg, maar vangrails ernaast
 19. 1519. Alles wat ongezien, ongehoord en ongedacht is voor het rationele denken onwerkelijk
 20. 1520. Als het goddelijke voelbaar en voorstelbaar moet zijn, houdt het geloof op geloof te zijn
 21. 1521. Nieuwe geloofsbezinning op de geloofstraditie verandert ook de geloofsbeleving
 22. 1522. Hij heeft ogen als schietgaten waarachter elk ogenblik het kanon kan afgaan
 23. 1523. De onttroning van God leidt tot onttroning van de mens
 24. 1524. De mens moet niet zorgen dat hij in de hemel komt, maar dat de hemel in hem komt.
 25. 1525. Neuroten likken hun eigen wonden, bijten in eigen staat, hun ogen zijn verstart, en handen vertangt
 26. 1526. Die partij is als een vulkaan die met zijn lavastromen in een explosie een uitweg zoekt
 27. 1527. De één loopt zich het vuur uit de sloffen en de ander zit met zijn sloffen bij het vuur
 28. 1528. Inboorlingen proberen met behulp van houten trommels en ratels de boze geesten te verjagen
 29. 1529. We hechten ons met duizenden zuignapjes aan de façade van de zichtbare dingen
 30. 1530. Wie zal de diepste mijngangen betreden en de donkere catacomben van het onderbewuste?
 31. 1531. Er is een groot verschil tussen behoeftebevrediging en levensvervulling
 32. 1532. In de toekomst wordt het schepsel niet ontschepseld, maar voltooid
 33. 1533. Jezus is niet met ons tot het einde maar tot de voleinding van de wereld en dat is iets anders
 34. 1534. De toekomst is uitkomst
 35. 1535. Vogels in Avifauna blijven in open hokjes zonder tralies zitten door het licht in de kooitjes
 36. 1536. De jaloerse mens gaat zelf in de schaduw staan en is afgunstig op de ander die in de zon staat
 37. 1537. Als je wilt weten wie je bent, kijk in de spiegel. Als je wilt weten wie God is, lees de bijbel.
 38. 1538. Als de zon verdwijnt, worden de sterren zichtbaar. Dan gaat de mens pas de mooie dingen zien
 39. 1539. De mens is geen draaiorgelboek waar de gaatjes al inzitten en waar de muziek vanzelf uitkomt
 40. 1540. Bijgelovigen willen hun machteloosheid onder de sterren omzetten in macht over de sterren
 41. 1541. Zijn de bijbelse wonderen slechts plaatsjes uit de plaatjesdoos van Johannes? Een goocheltruc?
 42. 1542. Christus heeft de dood niet geëlimineerd, maar Hij heeft het venijn, het vergift, eruit weggezogen
 43. 1543. We zouden het landschap van het leven achter en na dit leven graag willen verkennen.
 44. 1544. Wij hebben gereserveerde plaatsen in de hemel waarvoor de toegangsbewijzen al betaald zijn
 45. 1545. De oudste christenen beeldden Jezus uit met een zegevierend en zegenend gebaar
 46. 1546. De estheticus en de ethicus, levensgenieter en de zedenmeester zijn elkaars tegenvoeters
 47. 1547. Verkiezingsleer van Calvijn is een modelboerderij en komt dichtbij een noodlotsleer
 48. 1548. De Allerhoogste werd de Allerlaagste, de Allermeeste de Allerminste, kortom ons Allernaaste
 49. 1549. Blijf niet navelstarend hangen in jouw klachten
 50. 1550. De bijbelwetenschap is de butler van de theoloog
 51. 1551. Het enige aardige aan de duivel is dat hij uiteindelijk niet overwint
 52. 1552. De duivel is niet van gisteren. Hij is van vandaag
 53. 1553. De Messias in de apocalyptiek heeft een boventijdelijk, bovenhistorisch en bovennatuurlijk karakter
 54. 1554. Horen is in de Bijbel gehoor geven aan, gehoorzaam zijn
 55. 1555. Wij lijden vandaag aan de ontluistering, de ontrafeling en de verloedering van het bestaan
 56. 1556. De beeldschermgeneratie offert dagelijks vele uren op het elektronisch alta
 57. 1557. De moderne mens wil boven zichzelf uitgetild worden in kicks, roes en extase
 58. 1558. Geluk is een gevolg van zinvol functioneren
 59. 1559. Geluk is iets anders dan genot, zoals zegen iets anders is dan succes en welzijn dan welvaart
 60. 1560. Wie zich aan de eenzaamheid overgeeft, is spoedig alleen
 61. 1561. Jezus is God op menselijke golflengte
 62. 1562. Mensen hebben mensen nodig om mens te zijn
 63. 1563. De eenzame is losgeknipt uit alle relaties, hij kent geen oerverbondenheid met het leven
 64. 1564. Bezetenheid is bezet bezit zijn, verslaafd zijn en horig aan vreemde machten
 65. 1565. Bidden is je stellen in Gods vóórgegeven nabijheid. Hij is er al als wij denken tot Hem te kom
 66. 1566. De mens is geen naakte aap noch veredelde fruitvlieg
 67. 1567. De mens is geen echoput van zijn omgeving
 68. 1568. De mens is aanspreekbaar, door God aangesproken en daarom aansprakelijk
 69. 1569. God gáát met ons, heeft met ons verkering. Bijbel noemt dit Gods verborgen omgang
 70. 1570. Het voornaamste doel van het leven is dat wij God kennen
 71. 1571. Geluk komt altijd met iets anders mee
 72. 1572. Geluk is de tweelingzuster van de liefde
 73. 1573. Mensen die altijd in afzondering leven worden zonder uitzondering zonderling
 74. 1574. Wie een vriend wil hebben moet allereerst een vriend zijn
 75. 1575. Door de Heilige Geest bemerken wij Gods aanwezigheid, in-wezigheid en bezigheid
 76. 1576. Geluk is de werkelijkheid waarin wij de verwerkelijking van onszelf vinden
 77. 1577. Bidden is ten diepste niet inwendig, maar uitwendig. De bidder wendt zich immers naar buiten!
 78. 1578. In het wereldomspannend proces tegen Jezus Christus zijn we als getuigen a décharge opgeroepen
 79. 1579. De God van de profeten en apostelen is de Getrouwe, Betrouwbare en Trouwhartige JHVH
 80. 1580. Iedereen wil uniek zijn zelfs de meest grijze muis in een Vinexlocatie
 81. 1581. We leven in een ebperiode van de Heilige Geest. Met de vloed komt de invloed van de Geest
 82. 1582. Jezus heeft de walgelijk bittere beker van Gods toorn tot de laatste druppel leeggedronken
 83. 1583. Een heilige is in het Nieuwe Testament altijd een geheiligde
 84. 1584. Mensen zijn als rivieren, ze kronkelen zo omdat ze de weg van de minste weerstand kiezen
 85. 1585. Velen zijn kortzichtig, omdat ze niet verder kijken dan de kerktoren van hun eigen dorp
 86. 1586. Veel mensen poetsen alleen de buitenkant van het vege lijf en vergeten de binnenkant
 87. 1587. De God van de Openbaring verschijnt in knechtsgestalte: at your service
 88. 1588. De kerk heeft een belijdenis nodig waarvoor ze de handen in het vuur wil steken
 89. 1589. De gedachte zingt nog steeds rond dat dogmatiek een sluitend systeem moet bieden
 90. 1590. Protestanten hebben geen doophuis(bij de kerk), maar een doopvont (bij de kansel)
 91. 1591. Boven de afgronden van menselijke opstandigheid staat de koepel van Gods vergeving
 92. 1592. De mens heeft zich als met een schaar losgeknipt uit alle relaties, ook uit die met God
 93. 1593. De mens heeft naar eigen goeddunken de grenspalen van goed en kwaad verzet
 94. 1594. Zuiplappen, zwakkelingen en zwarthandelaren mogen leven van de zachtzinnigheid van de Christus
 95. 1595. het filosemitisme valt het nieuwe van het Nieuwe Testament weg
 96. 1596. Gevoelens zijn als waterstromen zeer moeilijk te kanaliseren
 97. 1597. Als de Grond van ons bestaan een Afgrond wordt, wordt God afgrondelijk
 98. 1598. Goddelozen zijn wettelozen
 99. 1599. De één heeft bloed aan zijn handen, de ander heeft bloed aan zijn geest
 100. 1600. De naam Heer, heeft niets mannigs, mannelijks of hanigs. God is bovengeslachtelijk