God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 1801 tot 1900


 1. 1801. De poes heeft een grote aaibaarheidsfactor.Duimzuigen, snoepen, roken zijn ook troostobjecten.
 2. 1802. We beleven de wereld via onze herinneringen. We her-inner-en
 3. 1803. Een herinnering aan een bezoek kan belangrijker zijn dan het bezoek zelf
 4. 1804. Religieuze ervaringen laten zich niet verpakken in de kratten van de logica
 5. 1805. Een stortregen van gedachten overvalt ons. Schuilen gaat niet
 6. 1806. We hebben een dubbelbewustzijn. We kunnen met onszelf overleggen.
 7. 1807. Hij slalomt door de gevaren heen
 8. 1808. Hij slalomt door de gevaren heen
 9. 1809. De belijdenis is geen droogbloem die je tussen de bladen van de bijbel legt
 10. 1810. Het is zo gemakkelijk een blik clichés te openen als je gaat schrijven
 11. 1811. Als kinderen niet continu bemoedigd worden, worden ze lastig…
 12. 1812. Wij hebben niet de wijsheid in pacht, maar we zijn door de Waarheid gevonden
 13. 1813. De essentie van Jezus ligt in datgene waarin Hij uitsteeg boven zijn tijdgenoten
 14. 1814. Voor velen is vandaag het evangelie ongedekte valuta geworden
 15. 1815. Overheid is in dienst van God om met de macht die zij heeft, het recht te verzekeren
 16. 1816. Wees stil voor de Heer, al wat leeft, want hij komt uit zijn heilige woning. (Zach, 2 : 17).
 17. 1817. Als God bij je komt, komt Hij niet gezellig even achterom. Hallo God, wil je je voeten vegen?
 18. 1818. De kerkorde is geen korset maar een skelet. Een korset kort in. Een skelet geeft ruggengraat
 19. 1819. Geloven ontstaat niet doordat iets duidelijk wordt, maar Iemand
 20. 1820. In het Licht van de Eeuwigheid is ons leven slechts een lampje dat even aan- en uitflitst.
 21. 1821. Wij hebben geen leven in ons zelf want wij lopen met de dood in de schoenen
 22. 1822. Hoe bedoel je dat? klinkt vriendelijker dan Waarom doe je dat?
 23. 1823. Waarom-vragen plaatsen mensen in de verdedigingshouding
 24. 1824. Jezus viel totaal buiten het denkraam van Joden en Grieken.
 25. 1825. Leer ons onze dagen tellen is iets anders dan leer ons dat onze dagen geteld zijn.
 26. 1826. Wij kunnen met de stopwatch onze verglijdende levensseconden niet meten
 27. 1827. We zijn niet geschapen om robot te zijn in een wereld van glas en staal, maar mens Gods
 28. 1828. Kan het grootse, goddelijker en ook dichtbijer, warmer en menselijker dan bij Johannes? Nee.
 29. 1829. De meeste mensen zijn continu beangst door anderen niet bemind en gewaardeerd te worden.
 30. 1830. De mens is ten diepste een agent en geen patiënt Hij moet ageren en re-ageren, (actie en reactie)
 31. 1831. De arena is tempel geworden, de voetballers godenzonen en de Voetbal is heilig verklaard
 32. 1832. Mystiek als bestendige levenshouding is blijvend, maar extase is een momentervaring
 33. 1833. Religieuze ervaring is altijd een echo van Gods openbaring.
 34. 1834. Leven is kamperen en sterven is opbreken en de pinnen van je levenstent losmaken
 35. 1835. Sterven is bij de HERE je intrek nemen
 36. 1836. Christus spijkert de mens niet vast op het Procustusbed van het karma
 37. 1837. Wij verzoenen God niet. God verzoent ons met zichzelf
 38. 1838. De delta van geestelijke stromingen is onafzienbaar en de zee waarin ze uitkomt oeverloos
 39. 1839. Wij worden bij de hemelpoort niet geretourneerd om als nomaden op deze planeet verder te leven. Er is geen reincarnatie
 40. 1840. De duivel is niet van gisteren. Hij is van vandaag
 41. 1841. De vondst van de knekelkist van Jakobus de rechtvaardige voegt niets toe aan ons geloof
 42. 1842. De vondst van de knekelkist van Jakobus de rechtvaardige voegt niets toe aan ons geloof
 43. 1843. Voor sommigen is de Bijbel de hofleverancier van het pluralisme
 44. 1844. De Bijbel is geen butler voor onze visie, maar een kritische gesprekspartner
 45. 1845. Het moderne ritueel van de onzekerheid van het geloof wordt vandaag vaak opgevoerd.
 46. 1846. Mededogen begint met zien met andere ogen
 47. 1847. Het woord god hebben wij als dood kapitaal opgeborgen in de schuifladen van onze herinnering
 48. 1848. Het vuur van de Heilige Geest kan verlichten en verwarmen, maar ook verzengen en verbranden
 49. 1849. Waar het vuur van de Geest werkt gaan de hoogmoed en trots in vlammen op
 50. 1850. De mens is als een piano. Hij kan ontstemd zijn en goed gestemd zijn
 51. 1851. Een zieke van geest is óf ontremd óf ontstemd. Hij moet geremd of gestemd worden.
 52. 1852. In renbaan van het geloof moeten we de jas van de twijfel en het pak van de verbittering uittrekken
 53. 1853. Wij zijn van adel Wij zijn bruiloftsgasten. Wij zijn koningskinderen
 54. 1854. Het eerste optreden Jezus vond niet plaats in tempel, synagoge, of woestijn, maar op een feestje
 55. 1855. Waar mensen lijden kijken we met hen in een afgrond, want lijden is afgrondelijk
 56. 1856. De gidsen en goeroes van de geest geven de mens nog geen geloof
 57. 1857. Meditatietechnieken en bewustwordingsprocessen zijn niet altijd de toegangswegen tot het geloof
 58. 1858. De zaak van Jezus is een gewonnen zaak. Hij is geen Loser!
 59. 1859. Een kerk zonder liefde is een kerkhof een mens zonder liefde is een onmens
 60. 1860. Een engel zonder liefde is een spook .Een huwelijk zonder liefde is een hel
 61. 1861. Geloof zonder liefde is fanatisme
 62. 1862. Liefde is de kwaliteit van het geloof, het aroma van de ziel, het cement van het huwelijk
 63. 1863. Jezus was een selfmade rabbi die nooit college had gelopen in de rabbijnenscholen
 64. 1864. Jezus komt in het verhaal van de verloren zoon niet voor, maar het verhaal komt wel in Jezus voor
 65. 1865. Schorriemorrie en gespuis plachten tot Jezus te komen! Hij had aantrekkingskracht . (Lucas 15:1)
 66. 1866. God heeft zichzelf geïnvesteerd in onze schuld en zich ingegraven in onze schade en schande
 67. 1867. Dat de Heiland verdrietige mensen tot zich roept is de draagbalk van het Evangelie
 68. 1868. We mogen God aanroepen, aanspreken, ja zelfs aansprakelijk stellen.Hij is aanspreekbaar!
 69. 1869. Je voelt je soms als een schip met hangende zeilen in de windstilte. De vaart is er uit!
 70. 1870. Je dobbert wat rond in dichte mist, stuurloos, lusteloos,richtingloos, soms geestelijk bewusteloos
 71. 1871. Unieke momenten die als hoogspanningsmasten zich verheffen vanuit de laagvlakte van ons leven!
 72. 1872. In de Bijbel komen geen supergelovigen voor met een stralenkrans om het hoofd!
 73. 1873. Als het ons tegenzit trekken we ons soms terug in de spelonken van een ragfijn zelfbeklag
 74. 1874. De handdruk onderaan het kanseltrapje is als de handslag van de boeren op de ossenmarkt in Putten
 75. 1875. In de hemel kun je alleen maar beminnen en bemind worden
 76. 1876. Jezus was onverschillig voor kijkcijfers, Hij zocht altijd weer de enkeling, die éne
 77. 1877. Wij mogen handlangers van Gods liefde zijn en doorgeefluiken van zijn barmhartigheid
 78. 1878. De handdruk onderaan het kanseltrapje is als de handslag van de boeren op de ossenmarkt in Putten
 79. 1879. Wij mogen handlangers van Gods liefde zijn en doorgeefluiken van zijn barmhartigheid
 80. 1880. De liefde is de meeste omdat zij onvervangbaar is als geloof en hoop mogen verdwijnen
 81. 1881. Waar liefde uitgedeeld wordt vermenigvuldigt zij zich.
 82. 1882. Wij zijn hier gekomen om vreugde te vermenigvuldigen door elkaar te laten delen in onze zorgen
 83. 1883. Wij geestelijk en psychisch sterken, hoeven niet altijd sterk te zijn. We mogen zwak, kwetsbaar zijn
 84. 1884. De priesters kon de melaatse slechts rein verklaren. Jezus kon hem rein maken.
 85. 1885. Velen spreken over God slechts in de derde persoon, niet in de tweede, wel over Hem , niet tot Hem
 86. 1886. "Hij" wordt "Gij" in de ontmoeting.
 87. 1887. Wij Nederlanders zijn laaglanders levend op de aanslibsels van Rijn en Maas.
 88. 1888. Velen hebben wel een open beurs, maar een gesloten hart en een huis van plastic
 89. 1889. Wij staan ingeschreven in de registers van de hemelse burgerstand
 90. 1890. De Rechter is de Redder en de Herder is het Lam.
 91. 1891. Er komt een eind aan het schrikbewind van de tirannen en de smeerlapperij van booswichten
 92. 1892. Niet de bruid, maar de bruidegom was het stralende middelpunt van een oosterse bruiloft.
 93. 1893. Als de bruidegom van vrijgezellenafscheidsfeestje kwam zong men Daar komt de bruidegom!
 94. 1894. Velen zijn onder de hypnose en de narcose van het moderne levensgevoel in coma geraakt
 95. 1895. Er is een groot verschil tussen de kakstoel van Renaissance en modern toilet met zitvlaksproeier
 96. 1896. Onze ergernis aan Jezus kan overgaan in een verloochening van Jezus
 97. 1897. Het overleveren van mensen is iets anders dan het overleveren van een klassieke tekst
 98. 1898. Bandenloosheid is iets anders dan bandeloosheid.
 99. 1899. Hij is de golden boy van de gospelmuziek die scoort met aanbiddingsmuziek
 100. 1900. De zee is in de bijbel een symboolwoord, domicilie van donkere en demonische machten