God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 2901 tot 3000


 1. 2901. Israel moest offeren met muziek.
 2. 2902. Christelijk offer is geen opoffering, maar overgave, toewijding
 3. 2903. Christelijke overgave is zeggen: me voici, hier ben ik
 4. 2904. Mensen die zichzelf wegcijferen betekenen niets voor de ander. Ze zijn een nul, onbenullig
 5. 2905. Vrijheid gelijkheid en broederschap zijn drie loten uit een wortel: Christus
 6. 2906. Christenen hebben een vaste relatie met God.Geen net-relatie
 7. 2907. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid
 8. 2908. Praat eens met iemand die luistert. Geweldig!
 9. 2909. Praat eens met iemand die luistert. Geweldig
 10. 2910. Met de hand achter de schelp van het oor luistert God aandachtig
 11. 2911. God kan luisteren en antwoorden.
 12. 2912. Leer ons onze dagen tellen= wegen Welk gewicht hebben ze?
 13. 2913. We kunnen de zandloper van de tijd niet omdraaien.
 14. 2914. We kunnen met onze stopwatch de verglijdende sekonde niet meten
 15. 2915. Tel uit je winst.We zijn geschapen om lief te hebben
 16. 2916. Met de wegenwacht van de Heilige Geest gaan we de grens van het oude jaar over
 17. 2917. In de gerichten en geruchten van gerichten die over de aarde gaan horen we de voetstappen van de komende Heer
 18. 2918. God is een Gij. HERE, Gij zijt ons een toevlucht geweest
 19. 2919. Wie zit in de schuilplaats van de Allerhoogste zit, overnacht onder het schaduwdak van de Almachtige
 20. 2920. We laten ons niet kennen, want we trekken camouflagenetten over ons heen
 21. 2921. Gods ogen glinsteren van grenzeloze liefde
 22. 2922. Een drie-draads snoer wordt niet gemakkelijk verbroken, het is een Triple Alliantie
 23. 2923. Tweezaamheid van het huwlijk is gegrond in het haardvuur van de liefde
 24. 2924. De mens is geschapen om medemens te zijn
 25. 2925. Trouwen kun je nooit in je eentje, wel in een lelijk eendje.
 26. 2926. Ieder heeftd een megezel nodig wil het gezellig zijn.
 27. 2927. LIefde is aandacht.
 28. 2928. Zeurpieten zijn spookrijders. ze brengen het menselijk verkeer in gevaar.
 29. 2929. We mogen dansen en dromen, feesten en fantaseren, vieren en verbeelden
 30. 2930. Jezus is aan Godsgericht over onze schuld en schande ten onder gegaan.
 31. 2931. Het schrikdraad van Gods heiligheid staat onder de stroom van zijn toorn
 32. 2932. Als een machtige inktvis heeft Assyrie zijn grijparmen uitgestrekt
 33. 2933. Gods Woord vraagt een ja of een nee: beaming of bestrijding.
 34. 2934. De wordingsgeschiedenis van de bijbel is een proces van eeuwen
 35. 2935. Aangeklaagd door het verleden, gekweld door het heden en bedreigd door de toekomst
 36. 2936. Met de wegenwacht van de Heilige Geest gaan we de jaargrens over
 37. 2937. Ik de HERE grijp uw rechterhand vast, vrees niet. Jes. 42
 38. 2938. Dit woord verdicht en verdiept zich tot J.Chrisrus die uit Israel geboren zal worden.
 39. 2939. Boek Ruth is geen liefdesgeschiedenis maar heilsgeschiedenis
 40. 2940. Velen zeggen Luister Heer, uw knecht spreekt, i.p.v andersom
 41. 2941. Luister, Heer Uw knecht spreekt
 42. 2942. Het bedieninsgpaneel van het ruimteschip aarde is stuk
 43. 2943. Jezus wordt soms door de kerk op de absentielijst geplaatst
 44. 2944. Mens is meer dan een aap met hersens of opteloms van 5 miljard zenuwcellen
 45. 2945. We hebben open vensters in de richting van Jeruzalem Dan 6
 46. 2946. Een mens kent pas echt voorzover hij liefheeft.
 47. 2947. Gods Woord is geen bureaulamp, maar een stormlamp voo onze voet
 48. 2948. He belangrijkste is niet of ons land vruchtbaar is, maar of we zelf vruchtbaar zijn voor het rijk van God
 49. 2949. Loven gaat een toon hoger dan danken.
 50. 2950. Het rijk van de Messias wordt gekenmerkt door een wederzijdse mededeelzaamheid
 51. 2951. Sjaloom is elkaar uitndigen onder eigen wijnstok en vijgeboom
 52. 2952. Profetie is proclamatie van het komende Rijk van de Messias.
 53. 2953. Zoals vrouwe goddeloosheid zich genesteld heeft in de efa, zo heeft de zonde zich genesteld in de kerk (Zach,.5)
 54. 2954. Pleinen van het Nieuw Jeruzalem zullen vol zijn van spelende jongens en meisjes Zach 8 vers 5
 55. 2955. De woestijn is geen klooster zonder muren, geen openluchtschool voor profeten, maar plaats der verschrikking
 56. 2956. WWW is slogan van de duivel:verzoeken, verleiden, verderven
 57. 2957. Het schild van het geloof en het zwaard van de Heilige Geest liggen te verroesten
 58. 2958. De mens leeft van brood alleen is de grote verzoeking
 59. 2959. We pingongen de schuld naar elkaar
 60. 2960. Wij zijn Gods lichtdragers en smaakmakers
 61. 2961. Schare is de menigte die met bewogenheid wordt bekeken
 62. 2962. Gepeupel is de menigte waarop met minachting wordt neergekeken
 63. 2963. Herderloosheid is de grote nood van deze tijd
 64. 2964. Relatiestoornissen vormen de ziekten van de moderne tijd.
 65. 2965. Een herderloze menigte heeft geen leiding, geen richting en is beinvloedbaar
 66. 2966. We zijn jukdragers en lastentorsers
 67. 2967. Jezus zegt Geef hier dat jukl Geef hier die last
 68. 2968. De mens heeft een transcendentiebesef dat hem een intrinsieke waarde verleent
 69. 2969. Wie een mens schendt, schendt zijn maker
 70. 2970. De natuur kent de kringloop, draait in cirkels
 71. 2971. De mensheidsgeschiedenis kent de eeuw in het hart en een kruis in de tijd
 72. 2972. We hebben een standaard waaraan het onrecht gemeten kan worden.
 73. 2973. De standaard van de Gekruisigde staat haaks op het cirkeldenken
 74. 2974. Het kruis heft het kringloopdenkenop.door Gods liefde
 75. 2975. Je kunt je kleden zoals je je voelt, maar je kunt je ook voelen zoals je je kleedt
 76. 2976. Uiterlijke rituelen kunnen je helpen om innerlijk te blijven geloven
 77. 2977. In een romantische cultuur is niet jouw belofte heilig, maar je eigen verliefdheid
 78. 2978. Je kunt je gaan voelen zoals je je gedraagt
 79. 2979. Middel tegen religieuze depressie? Dordse leerregels
 80. 2980. De 'restgedachte' is ook bijbels (Jer.50:20)
 81. 2981. Er is verschil tussen individualisme en individualisering
 82. 2982. Abraham was geen individualist, maar God riep hem wel als enkeling
 83. 2983. Als hedenen toekomst geen perspEctief bieden, mogen we leven vanuit de VVT
 84. 2984. Zekerheid krijg je door terug te denken aan wat gebeurd is:Opstanding van de Heer
 85. 2985. Zegen is een daad-werkelijk teken van Gods nabijheid en zijn belofte
 86. 2986. Gave en werking van de zegen komen uitsluitend van de grote Zegenaar
 87. 2987. Er was eens een angsthaas in Vorden die bang was om haastig te worden want iedereen raast en heeft op het laatst geen tijd om gelukkig te worden
 88. 2988. Een bouwheer uit Ur der Chaldeeen bouwde een huis zonder pleeen, dat lijkt nu wel raar maar was toen geen bezwaar omdat ze het buitenshuis deeen
 89. 2989. God gaf zijn Geliefde voor zijn geliefden
 90. 2990. Hij gaf zijn leven voor ons leven
 91. 2991. In Jedzus leren we god kennen als een gevende God
 92. 2992. Als God voor ons is wie kan dan tegen ons zijn?
 93. 2993. God is voor onsomdat Hij zich keerde tegen zijn eindeloos geliefde Zoon
 94. 2994. Als we een gekruisigde Heer volgen, zullen we ook kruiservaringen kennen
 95. 2995. Jezus 'glorie is oogverlindend en hartverwarmend.
 96. 2996. Jezus is Gods lieveling, zijn Zoon. Luister naar hem.
 97. 2997. God als een trotse vader: deze is mijn geliefde Zoon
 98. 2998. Jezus is doelgericht gestorven
 99. 2999. God is de gunnende en gevende God, die liefdevol ons aanneemt en omarmt
 100. 3000. Zonde is ons pogen los van God proberen te leven