God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 2001 tot 2100


 1. 2001. Het jonge kind kent emotionele eigenschappen toe aan objecten
 2. 2002. Creativiteit is het meest individuele vormgevingsvermogen van de mens.
 3. 2003. Beeldend denken is typerend voor zwakzinnigen
 4. 2004. Het kind heeft een ongecultiveerd, ongerept en oorspronkelijk vormgevingsvermogen.
 5. 2005. Jezus is niet opgewekt uit de dood, maar uit de doden (concreet)
 6. 2006. Sterven is ontslapen om straks weer op te staan.
 7. 2007. Verloren zoon zei: Die zoon van jou, pa en niet "mijn broer" Praten in derde persoon
 8. 2008. Het oudtestamentische offerritueel kent 3 elementen: presentatie, handoplegging en offer
 9. 2009. Jezus is beschuldigd van Godslasteraar, tempelontheiliger en volksverleider
 10. 2010. De adem van de Heilige Geest is de mond-op-mondbeademing van de Heilige Geest
 11. 2011. Pseudoniem van Jezus is de oudtestamentische eretitel Zoon des mensen
 12. 2012. De Dag des Heren is bij Johannes de Doper de Dag van het Gericht, Gods Tribunaal
 13. 2013. God heeft handen: milde handen en vriendelijke ogen zijn bij U van eeuwigheid
 14. 2014. Velen worden handgemeen en handtastelijk en treden hardhandig op
 15. 2015. Handlangers van Gods barmhartigheid zijn niet hardhandig naar handig handzaam
 16. 2016. God is nooit onthand. We hebben de handtekening van zijn beloften en de handdruk van zijn trouw
 17. 2017. Zij die amechtig overal achteraan hollen. en meehijgen met de waan van de tijd
 18. 2018. Bedremmeld, beteuterd en bedeesd zijn synoniemen
 19. 2019. Om de schatkamer van het Woord te openen is de sleutel der kennis nodig
 20. 2020. Wij zijn pas rijk in God als we arm zijn in ons zelf
 21. 2021. Investeer uw geld in de hemel en maak van het aardse slijk een eeuwig goed
 22. 2022. We hebben liever kennissen onder de upperten dan onder de underdog
 23. 2023. We rijden ook vandaag met een grote boog om Lazarus heen die bij ons op de stoep ligt
 24. 2024. Zullen bij de comeback van Jezus de vlaggen nog wel uitgestoken worden?
 25. 2025. Jezus geeft de naamloze een naam en Hij maakt de massamens tot enkeling voor God
 26. 2026. Visueel gehandicapten, mobiel gestoorden en geestelijk invaliden hebben hulp nodig
 27. 2027. Dat gerucht verspreidt zich als een heidebrand
 28. 2028. Jezus kijkt de massa aan maar spreekt tot de enkeling: Indien iemand tot Mij komt
 29. 2029. Dictator brult vanaf het paleisbalkon de massa toe, Jezus spreekt de enkeling aan
 30. 2030. De Heer zoekt geen aanhangers, maar volgelingen, geen dienstplichtigen maar vrijwilligers
 31. 2031. Een boom draagt pas vruchten als hij wortels heeft
 32. 2032. De weg naar het Beloofde land loopt via de woestijn
 33. 2033. De weg naar het Beloofde land loopt via de woestijn
 34. 2034. De verwoestijning neemt als maar toe, maar de woestijn zal bloeien als de Keukenhof
 35. 2035. Jezus doorbreekt bewust het aanrakingstaboe van de melaatse. Hij raakte hem aan
 36. 2036. Velen willen niet door Hem aangeraakt worden
 37. 2037. Ook u heeft een echoput-functie: de roepstem van Jezus als bij echo voort te planten
 38. 2038. Navolging is iets anders dan nabootsing
 39. 2039. Sommigen worden bewierookt en gelauwerd, anderen vergeten, verguisd of vergast
 40. 2040. Woedend schreeuwt Jezus "Laat de kinderen tot Mij komen"!!
 41. 2041. Wees waakzaam betekent blijf op je qui-vive
 42. 2042. Jezus lag, rustend op zijn linkerelleboog, aan bij de halvemaansikkelvormige tafel van de tollenaar
 43. 2043. Jezus lag, rustend op zijn linkerelleboog, aan bij de halvemaansikkelvormige tafel van de tollenaar
 44. 2044. Jezus is niet alleen onze Voorganger, maar ook onze Voorzanger
 45. 2045. Jezus is zingend de gitzwarte nacht van het Grote Lijden ingegaan (Het Hallel!)
 46. 2046. Koning, keizer, admiraal, Kerstfeest vieren ze allemaal
 47. 2047. Moderne theologen zitten vol met Schriftkritiek, maar de Schrift heeft kritiek op hen
 48. 2048. Chara en charis, blijdschap en genade ontspringen aan dezelfde bron, dezelfde stam
 49. 2049. De engel Gabriël is de gabber van God, Gods boodschappenjongen zogezegd
 50. 2050. De stuwmeren van onze verwachtingen zijn leeggelopen
 51. 2051. We moeten niet consu-meren maar consu-minderen
 52. 2052. Het oude jaar wordt op 31 december bijgezet in het mausoleum der geschiedenis
 53. 2053. Er zijn zoveel herinneringen die niet worden uitgewist als voetsporen in de sneeuw
 54. 2054. God tilt ons op en draagt ons omhoog tegen de zwaartekracht van onze zorgen in
 55. 2055. De Heer is met ontferming bewogen over hoertjes, hangjongeren, spuiters, slikkers en stappers
 56. 2056. Ook in onze tijd gaat het net als in het Romeinse rijk om brood, bloot en spelen
 57. 2057. In de kakofonie van dissonanten is Gods stem voor velen nauwelijks meer verstaanbaar
 58. 2058. Wij zijn geen marionetten in een poppenspel zoals Jan Klaassen en Katrijn
 59. 2059. Je hebt genade nodig om van genade te leven
 60. 2060. Mozes moest niet met een toverstaf, maar met een herdersstaf Israël uitleiden
 61. 2061. Er is een vorm van gierigheid die niets met geld te maken heeft: de nieuwsgierigheid
 62. 2062. Nieuwsgierigheid van het sleutelgat? nee die van de zuivere begeerte naar het nieuwe
 63. 2063. Mensen lopen zich niet meer het vuur uit de sloffen, maar zitten met de sloffen bij het vuur.
 64. 2064. We leven in de eeuw van de gulzige mens Gulzige mens is de bedreigde mens
 65. 2065. Het Filistijnse van de Filistijnen was hun onbesnedenheid.
 66. 2066. De Filistijnse cultuur was een verwekkingscultuur, een vruchtbaarheidscultuur,
 67. 2067. We koesteren een slang aan onze boezem en er zit een tijger in ons hart
 68. 2068. We zijn geroepen om Baileybruggen van verzoening te bouwen in deze wereld
 69. 2069. Als het roofdier in ons ontwaakt krijgt het klauwen en beschadigt het de ander
 70. 2070. We hebben God op wachtgeld geplaatst en zijn naam uit ons adresboek geschrapt
 71. 2071. We moeten recht paren aan macht, zodat recht machtig is en macht rechtvaardig
 72. 2072. Psalm 68 is de Marseillaise van de Hugenoten
 73. 2073. Dag aan dag draagt en verdraagt maar heidenen droegen hun goden
 74. 2074. De Bijbel is het boek der ontmoetingen en God is de God van de omgang
 75. 2075. De oosterse herder lijkt op een Amerikaanse cowboy zonder wildwestromantiek
 76. 2076. Een handdruk was in het oosten een bevestiging van een gesloten overeenkomst.
 77. 2077. Aan iemands handdruk kent men zijn karakter
 78. 2078. Bij echte liefde is de man geen playboy en de vrouw geen knuffelpoes
 79. 2079. Niet de taal van het verstand, maar de taal van het hart is doorslaggevend
 80. 2080. Er is licht in het donker, rijkdom in armoede en leven in de dood
 81. 2081. Veel oude mensen lijken op uitgebrande kraters en kale bomen in de herfst zonder vruchten
 82. 2082. De ware vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn drie loten uit één wortel: Christus
 83. 2083. God luistert naar ons met de hand aan de schelp van Zijn oor en naar ons voorovergebogen
 84. 2084. God kan luisteren. Hij is niet onbeschreeuwbaar doof
 85. 2085. Leer mij uw weg is niet de weg die God met de dichter zal gaan maar die hij met God moet gaan
 86. 2086. Als wij roepen uit de diepten, antwoordt God uit de hoogten
 87. 2087. Wij kunnen de zandloper van de tijd helaas niet omdraaien
 88. 2088. Gruis zijt ge en tot gruis zult ge weerkeren
 89. 2089. Ga niet in mineur bij de klaagmuur staan, maar zie bij het open venster het panorama van Gods oeverloze liefde!
 90. 2090. We gaan het nieuwe jaar tegemoet met de wegenwacht van de Heilige Geest
 91. 2091. We zwijgen de dood dood. We werpen een camouflagenet over hem heen
 92. 2092. We kunnen de scherven van gebroken levens en gebroken idealen niet lijmen met Velpon
 93. 2093. Het computertijdperk heeft ons tot rendieren gemaakt. We rennen maar door
 94. 2094. Ongewenste kinderen accepteren we niet meer en een ongewenste dood wachten we niet meer af.
 95. 2095. We zitten de hele dag achter het telraam van onze succesagenda onze dagen te tellen
 96. 2096. Wij mensen zijn net als territoriumdieren die angstvallig hun eigen gebied bewaken
 97. 2097. Gods Woord heeft een vervreemdende kracht, het maakt ons vreemdelingen op aarde
 98. 2098. Gods geboden zijn ingelijst in zijn beloften. We moeten die geboden niet uit die lijst halen
 99. 2099. Gods Woord is geen zoeklicht, noch een vuurtorenlicht, maar een stormlamp voor onze voet
 100. 2100. De Rooms-katholieken hebben de tempelliturgie, de protestanten de synagogeliturgie als basis