A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Allah is geen eigennaam zoals JHWH maar een titel


 

Zie ook Rotskoepel bij Bijbelse plaatsen

Het woord Allah betekent God. Ook het Hebreeuwse woord El betekent God.

Deze woorden  zijn afkomstig van dezelfde stam.

Palestijnse jongeren riepen al stenen gooiend Allah Akbar  Allah is groot

Kun je  zeggen dat de moslims dezelfde God aanbidden als wij?

Typisch voor de Here God is dat Hij voor mij knielt

Hij is genade, Hij buigt zich voorover. Als een moeder over haar kind  Hij is mij toegenegen

Zo is Allah niet. De moslims zijn het die moeten knielen. De moslims moeten buigen.

 De moslim  kan ook art. 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis onderschrijven.

Hij erkent met de christen dat er een eeuwig wezen is, dat wij God (Allah) noemen.

Hij kent echter niet de náám van deze God, die is HERE, de God van het Verbond.

Wij belijden: De HERE is God.

In alle Arabische talen wordt god met Allah aangeduid. Ook in de kerkdiensten.

Maar daarom is de God van Israël en het christelijk geloof nog niet dezelfde als de Allah van de moslims

Of het gaat om dezelfde god, zie je aan de eigenschappen.

Psalm 103 zegt Barmhartig en genadig is de Here, groot van goedertierenheid.

Koran "Christenen zeggen dat Christus de zoon van God is

Gods vloek zij  daarvoor over hen (Soera 9,30)"

Een God als hoogste wezen

Moslims, joden en christenen hebben in ieder geval gemeenschappelijk dat zij één God erkennen.

Moslims en christenen zijn daarin één, dat ze een Hoogste Wezen kennen, dat zij Allah of God noemen>.

Maar de Germanen en  de Grieken kenden ook een hoogste wezen dat zij God noemden.

Bij de Germanen was Wodan God en bij de Grieken Zeus.

Bij de christenen is de HERE God.

De naam Allah kan  gebruikt  worden als een functietitel en als eigennaam.

Functietitel

De naam Allah is bij de moslims vooral een functietitel.  

De islam heeft als het ware een vacature  voor de functie Allah. Wie is de Allah van de moslims?

De bijbel zegt: alleen de HERE (Jahweh) is Allah 

In  de evangelisatielectuur van de Koptische Kerk in Egypte lazen we Jezus is Allah!

Wij belijden: de Vader van onze Here Jezus Christus is God.Hij is de echte Allah

De HERE heeft het alléénrecht op deze titel.