A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Er is geen ster die ons voorgaat, maar een Hand die ons leidt


 

Babylon bakermat astrologie

De bakermat van de moderne astrologie is Babylon. De astrologie was de staatsgodsdienst der Babyloniërs

Het zijn de Chaldeeuwse priesters geweest die begonnen zijn aan de sterrenbeelden een zekere betekenis toe te kennen. Astrologie (sterrenwichelarij) is iets anders dan astronomie(wetenschap)

De dierenriem is  de gordel aan het firmament  waarin de ons bekende planeten zich bewegen.

De toren van Babel waarvan in het boek Genesis sprake is, was hoogst waarschijnlijk een astrologisch observatorium voor de Babylonische sterrenkijkers.

Het volk Israël mocht niet mee doen met de heidense praktijken van de heidenen.” Onder u zal niemand worden aangetroffen, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar,uitlegger van voortekenen, tovenaar is enz. Deut.18,10” Israël moest niet luisteren naar de sterrenkijkers, maar luisteren naar de komende profeet.

Sterren bij Israel

De sterren hebben bij Israël een heel andere betekenis. Zij markeren de ‘vaste tijden’, de feesttijden van Israel,  want aan de loop der hemellichamen kon men vaststellen wanneer de feesten gevierd moesten worden.. Feesten van bevrijding en hoop.

God openbaart zich niet door sterren en planeten die duizenden lichtjaren van ons verwijderd zijn, maar Hij maakt zich bekend door doodgewone mensen, profeten en apostelen genoemd.”Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik ben, zal de Here u verwekken. Naar Hem zult ge luisteren (Deuteronomium. 18 : 16). In Hand. 3 : 22 wordt deze profetie toegepast op Jezus.

Christus is de stem van God  Zelf. Op Hém zijn we aangewezen om kennis te krijgen van de geheimzinnige wereld van de onzichtbare dingen. Moderne astrologie is puur bijgeloof. Het is een herleving van het oude heidendom

Er is geen ster die ons voorgaat, maar een hand die ons leidt. Ons leven wordt niet bepaald door de dode materie, maar door de levende Heer.

Horoscoop

Het is vandaag mode je horoscoop te laten trekken. Het is een rage geworden. Een Tweeling op je washandje, een Leeuw op je hemd, een maagd in je onderbroek en een steenbok op je slipje.Velen hebben de scheurkalender ingeruild voor de horoscoop en het heiligenbeeld voor het sterrenbeeld.

De filosofie die achter de horoscoop zit is dat men gelooft dat de stand die de planeten innamen tussen de sterren in het uur van jouw geboorte bepalend is voor het verloop van je leven. Het  lot  regeert! Maar je kunt toch wel invloed uitoefenen. De achtergrond van het trekken van de horoscoop is magie. Men wil greep krijgen op de toekomst.