A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We amuseren ons kapot


We leven vandaag onder de hypnose en de narcose van de amusementsindustrie

Alles moet plezierig en leuk gebracht worden De "verleuking" neemt toe

Alle programma's voor de tv moeten  amusant en interessant zijn

Ze moeten applaus oogsten en niet tot nadenken stemmen

Ook het nieuws moet in hapklare brokken gebracht worden.

Niet nadenken hapklare brokken

Gedachtenwisselingen waarbij  je moet nadenken vermoeien de kijkers

Het gaat bij de tv immers  om de kijkcijfers, om de opbrengsten van de reclame, om het geld

Geloofwaardigheid van een spreker wordt niet bepaald door wat hij zegt, maar hoe hij er uitziet.

De alles beheersende vraag is:"Hoe kom ik over?"

Rond de beeldbuis verstomt het gesprek.  Er wordt alleen maar gekeken.

We luisteren niet meer naar elkaar.  We schreeuwen tot elkaar

Door de housemuziek worden we verdoofd

We geven geen voorrang meer, dat is niet amusant,  we nemen die eenvoudig

Amusement wordt de maat van alle dingen Ook van religieuze bijeenkomsten

Show en sensatie

Alles komt aan op de show, de sensatie, het amusante en plesante

De normen en waarden die in de showbusiness vigeren gaan domineren

Onze cultuur verloedert.  We gaan denken dat de wereld die de tv ons voorhoudt, de echte is

Vroeger was men bang voor het toekomstbeeld dat Orwell heeft beschreven

In zijn roman 1984 verschijnt het oog van  Grote Broer, die iedereen in de gaten houdt

Hij kan iedereen manipuleren met een hoogontwikkelde techniek tot in de slaapkamer toe

Vandaag laten we ons vrijwillig en spontaan  ringeloren door de tv

De tv  zegt welke boeken we moeten kopen en welke  kleren we moeten aantrekken

Die zegt ook hoe wij moeten denken en geloven

In  Heerlijke nieuwe wereld van Huxley wordt de mens niet van buiten af gedwongen

Brainwashing

Hij wordt van binnen uit gehersenpoeld om te denken zoals iedereen denkt

Wij zijn moderne mensen geworden.  We leven als horigen in een moderne slavernij

Alles moet vlug, veilig en voordelig.

Als lawaaiproducenten ontvluchten we de stilte

Sress

Wij zijn inboorlingen geworden in het land van de stress waar de neurosen welig bloeien

Wij amuseren ons kapot